Förbigå menyn

Salutorget och Handelsesplanaden 14 (ak1135)

I planarbetet beaktas lösningarna i planeringstävlingen för Salutorget som avgjordes i oktober 2022. Samtidigt undersöks möjligheterna till tillbyggnad av fastigheten på Handelsesplanaden 14.

Vid utarbetandet av detaljplaneändringen bör i synnerhet områdets historiskt värdefulla karaktär beaktas. Dessutom bör det säkerställas att förverkligandet förstärker centrumområdets funktionalitet, arkitektoniska kvalitet och trivsel.

Planarbetet ska inledas under 2024.

  1. Aktuell

  2. Utkast

  3. Förslag

  4. Godkänd

  5. Laga kraft

Beredare