Du är här

4.7.2019 - 15:18

Minister Henriksson kommer under biblioteksrundan till Vasa

Anna-Maja Henriksson
Under sommaren reser statsminister Antti Rinnes regering runt i landet för att diskutera regeringsprogrammet med finländarna. Justitieminister Anna-Maja Henriksson besöker Vasa stadsbibliotek onsdag 10.7. 

Henriksson besöker Vasa stadsbibliotek onsdag 10.7 kl. 18.00, diskussionsmötet är öppet för alla. Syftet med diskussionerna är att redogöra för regeringens viktigaste mål och få respons på regeringsprogrammet. Publiken har också möjlighet att ställa frågor till ministern och framföra kommentarer.  
 
Regeringsprogrammet offentliggjordes i centrumbiblioteket Ode i Helsingfors och regeringen vill nu fortsätta diskussionen med folket under en biblioteksrunda, eftersom biblioteket är en av den finländska bildningens hörnstenar och en gemensam mötesplats för alla. Biblioteket förknippas också med en bra finländsk princip: det som vi har lånat ska återlämnas i gott skick. 
 
Närmare information och tidpunkter för alla biblioteksbesök finns på statsrådets webbsidor: https://valtioneuvosto.fi/sv/biblioteksrunda och på sociala medier under hashtaggarna #kirjastokiertue #biblioteksrunda. 

Senaste