Du är här

7.11.2018 - 16:14

Planläggningen av Vasklot inleds – ta ställning till utvecklingen av Vasklotområdet!

Vaskiluoto, Sami Peltoniemi
Förnyandet av delgeneralplanen för Vasklot i Vasa har påbörjats. Delgeneralplanens program för deltagande och bedömning finns framlagt på Planläggningens anslagstavla och på Planläggningens webbsidor 5.11-7.12.2018. Under den tiden kan både invånarna och företagarna ta ställning genom att lämna in en åsikt till Planläggningen eller genom att fylla i en internetenkät.

Det finns två enkäter varav den ena är riktad till privatpersoner och den andra till företag. Länkarna till enkäterna finns på adressen: www.vaasa.fi/sv/vasklot-delgeneralplan-2040

Om planläggningen av Vasklot ordnas ett informationsmöte öppet för alla onsdag 14.11.2018 kl. 18–20 i huvudbibliotekets Dramasal (adress Biblioteksgatan 13). Välkommen!

Vid utvecklandet av Vasklot är det viktigt att samordna olika användningsändamål

Målet med planläggningen är att utnyttja Vasklots möjligheter och potential, skapa förutsättningar för ett stadsdelscentrum samt samordna områdets olika användningsändamål och aktörernas behov.

− Det finns många olika slag av verksamhet på området, såsom industri, boende och rekreationsanvändning. Vid planläggningen beaktas alla aktörers utvecklingsbehov. Planeringsarbetet för planen har inte ännu inletts, och därför har både invånarna och företagen nu möjlighet att ta ställning till utvecklandet av området, säger generalplanläggare Annika Birell.

Vid sidan om delgeneralplanen pågår också andra projekt i Vasklot. Wärtsilä berättade i augusti att bolaget bygger ett nytt Smart Technology Hub–forsknings-, produktutvecklings- och produktionscentrum i Vasklot i Vasa. Till det nya centrumet flyttas från år 2020 all Wärtsiläs verksamhet och personal i Vasa centrum samt logistik och underhållets verkstadsverksamhet i Runsor.

− Wärtsiläs satsning på byggande av ett nytt innovations och produktionscentrum i Vasklot gagnar hela Vasaregionen. Den har en positiv inverkan till exempel på områdets sysselsättning och attraktivitet, säger tekniska direktören Markku Järvelä.

Wärtsiläs byggande av ett nytt centrum syns vid planläggningen av området. Utöver delgeneralplanen har en ändring av detaljplanen på området för centrumet redan inletts, vilken behövs till exempel för att garantera fungerande trafikarrangemang. Samtidigt utvecklas stadsdelen Vasklot ur invånarnas och rekreationsaktivitetens synvinkel, och man vill också värna om det populära grönområdet i Vasklot.

Enkäten och information om delgeneralplanen hittar du under adressen: www.vaasa.fi/sv/vasklot-delgeneralplan-2040

Relaterade artiklar: 

Senaste