Du är här

Upplev Vasa

Rörsångare

Rörsångare

Acrocephalus scirpaceus

luontovaasa_rytikerttunen_arto_juvonen_306_vain_luontosivujen_kayttoon.jpg

Rörsångaren gömmer sig skickligt i skydd av vassen. Bild Arto Juvonen.


 

Allmänt. Rörsångaren är en nykomling i Finlands fågelbestånd. Artens utbredningsområde utsträckte sig till Finland via sydvästkusten kring 1920-talet. I dag häckar arten främst i Södra och Mellersta Finland, men vid kusten finns artens nordligaste häckningsområden i Limingos vidsträckta vassruggar.

  • Längd 13 cm
  • Boet byggs i vassruggar
  • Övervintrar i Afrika
  • Födan består av insekter och spindlar

 

Livsmiljö. Rörsångaren är en typisk art som lever i vassruggar. Den trivs framför allt i vassruggarnas yttersta, vattenväxande delar. Även högväxta vassruggar är populära livsmiljöer för rörsångaren.

Förekomst i Vasa. Rörsångaren är mycket fåtalig häckningsfågel. I kartläggningar har den observerats endast på ungefär tio atlasrutor. Rörsångaren är en nattsångare och dess sång hörs bara från slutet av maj till juni. Efter parningen upphör de flesta hanarna med sin nattliga parningssång. Rörsångarens sång kan höras på Öjskatan och Sundomfjärden.

luontovaasa_rytikerttunen_rorsangare_pesintaindeksikartta.jpg

 

luontovaasa_pesimaindeksi_legenda_sve.jpg