Du är här

9.11.2018 - 13:25

På III Social- och hälsovetenskapsdagarna i Österbotten samlas sakkunniga 15-16.11

Novia
III Social- och hälsovetenskapsdagarna i Österbotten ordnas i år i Alere-byggnaden på Brändö campus 15-16.11.2018. Värd för dagarna är Vasa stad tillsammans med samarbetsparter. Årets tema är: Vetenskap, forskning och utveckling i förändring.

Under dagarna deltar utöver studerande inom branschen även utbildare inom social- och hälsovetenskaper, yrkesmänniskor som utför arbetet i praktiken och forskare från social- och hälsovetenskapsområdena samt andra som är intresserade av forskning och utveckling.

Fler talare från andra ställen än Österbotten

– Tredje social- och hälsovetenskapsdagarna har talare och deltagare från olika håll i Finland.  Ett intressant samtalsämne är verkningsfullheten i vardagen. Docent Antti Malmivaara talar på fredag 16.11 om ämnet: Hur främja verkningsfullhet i vardagen inom hälsovården? I sitt anförande för Malmivaara fram hur verkningsfullheten i vardagen undersöks, berättar sakkunnig Raimo Isoaho, en av arrangörerna för evenemanget.

Under dagarnas abstraktsessioner behandlas intressanta ämnen, såsom Servicedesign som utvecklingsredskap, Utbildande av närståendevårdare samt Social förstärkning av invandrare.

Allmän föreläsning: God arbetsförmåga - frisk som pensionär

Alla har möjlighet att komma och lyssna på den allmänna föreläsningen: God arbetsförmåga - frisk som pensionär. Föreläsare är professor Clas-Håkan Nygård från Tammerfors universitet. Föreläsningen hålls torsdag 15.11 kl. 16 på Brändö campus i Alere-byggnaden på adressen Wolffskavägen 31, Vasa. Den allmänna föreläsningen är tvåspråkig.

– Vasa stad är den bästa parten att ordna social- och hälsovetenskapsdagarna i Österbotten, eftersom  universitetet, högskolorna och läroanstalterna på andra stadiet mår bra här. Vasa stad vill utveckla alla läroanstalters utbildnings- och forskningsarbete ytterligare. Vi här i Österbotten bedriver mångsidig social- och hälsovetenskap på bred front, berättar Isoaho.

Senaste