Du är här

7.8.2018 - 12:21

Vasa stads responssystem tog emot 1822 responsmeddelanden år 2017 

Palautekampanja
Till Vasa stad inkom sammanlagt 1822 responsmeddelanden 1.1–31.12.2017. Av responsen var cirka 36 % åtgärdsförslag och 34 % kritik. Cirka 16 % var frågor, 8 % kommentarer och 4 % tack. Svar på responsen fick man oftast på två dagar och 23 timmar.

Flest responsmeddelanden inkom om gatorna och trafiken (958 st.), bibliotekstjänsterna (159 st.) samt om grönområdena och parkerna (123 st.). Även idrottsservicen (88 st.), kollektivtrafiken (75 st.) och webbsidorna, kommunikationen och marknadsföringen (64 st.) fick mycket respons. 

– Största delen av den inkomna responsen gäller sommar- och vinterunderhåll av gator samt söndriga gatlampor. För att förbättra servicen har vi bl.a. tagit i bruk en felanmälningstjänst för gatubelysningen, där man kan göra en anmälan om defekta gatlampor. Iståndsättningen av gatornas beläggning är i full gång och entreprenaderna gällande vinterunderhållet kommer att behandlas efter semestrarna. Analysering av responsen är en del av utvärderingen av hur verksamheten lyckas, säger tekniska direktören Markku Järvelä

Utvecklingsförslag och andra responsmeddelanden i anslutning till gatubelysningen kan fortfarande skickas till stadens responstjänst. 

Att lämna in respons lönar sig alltid 


Responsens som Vasa stad får är viktig med tanke på utvecklandet av verksamheten. Utvecklingsförslagen är väldigt välkomna och en del responsmeddelanden leder genast till konkreta åtgärder. Riktigt alla önskemål och förslag kan inte förverkligas, men man strävar efter att reagera på dem inom ramen för resurserna och möjligheterna. Via responssystemet lyfts saken fram, man börjar fundera på den och den kan även leda till resultat på längre sikt. 

– Ett av målen med responssystemet är att främja utvecklandet av stadens verksamhet och få fram kommuninvånarnas perspektiv. Även om responsen inte genast skulle leda till konkreta resultat, lönar det sig att lämna in respons, eftersom alla inkomna responsmeddelanden gås igenom av den ansvariga personen, säger tf förvaltningsdirektör Anna-Maija Iitola. 

Man försöker svara på alla inkomna responsmeddelanden. Om responsgivaren inte har markerat att responsen är synlig för alla, kan han eller hon få svar direkt till e-posten. Responsgivaren ska därför ange sin e-postadress i systemet för kontakt.

Ett elektroniskt responssystem gör det enklare för kommuninvånarna att ta kontakt 

Vasa stad tog i bruk ett elektroniskt responssystem 20.6.2016 på adressen feedback.vaasa.fi/efeedback. Det elektroniska responssystemet gör det enklare för kommuninvånarna att ta kontakt, då de kan lämna in respons till alla sektorer på samma ställe. Via systemet styrs responsen direkt till rätt sakkunnigs e-post och systemet påminner mottagaren om det inkomna responsmeddelandet efter tre dagar om det ännu inte har besvarats.
 
Om man inte har möjlighet att använda det elektroniska systemet, kan man ge respons till staden på en pappersblankett på Vasa stads Medborgarinfo och Lillkyro samserviceställe. Respons som lämnats in på en blankett skrivs in i responssystemet av personalen. 

Du kan kontrollera öppettiderna på samserviceställenas webbsidor: 
Samservice Vasa - Medborgarinfon 
Samservice Lillkyro 

Senaste