Du är här

10.9.2018 - 9:00

Nu är det dags att ställa upp som kandidat till ungdomsfullmäktige!

Nuorisovaltuuston pj Antonio Teca ja varapj Roosa Rantala 2018
Ungdomsfullmäktigeval ordnas i Vasa i november. Alla 13–20-åriga Vasabor kan ställa upp som kandidater. Jakten på kandidater börjar på måndag 10.9.

Du kan anmäla dig som kandidat på nätet på adressen www.reimari.info eller via Vasa ungdomsfullmäktiges Instagramkonto. Kontot finns på Instagram med namnet nuva.vaasa.

 

Ungdomsfullmäktigeval ordnades för första gången i Vasa år 2016.

 

-Vårt nuvarande ungdomsfullmäktige har varit väldigt energiskt och effektivt, och det är säkert en följd av det demokratiska valsättet. När de övriga ungdomarna står bakom representanterna är det även trevligare att utföra arbetet, säger koordinatorn för ungdomsärenden Aino Niskala från Vasa stads ungdomsservice.

 

De ungas röst ska höras i beslutsfattandet

 

Ungdomsfullmäktiges kandidatlista publiceras i början av oktober, och själva valet ordnas 6–7.11. Rösträtt har alla 13–20-åringar skrivna i Vasa, och röstningen sker i skolorna och på Kultsa.

 

Ungdomsfullmäktiges syfte är att föra fram de ungas perspektiv i beslutsfattandet. Representanterna för ungdomsfullmäktige har närvaro- och yttranderätt vid nämndernas sammanträden, och ledamöterna har i uppgift att göra de ungas röst hörd, ta ställning till aktuella ärenden och lämna in initiativ och ställningstaganden. Därtill börjar ungdomsfullmäktige från början av år 2019 dela ut aktiveringspengar till ungdomar för främjande av självständiga hobbyer.

 

Till ungdomsfullmäktige väljs 22 ordinarie ledamöter och tio ersättare. Val ordnas vartannat år.

Relaterade artiklar: 

Senaste