Förbigå menyn
Pipa

Vasa Vatten

Vasa Vatten är Vasa stads affärsverk. Vasa Vatten erbjuder sina kunder vattenförsörjningstjänster, varav de mest centrala är att rena och leverera ett högklassigt hushållsvatten, samt leda och rena avloppsvatten. I dessa tjänster ingår även en rad sidotjänster. I ärenden som gäller vattentjänster kan du kontakta kundbetjäningen.

Närmare kontaktuppgifter för beställning av anslutningsuppgifter, arbetsbeställningar och andra tjänster finns på kundbetjäningens webbsida.

Webbplatsen