Förbigå menyn

Södra Klemetsö I (ak1138)

Målet för Södra Klemetsös utveckling är en högklassig, urban och mångsidig stadsdel, genom vilken centrumområdet utvidgas till andra sidan av järnvägen och förenas med Södra Klemetsös nuvarande industri- och lagerområde.

Området detaljplaneras i flera etapper. Till Södra Klemetsös första detaljplan hör Korsholmsesplanadens bro och kvarteren och rekreationsområdena närmast bron. I delgeneralplanen för centrum har olika användningsändamål för området fastställts, alltefter hur nära stadskärnan respektive delområde ligger. I det kommande detaljplanearbetet övervägs områdenas användningsändamål, dimensionering samt karaktär närmare.

Arbetet med detaljplaneändringen inleds år 2024.

  1. Aktuell

  2. Utkast

  3. Förslag

  4. Godkänd

  5. Laga kraft

Kontaktuppgifter

Tilläggsinformation