Du är här

5.10.2018 - 9:37

Ungdomsstationen Klaara blir myndig

Kuva Nuorisoasema Klaarasta
Ungdomsstationen Klaara öppnades på hösten år 2000 genom social- och hälsovårdsministeriet (SHM) medel till mentalvård för barn och unga. Sedan 2002 har Ungdomsstationen Klaara erbjudit mental hälsa- och missbrukarvårdstjänster för ungdomar under 25 år, som en permanent verksamhet i Vasa stad.

Ungdomsstationen Klaara grundar sig  på lågtröskelverksamhet. På ungdomsstationen Klaara arbetar ett mångprofessionellt team. Arbetstagarna är psykologer, psyksjukskötare, socialhandledare, ledande handledare och kanslist. Det erbjuds även läkartjänster.

Från 2000 till idag

Ungdomsstationen Klaara öppnades på hösten 2000 som ett samarbetsprojekt från social- och hälsovårdsverket med hjälp av social- och hälsovårdsministeriet. Första verksamhetsåret  var klienterna 492 till antalet och besöken 4421. År 2002 blev projektet en permanent verksamhet för Vasa stad.

År 2013 öppnades Klaaras hemsida (klaara.vaasa.fi), syftet var att ytterligare sänka tröskeln för ungdomar att söka hjälp. På Klaaras hemsida finns bland annat tidsbokningstjänst, en nyhetssida och en blogg. NettiKlaara- projektet var en del av Välittäjä 2013 projektet, vilket var ett projekt för att utveckla arbetet inom mental hälsa- och missbrukarvården i mellersta Finland.

– Verksamheten har utvecklats under åren tillsammans med ungdomarna. Verksamheten har omvandlats till ett mera vårdande arbete av mentalhälsa och missbruk. Utöver enskilda träffar har vi även verksamma och terapeutiska grupper, till exempel för ångest- och depressionsproblematik. Vi har motionsgrupper och en grupp för ungdomar med föräldrar som har psykisk ohälsa eller missbruk. Utöver detta gör vi även förebyggande arbete, till exempel genom att besöka skolor, beskriver ledande handledaren Heli Koivula.

Klienternas antal växer fortfarande

– Förra årets klientel var rekordmånga till antalet. Vi hade 1042 enskilda klienter och 7882 enskilda besök.  Speciellt ökade antalet på yngre besökare, konstaterar Koivula.

Störst andelen av klienterna söker stöd för mentala utmaningar så som ångest och depression (51%). Klienterna besöker även Ungdomsstationen Klaara på grund av missbruk (12%), livshantering (16%) och problem med sociala relationer (11%).

– Just nu förbereds en sammanslagning av Vasa stads mentalhälsa- och missbrukarvårdstjänster med centralsjukhusets psykiatriska specialsjukvårds tjänster till en gemensam ny helhet. I förändringen är också Ungdomsstationen Klaaras mental- och missbrukarvårdstjänster för ungdomar under 25 år med. Kommande förändring är planerad till våren 2019, berättar Koivula.

Tag kontakt!

Ungdomsstationen Klaara är belägen på Kyrkoesplanaden 28. Klaara är öppet må kl. 10-18 ti-to kl. 9-16 och fre kl. 9-15. Klaara är stängt på dagen lunch tid kl. 11.30-12.30.

Mottagningstid kan man boka genom att besöka Ungdomsstationen Klaara, genom att ringa tel. 06 325 2850 eller genom att boka tid via hemsidan (klaara.vaasa.fi). Vid akuta fall kan man komma direkt in till dejouren.

Senaste