Förbigå menyn

Björnvägen (ak1130)

Objektet som detaljplanläggningen berör är på Högbackens bostadsområde i stadsdel 25 kvarter 16 samt det intilliggande allmänna området. På området finns tomten för köpcentret som har upphört med sin verksamhet och bredvid ett område som har planlagts för parkering.

Målet är att detaljplanera ett kvartersområde som främst är reserverat för byggande av bostadshus.

  1. Aktuell 17.1.2023

  2. Utkast

  3. Förslag

  4. Godkänd

  5. Laga kraft

Tilläggsinformation