Förbigå menyn

Gerbybrinken (ak972)

Gerbybrinken är ett kompletteringsbyggnadspro-
jekt som syftar till att finna en högklassig bostads-,
service-, rekreations- och grönområdeslösning som
stöder sig på servicen i Gerby centrum och komplet-
terar den. Enligt planerna ska det skapas hem för ca
300 nya invånare på området.

  1. Aktuell 27.9.2022

  2. PDB 27.9-11.10.2022

  3. Utkast

  4. Förslag

  5. Godkänd

  6. Laga kraft

Planområdet

Tilläggsinformation