Du är här

14.8.2019 - 15:37

Badförbud på Gustavsborgs, Tropiclandias och Storvikens badstränder  

Geotag
Badförbud har införts för Gustavsborgs och Tropiclandias badstränder på grund av att bakteriegränsen för Escherichia Coli har överskridits. Badförbudet på Storvikens badstrand är en säkerhetsåtgärd.

Enligt prov som Vasa stads miljösektor tagit 12.8 överskrids mängden Escherichia Coli–bakterie på Gustavsborgs och Tropiclandias badstränder. För tillfället råder det badförbud på stränderna. 

- Överskridningarna beror sannolikt på de senaste dagarnas regn, som gjort att bakterier kommit ner i havet via dagvattnet. Överskridningen kan även bero på att gäss har visats i närheten av stränderna, säger Vasa stads hälsoingenjör Maarit Kantola.

Enligt Kantola misstänker miljösektorn inget samband mellan avloppsläckan och överskridningen av bakteriegränsen.  

Badförbudet på Storvikens badstrand har införts som en säkerhetsåtgärd på grund av prelimära resultat som visar tarmrelaterade enterokockbakterier.  

- Resultaten från onsdagens extra prover blir klara på fredag 16.8, och då får vi veta mängden av tarmrelaterade enterokockbakterier. Dessa tre simstränders simförbud hålls i kraft, ända tills enterokockbakteriens mängd har blivit bekräftad, fortsätter Kantola. 

Förbudsskyltar och meddelanden om saken har placerats ut på badstränderna. 

Därtill rekommenderas inte badande på Smulterö, Sandö och Top Camping-campingområdets badstränder tills vidare Läs mera: https://www.vaasa.fi/sv/nyheter/badande-pa-smultero-sando-och-top-camping-campingomradets-badstrander-rekommenderas-inte-tills

I Vasa och Laihela följs vattenkvaliteten vid badstränderna (14 st.) upp under badsäsongen 15.6–31.8.2019. Provtagningsdagarna är 24.6, 22.7 och 12.8.

Relaterade artiklar: 

Senaste

Lamppu
23.8.2019
Visste du att chauffören i betydande grad kan påverka bilens bränsleförbrukning? Spartips kan du få på avgiftsfria föreläsningar, som är avsedda för alla, vid Vaasa-opisto den 4 september kl. 14 och...
Kuva syksyisestä rannasta
14.8.2019
Anmäl dig senast 3.9. En stödgrupp för dig som vill sluta röka börjar ti 10.9.2019. Träffarna...