Du är här

21.2.2017 - 15:14

Ansökningstiden för nya elever

Letka soittajista ja tanssijoista
Kuula-institutet – vägen till musikens och dansens värld

1.4. – 30.4.2018 musik
1.4. –                  dans
1.4. –                  musiklekskola
Till den öppna avdelningen är det fortgående ansökan

Ansökningsblanketter här

MUSIKLEKSKOLA
För elever under skolåldern. 

SPELSTART
För 2010 eller 2011 födda. Eleverna antas i åldersordning från äldsta till yngsta.

INSTRUMENTSTUDIER
För 2009 födda eller äldre. Eleverna antas i anmälningsordning.

SÅNG
För 2005 födda eller äldre. Innehåller ett fritt valt röstprov (sång).

BARNDANS
För 2011, 2012, 2013 eller 2014 födda.

BALETTSTART
För 2010 födda.

BALETT
För 2009 födda eller äldre.

Senaste