Du är här

21.2.2017 - 15:14

Ansökningstiden för nya elever

Letka soittajista ja tanssijoista
Kuula-institutet – vägen till musikens och dansens värld

1.4. – 30.4.2017 musik
1.4. –                  dans
1.4. – 26.5.2017 filialer (Storkyro och Laihela)
1.4. –                  musiklekskola
Till den öppna avdelningen är det fortgående ansökan

Ansökningsblanketter här

MUSIKLEKSKOLA
För elever under skolåldern. 

SPELSTART
För 2009 eller 2010 födda. Eleverna antas i åldersordning från äldsta till yngsta.

INSTRUMENTSTUDIER
För 2008 födda eller äldre. Eleverna antas i anmälningsordning.

SÅNG
För 2004 födda eller äldre. Innehåller ett fritt valt röstprov (sång).

BARNDANS
För 2010, 2011, 2012 eller 2013 födda.

BALETTSTART
För 2009 födda.

BALETT
För 2008 födda eller äldre.

Senaste