Du är här

31.10.2018 - 8:20

Vasas kommunalskatt stiger till 20,5 procent

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde 29.10.2018 bland annat skattesatsen.

Det totala skatteinkomstutfallet uppskattas i år enligt prognosen i september vara ca 275,7 miljoner euro. År 2017 inkom 279,7 miljoner euro i skatteinkomster.

Kommunens inkomstskatteintäkter har i budgeten 2018 uppskattats till 231,6 miljoner euro. De uppskattade skatteinkomsterna kommer inte att förverkligas och det totala skatteutfallet år 2018 blir betydligt under det som uppskattats.

I budgeten 2019 föreslås att kommunalskatten höjs med 0,5 procentenheter till 20,50 procent. Fastighetsskatterna föreslås vara på samma nivå som tidigare. Inkomstskatten är även efter en höjning något under medelvärdet för städer av samma storlek och i Österbotten. 

Vid stadsstyrelsens möte föreslog Harri Moisio (VF) understödd av Laura Ala-Kokko (Gröna) en kommunalskattesats på 20,75 och Marko Heinonen (Saml) understödd av Raija Kujanpää (Saml) en skattesats på 20,25. Bägge förslagen föll med rösterna 8-2.

Stadsstyrelsen beslutade föreslå vidare för stadsfullmäktige att kommunalskattesatsen för år 2019 är 20,5.

Fastighetsskattens intervall är för den allmänna fastighetsskattesatsen 0,93–2,00, skattesatsen för stadigvarande bostadsbyggnader 0,41–0,90 och skattesatsen för övriga bostadsbyggnader 0,93–2,00.   Dessutom kan stadsfullmäktige fastställa skattesatsen för obebyggd byggplats till 2,00–6,00, skattesatsen för allmännyttig sammanslutning till 0,00–2,00 och skattesatsen för kraftverk till 0,93–3,10.

Budgeten 2019 och ekonomiplanen 2020-2021 behandlas i stadsstyrelsen 5.11 och i stadsfullmäktige 12.11.

 

Se föredragningslistor och protokoll: https://www.vaasa.fi/sv/beslutsfattande/foredragningslistor-och-protokoll 

Senaste