Du är här

5.11.2018 - 14:59

Byggandet av Handelsesplanadens rondell påverkar trafikarrangemangen i området

Kauppapuistikon kiertoliittymä, ympäristösuunnitelma
Byggandet av Handelsesplanadens rondell i Sandviken påbörjas 8.11.2018. I projektet ingår byggande av en turborondell med tillhörande gatuarrangemang. Dessutom byggs underfarter under Handelsesplanaden för den lätta trafiken.

Byggområdet finns i ändan av motorvägen vid Sandvikens planskilda korsning. Byggandet utförs i tre skeden och slutförs under hösten 2019. MRP Risberg Oy är projektets huvudentreprenör.

Gång- och cykelleden samt körbanan mot norr stängs under byggarbetstiden

Byggarbetena inleds med trädfällning samt byggandet av en tillfällig ramp för trafiken från motorvägen till Strandlandsvägen.

− På grund av byggarbetena stängs den nuvarande gång och cykelleden under motorvägen mellan Sandviksparken och Strandlandsvägen. Den lätta trafiken leds via Bragevägens underfart och till Sandviksgatans gång- och cykelled, förklarar Vasa stad byggnadschef Jan-Ove Ingo.

Inom ungefär två veckor börjar de egentliga byggarbetena på motorvägens östra körbana, och då omfattas också biltrafiken av de tillfälliga arrangemangen. Från motorvägen norrut, dvs. i riktning mot centrum, stängs körbanan vid byggarbetsplatsen. Biltrafiken dirigeras in i en egen fil till området för mötande trafik söderut. Det betyder att motorvägens bägge körriktningar ändras till enfiliga vid byggarbetsplatsen. Trafiken vid de nuvarande ramperna fungerar normalt.

Arrangemangen med omvägar möjliggör byggandet av rondellen och underfartsbroarna.

−  Trafikarrangemangen har planerats omsorgsfullt, men de kan ändå förorsaka små fördröjningar i morgon och eftermiddagsrusningen. Vi ber alla trafikanter om tålamod, då de rör sig i området, säger MRP Risberg Oy:s verkställande direktör Ari Mäkelä.

Bilaga

Senaste