Du är här

11.8.2017 - 15:01

Biblioteken handleder om användningen av offentliga tjänster på webben

tietokoneen näppäimistö_kuva Shutterstock
Vasa stadsbibliotek ordnar handledning om användning av digitala apparater och e-tjänster. Handledning ges vid stadens alla biblioteksenheter och i biblioteken på Österbottens landskapsbiblioteks område och tillfällena är öppna för alla.

Vid handledningen svarar man på frågor om digitala tjänster som medborgarna funderar på. Dessutom ges handledning i användningen av olika tjänster, såsom bokning av tid till laboratorium på webben, att titta på egna hälsouppgifter i Mina Kanta-sidorna, skattemyndighetens eller FPA:s tjänster, köp av rese- eller inträdesbiljetter på webben o.s.v. Råd ges också om hur man använder Skype och sociala medier samt bibliotekets e-böcker och –tidningar, e-bibliotekets och Cellas ljudbokstjänster. Utöver handledningstillfällena erbjuds också telefonrådgivning.

Tidtabellerna för handledningstillfällena och telefonrådgivningen finns i Vasa stadsbiblioteks och Fredrikabibliotekens webbibliotek, Österbottens evenemangskalender och evenemangsspalterna i Pohjalainen, Vasabladet, Vaasan Ikkuna och lokaltidningarna som utkommer i landskapet.

Handledningstillfällena är en del av finansministeriets AUTA-projekt, i vilket ingår försök som Vasa stadsbibliotek deltar i. Utgående från försöken utvecklas nya handlingsmodeller på olika håll i landet för att hjälpa de kunder som inte själva kan använda digitala tjänster.

 

Foto: Shutterstock

Senaste