Du är här

Objektet för valförfarandet är tomten 905-3-3006-2 samt den på tomten belägna, år 1934 byggda, byggnaden som fungerat som hushållsskola. Avsikten med valförfarandet är finna genomförbara idéer som gör det möjligt att utveckla objektet och en eller flera samarbetspartner som förverkligar dessa.