Du är här

29.11.2018 - 13:51

Ett glatt sorl hörs i Rosbackens dagverksamhet

Ikäihmisten päivätoiminnan kahvihetki.
Inom dagverksamheten ordnas mångsidiga sysslor, vars mål är att stöda välbefinnandet och självständigheten hos seniorer och därtill öka på det sociala umgänget. Som nyaste enhet inledde Rosbacken sin verksamhet under våren och Rosbacken erbjuder även närståendevårdade sysslor då närståendevårdaren har en ledig dag.

I dagverksamhetens program ingår mångsidig rehabiliterande gruppverksamhet, måltider och utevistelse. Dagverksamhet ordnas dagligen kl. 10-16. Det finns flera olika grupper, varje grupp samlas en gång i veckan.

”Det är så trevligt att komma hit!”

­– Det här är ett trevligt gäng, här blomstrar humorn. Det är så trevligt att komma hit. Även skötarna är mycket trevliga! Vi lyssnar på musik, och jag tycker även mycket om att dansa, berättar klienten Helinä Taijala.

För Ritva Kinnunen är det glada sällskapet det trevligaste inom dagverksamheten– Vi är alla vänner. Här framskrider dagen mycket snabbt. Ibland går vi ut på promenad tillsammans, t.ex. till biblioteket.

– Jag bor här i grannskapet. Det är mycket trevligt att komma hit, beskriver Kaisu Rinkineva.

Trevligt och varierande program enligt önskemål

Skötare Päivi Ranta-Laitila berättar att även gymnastik ingår i dagverksamheten. – Vi besöker Bergcentrets gym före lunch. Vi deltar även i festevenemang och andra tillställningar som ordnas i Bergcentret.

Ranta-Laitila har jobbar inom dagverksamheten redan under ca 10 års tid, och tycker fortfarande mycket om sitt jobb och de underbara deltagarna inom dagvården.

– Vi har mycket fria händer i fråga om innehållet i dagverksamheten och beaktar dagens grundläggande funktioner, såsom måltider och kaffestunder. Vi lyssnar på deltagarnas önskemål och funderar även själv vad vi kunde göra tillsammans, ler skötare Hanna Kauppinen. – Det behöver inte alltid finnas någonting att göra, våra klienter njuter även av lugna pratstunder.

Kauppinen har fungerat ungefär fyra år inom dagverksamheten och utfört hela sin arbetskarriär tillsammans med seniorer.

Kasveja ja kirjoja hyllyn päällä.

Klienter från närståendevården deltar

I dagverksamheten deltar även seniorer som får närståendevård. Således kan närståendevårdarna i lugn och ro ha lediga dagar, då de vet att deras anhöriga är i god gård och trevligt sällskap.

Bra att veta om dagverksamheten

Dagverksamheten är riktad till hemmaboende över 65 åriga Vasabor, vars fysiska, psykiska eller sociala funktionsförmåga är nedsatt eller i risken att bli nedsatt. Dagverksamheten lämpar sig även för de personer som inte kan eller orkar delta i funktioner utom hemmet. 

Det går att söka sig till dagverksamheten året runt. Ansökan och mer uppgifter om Seniorcentrets dagverksamhet

Ikäihminen kutoo poppanaa.

Bildtext: Kirsti Mikola väver en poppanaduk under dagverksamheten.

Senaste