Förbigå menyn

verkningsfullhet

Innostäderna har under det senaste året byggt upp ett gemensamt verktyg, en modell för verkningsfullhet, för att stödja Innostädernas utvecklingsarbete lokalt och nationellt.

 

Syftet med verkningsfullhetsmodellen är att göra det enklare att hantera komplicerade orsakssammanhang och städernas gemensamma inriktning på ett heltäckande sätt..Arbetet med modellen leddes av VTT. Nu är den klar: Innostädernas gemensamma modell för verkningsfullhet – Innokaupungit

 

Vasas innovationsekosystems stig för verkningsfullhet