Förbigå menyn

Aktörer inom visuell konst

Vasa Konstklubb rf

Vasa Konstklubb rf grundades 1952. Klubben är finsk- och svenskspråkig och dit hör ca 250 medlemmar, varav ca sjuttio är aktiva medlemmar. Klubben har måleri- och skulpturgrupper varje vecka, och därtill ordnar de också galleriverksamhet samt utställningsresor.

Black Box Genesis

Black Box Genesis är två unga konstnärers, Bekim Hasajs och Valentina Gelains, gemensamma livsverk. Konstnärerna inledde sitt samarbete i Italien när de blev färdiga med studierna från Brera-akademin. Black Box Genesis grundades i Vasa 2017 och kan indelas i tre delar; artisterna, varumärket och företaget samt konstrummet. De ordnar t.ex. gemensamma konstutställningar och deltar i konstfestivaler.

Vasa Konstnärsgille rf

Vasa Konstnärsgille grundades i Vasa 1953. Gillets medlemmar är yrkeskonstnärer som har deltagit i jurybedömda konstutställningar och eventuellt också gått en konstutbildning. Gillet fungerar som bildkonstens och dess utövares förbindelselänk och intresseorganisation.

Fotografiföreningen Ibis rf

Fotografiföreningen Ibis är grundad 1998 i Vasa. Föreningen ordnar årligen separatutställningar i anslutning till Konsthallen i Vasa stadshus.  Galleri Ibis’ utställningar har fokuserat på fotografikonst. Förutom utställningarna ordnar de också annan verksamhet tillsammans med andra kulturföreningar.

Vasa konstgrafiker

Vasa konstgrafiker rf är en förening som består av professionella konstnärer och erfarna amatörer inom konstgrafik. Föreningen har varit verksam sedan 1981. Verksamheten inom Vasa konstgrafiker är koncentrerad kring en verkstad som erbjuder möjlighet till eget arbete för konstnärerna samt kursverksamhet. De strävar efter att göra konstgrafiken känd med hjälp av utställningar, evenemang och samarbetsprojekt.

Platform rf

Platform är en konstnärsgemenskap som bildades på initiativ av kulturarbetare år 2000. Platform har bland annat ett projektrum och ett residensprogram. De ordnar utställningar och producerar olika projekt i Vasa. Platform har som syfte att lyfta fram nutidskonst och att vara delaktig i skapandet av internationell nutidskonst.

Filmcentrum Botnia rf

Filmcentrum Botnia är ett tvåspråkigt filmcentrum som strävar efter att främja filmkulturen inom sin region. De ordnar filmevenemang, seminarier och är delaktiga i flera av regionens filmfestivaler. Därtill bedriver filmcentralen uppbevarings- och forskningsverksamhet om filmkultur samt mediefostran.

Filmverkstaden

Filmverkstaden är ett projekt skapat av en förening för audiovisuell konst. Projektets syfte är att förbättra konstnärernas möjligheter att arbeta med självständig audiovisuell konst. Syftet är också att lyfta fram audiovisuell konst. Filmverkstaden ger konstnärerna ett forum där de kan skapa, utveckla och dela sin konst. De erbjuder arbetsrum, som t.ex. ett mörkrum, samt mästarkurser, workshoppar, filmförevisningar, evenemang och olika projekt.