Du är här

28.12.2018 - 13:06

Varning för smältvattenområde på Brändö och Molnträsket

Vasa Vatten varnar för svag is och smältvattenområde på Brändö framför Påttska reningsverket och på Molnträsket.

Renat vatten som kommer ut från Påttska reningsverkets utloppsrör är varmt också på vintern. Detta försvårar och förhindrar isbildning framför reningsverket. Området börjar på reningsverkets väst och norra sida från Brändö Sjömuseums norra sida och fortsätter till Vinkelgatans båtbryggor. Den smälta och svaga isen ska utmärkas (genast när isförhållandena blir bättre) med granris.

Varningsskyltar finns på stranden, på båda sidor av Påttska reningsverket. Vistelse på havsområdet som är utmärkt är farligt. Dessutom är obehörig vistelse på reningsverkets området absolut förbjudet.

Även vid Molnträsket är isen svag!

Mer info på Vasa Vattens webbsidor

 

Relaterade artiklar: 

Senaste