Du är här

19.6.2019 - 13:56

Café och museum på kyrkbacken i Lillkyro

Café Kanttorila
Kyrkbacken i Lillkyro är ett värdefullt kulturlandskap, där det precis har öppnats ett nytt café i gamla Kanttorila. Även Bleckslagarmuseet flyttar in på samma gårdsområde och stärker kulturklustret på kyrkbacken.

Kyrö älv, som rinner genom Lillkyro, är ett av Finlands 27 nationallandskap och i Lillkyro finns även två byggda kulturmiljöer av riksintresse, Merikart och kyrkbacken. 

På kyrkbacken finns många gamla byggnader som har restaurerats för nya användningsändamål. Gamla Kanttorila på Savilahti-husets gårdsområde tog i bruk igen, då Cafe Kanttorila öppnade i lokalerna i början av juni. 

─ Det cirka 200-åriga Kanttorila har nu fått nytt liv och fungerar utmärkt som café. Den historiska miljön har hänfört besökarna, säger Vasa stads områdesservicechef Suvi Aho

Även Bleckslagarmuseet flyttar in på samma gårdsområde på hösten. Bleckslagartraditionen i Lillkyro går tillbaka ända till 1700-talet, och museibesökarna får se hur och med vilka verktyg plåtföremål, t.ex. snurrleksaker, görs.

─ Utöver kulturlandskapet charmas man i Lillkyro även av hantverkstraditionerna och lokala smaker, som man får njuta av i caféet, beskriver Aho. 
 

Relaterade artiklar: 

Senaste

Vaasan_kaupunki_palosaari
18.7.2019
En passerande påpekade åt Vasa Vatten om lukt vid Metviken. Under filmning av kloakerna framkom det att avloppsvatten från bostäder hamnat i Metviken p.g.a. ett kopplingsfel i en fastighet.