Du är här

5.10.2017 - 9:55

Förskoleeleverna i Vasa matar biogasbussarna under energisparveckan

Viime vuosina syntyvyys Vaasassa on noussut merkittävästi verrattuna 2000-luvun alkuun
Under energisparveckan ordnas ett Mata bussen-jippo med Sipi Sammakko för förskoleeleverna i Vasa. Idén är att barnen ska få lära sig sortera bioavfall och hur bioavfallet återanvänds som ”mat” för biogasbussarna. 

Förskoleeleverna stiger på biogasbussen på en busshållplats i närheten av daghemmet. – Vi delar ut egna bussbiljetter för resan och samtidigt får barnen träna att åka buss, berättar kollektivtrafikplanerare Lotta Rautio från Vasa stad.

Efter bussresan deltar förskoleeleverna i Sipi Sammakkos evenemang Mata bussen i det egna området. Vid de fyra evenemangen delas totalt 700 bioavfallspåsar ut. I biopåsarna finns morötter, info och uppgifter om sortering av bioavfall samt uppgiftsboken Sipi Sammakkos städskola.  

– Vid evenemanget bjuder vi barnen på frukt och samtidigt får de lära sig att slänga bioavfall och papper i rätt avfallskärl. Sedan är det bara att fortsätta öva sorteringen med en bioavfallspåse som man får ta med sig hem, berättar Arja Sipilä från Städservicen och Ira Kekarainen från Stormossen.

På plats för att instruera barnen samt ordna pysselhörnor är Sipi Sammakko från Vasa stads städservice (Arja Sipilä) och rådgivningsansvariga från Stormossen.

Dagens lärdomar och uppgifter tas sedan med till daghemmen och hemmen för att föras vidare. – Vi fortsätter på temat på daghemmet. Hållbar utveckling och delaktighet hör till småbarnspedagogiken. Vi var ivriga att gå med i det här evenemanget, berättar daghemsföreståndare Mia Jokipii, som koordinerar förskoleelevernas deltagande.

Sopsortering och utnyttjande av kollektivtrafik är i nyckelställning när Vasa stad eftersträvar en kolneutral stad till år 2035. – Barnen och ungdomarna är vår framtid även i det här avseendet, säger energi- och klimatprogrammets ledare Maija Alasalmi.

Under energisparveckan genomför finländska företag, sammanslutningar, skolor och läroinrättningar kampanjer om förnuftig användning av energi och material. Den internationella energisparveckan hålls 9–15.10.2017.

kaasubussi1_1600x1100.jpg

Foto: flickan och äpplet, Katja Lösönen
Foto: biogasbussen, Mikko Lehtimäki

Senaste