Förbigå menyn

Kronomagasinet (ak1139)

Målet för ändringen av detaljplanen är att undersöka kronomagasinsbyggnadens värden och värdena för området däromkring samt hur de kunde utvecklas. Strandområdena i centrum ingår i den RKY-inventerade zonen Vasas strandpark. Med detaljplanen undersöks även en kvalitetsmässig förbättring av olika möjligheter för gång- och cykeltrafik. Detaljplaneringen ska inledas mot slutet av 2024.

  1. Aktuell

  2. Utkast

  3. Förslag

  4. Godkänd

  5. Laga kraft

Tilläggsinformation