Du är här

8.1.2018 - 14:27

Vasa stads understöd kan nu sökas

Kitaristi ja mikrofoni_Adobe Stock
Vasa stad beviljar understöd en gång per år till olika sammanslutningar och enskilda individer.

Understöden stöder på ett mångsidigt sätt t.ex. evenemangsarrangemang, kommuninvånarnas fritidsverksamhet och samarbete mellan olika aktörer.

Läs mera

Relaterade artiklar: 

Senaste

Kaavoitus katukyltti
23.2.2018
Planläggningen i Vasa har i dag inlett ett experiment med att synliggöra planläggningsarbetet i gatubilden. Planläggningens första skylt har nu satts upp på adressen Handelsesplanaden 29.