Du är här

8.1.2018 - 14:27

Vasa stads understöd kan nu sökas

Kitaristi ja mikrofoni_Adobe Stock
Vasa stad beviljar understöd en gång per år till olika sammanslutningar och enskilda individer.

Understöden stöder på ett mångsidigt sätt t.ex. evenemangsarrangemang, kommuninvånarnas fritidsverksamhet och samarbete mellan olika aktörer.

Läs mera

Relaterade artiklar: 

Senaste

16.8.2018
För största delen av nya bygglov krävs en skild brandtätningsplan. Kom med och få information om hur man gör brandtätningarnas planer och utförande på ett korrekt sätt tillsammans med branschens...