Du är här

30.1.2019 - 7:00

Nu kan du påverka planeringen av den nya skolan i Gamla Vasa

Penna
Enligt den preliminära tidtabellen färdigställs en nybyggnad i anslutning till Variskan koulu år 2022 för eleverna från den rivna skolan i Gamla Vasa. Föräldrar och andra berörda parter får nu framföra sina åsikter om planeringen av den nya skolan.

En webbenkät är öppen 30.1–27.2.

Svara på enkäten här!

- Med hjälp av enkäten kan bland annat elevernas föräldrar och invånarna i området berätta vilka aspekter de hoppas att man fäster särskild uppmärksamhet vid när den nya skolan planeras, säger Vasa stads hussektors lokalitetsdirektör Tapio Ollikainen.

För föräldrarna och andra intresserade ordnas under år 2019 även ett infomöte där man mer noggrant går igenom planerna och frågor som framkommit.

Färdig år 2022

Inom byggprojektet pågår projektplaneringsskedet som leds av stadens hussektor, och där deltar även en representant för båda skolornas föräldraföreningar och båda skolornas personal.

Projektplanen blir färdig under våren 2019 och går sedan vidare för godkännande i stadsfullmäktige. Efter beslutsfattandet kan byggnadsplaneringen inledas.

- Om beslutsfattandet och planeringen framskrider utan överraskningar, inleds byggarbetena år 2021. Skolan skulle således vara färdig för användning år 2022, uppskattar Ollikainen.

Relaterade artiklar: 

Senaste