Förbigå menyn
Talkoot

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Nu kan talkounderstöd sökas

Publicerad: 20.4.2023

Vasa stads team för grönbyggande erbjuder föreningar en möjlighet att delta i talkoarbete för utrensning av jättebalsaminen och få talkounderstöd för utfört arbete. Talkounderstöd beviljas också för iståndsättning av stadsmiljön. Ansökningarna ska lämnas in senast 17.5.

Utrensningen av jättebalsaminen görs 29.5–28.7.2023 på de grönområden som staden äger och i närskogarna. Intresserade föreningar kan ta kontakt med teamet för grönbyggande per epost puistot@vaasa.fi

Föreningen kan föreslå ett område som ska rensas och staden är också beredd att föreslå objekt där arbetet kan utföras. Närmare anvisningar ges när arbetet inleds. Föreningen bör ha en gällande talkoförsäkring. För utfört talkoarbete betalas ett talkounderstöd som motsvarar objektets omfattning.

Understöd för iståndsättning av stadsmiljön

Teamet för grönbyggande beviljar också understöd för iståndsättning av stadsmiljön. Talkounderstöd kan sökas enbart av registrerade föreningar, såsom stadsdelsföreningar och invånarföreningar.

Sänd in en fritt formulerad ansökan så att den är framme senast 17.5.2023 till adressen Strandlandsvägen 5, 65350 Vasa. Märk kuvertet ”Talkounderstöd”.

Mera information ger grönområdeshortonom Leila Roininen, tfn +358 40 095 9179, leila.roininen@vaasa.fi

Mer information: