Du är här

13.6.2019 - 13:44

Kuntsi museum för modern konst anordnar Hans Rosenströms utställning NO LAND IS AN ISLAND

Hans Rosenströmin teos No Land is an Island
KPå första våningen i Kuntsi museum för modern konst öppnas 15.6 Hans Rosenströms utställning NO LAND IS AN ISLAND. I utställningen visas verk som kombinerar ljud och rum. Utställningen är öppen fram till 6.10.2019.

Utställningens intima verk bjuder in besökaren att spetsa sina sinnen och vara närvarande i olika rum och situationer. Vid sidan av ljudinstallationer får man i Kuntsi även se videoverk, fotografier och fotogram. Verken sammanfogas av idén om växelverkan, det faktum att vi lever insvepta i vår omgivning – i en helhet, som formar oss – på samma sätt som vi också själva påverkar allt som omger oss.

Genom att göra besökarens närvaro till en del av utställningens dramaturgi berättar verken en historia om varats ömsesidiga växelverkan och verkan av våra handlingar. Rosenström tror att allt i världen är ett, invecklade i och beroende av varandra och att alla handlingar har följder och att ingenting kan klara sig i isolering från det övriga.

Utställningens tyngdpunkt i nyare verk

NO LAND IS AN ISLAND är Rosenströms hittills mest omfattande utställning på ett museum. Den består av ett urval av konstnärens verk från de senaste tio åren men tyngdpunkten ligger klart på nyare verk.

Rosenström har bearbetat och omarbetat gammalt material och tidigare tankegångar och då har gamla verk blivit nya. Till exempel verket So far by nowhar tidigare varit utställt i Riga (1st Riga International Biennial of Contemporary Art 2018), men nu har verket fått en form som uttryckligen är planerad för denna utställning. Ett annat exempel på konstnärens arbetssätt är en serie med 19 fotogram Jökulsárlón II (2017). Fotogrammen var tidigare i Helsingfors upphängda på vita väggar, men nu är de upphängda med en ny arkitektonisk lösning i ramar som är speciellt skapade för rummet i Kuntsis museum.

Rosenström representerar nutidens sätt att arbeta med bildkonst

Rosenström vill komma bort från det ålderdomliga skapandet som håller sig i ”vissa ramar”. För honom är konstnärligt arbete det faktum att man i skapande verksamhet måste ta hänsyn till såväl konstnärens som besökarens alla sinnen och detta bör också återspegla sig i slutresultatet.

Rosenströms utgångspunkt är att allt påverkar allt i omgivningen och detta för sin del påverkar skapandet. Detta syns på det hur konstnären fullbordar sitt verk och förenar material samt fattar arkitektoniska beslut gällande helheten vilka harmonierar med innehållet i verket. Konstnären gör alltså en övergripande upplevelse av utställningen.

Evenemang

Konstnärsträff med Hans Rosenström på lördag 15.6 kl. 14.

På Konstens natt 8.8 är det gratis inträde till alla Vasa stads museer.

På andra våningen i Kuntsi museum för modern konst finns fram till 2.2.2020 en utställning Odyssé – en resa i konsten med verk ur Swanljungs konstsamling.

 

Bild: Hans Rosenström: No Land is an Island, lumipiirros, Farrera, Espanja (2008)

Senaste

Vaasan_kaupunki_palosaari
18.7.2019
En passerande påpekade åt Vasa Vatten om lukt vid Metviken. Under filmning av kloakerna framkom det att avloppsvatten från bostäder hamnat i Metviken p.g.a. ett kopplingsfel i en fastighet.