Förbigå menyn

Aktörer inom danskonst

Malviniemi Company

Malviniemi Company är en nutidsdansgrupp som grundades 2011. Gruppens konstnärliga ledare är koreografen och dansaren Mia Malviniemi. Gruppens mål är att årligen skapa dansföreställningar för scenen samt att göra platsbundna föreställningar. Malviniemi Company producerar också mångdimensionellt innehåll inom den tillämpande danskonsten med seniorer som målgrupp. Gruppen verkar i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten.

Regionala danscentret i Österbotten

Regionala danscentret i Österbotten bildades 2010 och har sedan dess varit en del av det nationella nätverket för regionala danscenter. Centret verkar i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Centret strävar efter att främja sysselsättningen för danskonstnärerna  och deras arbetsmöjligheter i de tre österbottniska landskapen. Därtill är centrets mål att öka dansens synlighet och lika tillgång för alla. Det regionala centret ordnar bland annat besök, seminarier och workshoppar samt verkar som förmedlingsorganisation och informationscentral för dans.