Du är här

Vaskiluoto, Sami Peltoniemi
7.11.2018 - 16:14
Förnyandet av delgeneralplanen för Vasklot i Vasa har påbörjats. Delgeneralplanens program för deltagande och bedömning finns framlagt på Planläggningens anslagstavla och på Planläggningens webbsidor 5.11-7.12.2018. Under den tiden kan både invånarna och företagarna ta ställning genom att lämna in en åsikt till Planläggningen eller genom att fylla i en internetenkät.
Vaskiluoto ilmakuva syksy 2016
23.3.2018 - 10:42
Vasa stads tekniska sektor ordnar VASKLOT WORKSHOP som är öppen för allmänheten onsdag 28.3.2018 kl. 18–20 i Vasa huvudbiblioteks Dramasal. Under tillställningen skapar man tillsammans visioner om i vilken riktning Vasklot bör utvecklas och hurdant byggande som skulle vara lämpligast på området. Även resultaten av enkäten om Vasklot och boende presenteras.

Sidor