Förbigå menyn
Talkoot

Artikelkategorier: Nyheter

Nu kan talkounderstöd sökas

Publicerad: 26.4.2024

Vasa stads team för grönbyggande erbjuder föreningar en möjlighet att delta i talkoarbete för utrotning av jättebalsaminen och få talkounderstöd för utfört arbete. Talkounderstöd beviljas också för iståndsättning av stadsmiljön. Ansökningarna ska lämnas in senast 15.5.

Utrotning av jättebalsaminen görs 27.5–26.7.2024 på de grönområden som staden äger och i närskogarna. Intresserade föreningar kan ta kontakt med teamet för grönbyggande per epost puistot@vaasa.fi

Föreningen kan föreslå ett område som ska rensas och staden är också beredd att föreslå objekt där arbetet kan utföras. Närmare anvisningar ges när arbetet inleds. Föreningen bör ha en gällande talkoförsäkring. För utfört talkoarbete betalas ett talkounderstöd som motsvarar objektets omfattning.

Understöd för iståndsättning av stadsmiljön

Teamet för grönbyggande beviljar också understöd för iståndsättning av stadsmiljön. Talkounderstöd kan sökas enbart av registrerade föreningar, såsom stadsdelsföreningar och invånarföreningar.

Sänd in en fritt formulerad ansökan så att den är framme senast 15.5.2024 till adressen Strandlandsvägen 5, 65350 Vasa. Märk kuvertet ”Talkounderstöd”.

Mera information: tfn +358 40 353 1858, puistot@vaasa.fi

Mer information: