Du är här

11.1.2019 - 13:25

Ett intentionsavtal med Kvarken Link för den nya Vasa – Umeå bil- och passagerarfärjan

Uusi laiva
Styrelsen för Kvarken Link har idag beslutat att ingå intentionsavtal med Rauma Marine Constructions Oy (RMC). Kontraktssumman för den nya färjan mellan Vasa och Umeå är cirka 120 miljoner euro.

Ordföranden i Kvarken Link, Vasas stadsdirektör Tomas Häyry uttrycker sin glädje att projektet nu lyckats uppnå en lösning.

- Jag vill uttrycka min tillfredsställelse och framföra ett varmt tack till alla de som i olika roller fört projektet framåt. Från styrelsens sida vill vi meddela ett stort tack till alla som medverkat för att få fram en lösning till gagn för de framtida relationerna mellan Österbotten och Västerbotten och för vårt näringsliv, säger Häyry.
 

Ett fartyg som kan drivas med biogas och el
 

Kvarken Links fartyg har plats för 800 passagerare och en lastkapacitet på 1500 filmeter för långtradare. Det motsvarar ungefär 80 ekipage med dragbilar. Fartygets miljövänlighet är en viktig utgångspunkt, t.ex. maskineriet drivs av en batteri. Och tvåbränslelösning med marindiesel samt flytande naturgas. Därvidlag är det också möjligt att använda den biogas, som produceras i Vasatrakten.

Kvarken Link AB ägs av Umeå kommun och Vasa stad. De garanterar också finansieringen av fartygsanskaffningen.

Det fartyg som avses levereras senast den 30 april 2021.

Relaterade artiklar: 

Senaste