Förbigå menyn
tåg

Justering av järnvägens områdesavgränsningar (ak1134)

Med detaljplaneändringen justeras avgränsningarna av spårområdena så att de utvecklingsbehov som föreligger just nu kan tillgodoses på områdena. Avsikten är att detaljplanearbetet ska inledas i början av år 2024.

  1. Aktuell

  2. Utkast

  3. Förslag

  4. Godkänd

  5. Laga kraft

Beredare