Du är här

20.3.2017 - 15:49

Inom tandvården vidtas åtgärder för att uppnå vårdgarantin

Kuva hammashoidosta
I februari överskreds vårdgarantin inom Vasa stads vårdgaranti med över en månad. För att rätta till situationen inleds fr.o.m. 1.4.2017 en avveckling av köerna till icke-brådskande tandvård genom mottagning under helger och söckenhelger kl. 8-18.

Då patienten bokar en icke-brådskande tid, sätts han eller hon i kö. Patienten meddelas en uppskattad vårdtid.

- Patienterna i vårdkön sänds en tid per post. Förfarandet pågår så länge att ramarna för vårdgarantin uppnås, försäkrar tf. ledande övertandläkare Hanna Kangasmaa.

I denna stund har kön varit för lång och vårdgarantin har överskridits med en månad. Kötiden har varit ca sju månader, därför vidtogs åtgärder.

Även köerna till tandregleringen väcker diskussion

I denna stund är tandregleringskön lång, ca fyra år. Vasa stads tandvård känner till denna situation inom tandregleringen.

- En ändring av verksamhetsmodellen har gjorts för att underlätta situationen. Arbetsfördelningen har ändrats och mer arbetskraft har överförts för att utföra tandreglering. Patienterna kallas i tur och ordning från kön, berättar Kangasmaa om förändringarna.

I denna stund sköts i Vasa de barn och unga som är i behov av tandreglering och vars bettfel förväntas medföra praktiska olägenheter.

Roparnäs tandklinik flyttar till Korsnäståget

Roparnäs tandklinik flyttar fr.o.m. 3.4.2017 till Korsnästågets hälsostation. Den nya adressen är adressen för Korsnästågets hälsostation, Fräsargatan 2. 

Ingången till Ropasnäs tandklinik sker via dörren till Korsnästågets hälsostation. Ingen speciell anmälan behöver göras för besök till tandvården.

Senaste