Förbigå menyn

Toaletter, vattenposter och avfallshantering vid evenemanget

Konstens natt uppmanar alla att uppträda ansvarsfullt både under och utanför evenemanget! Ta hand om din hygien och släng ditt skräp i soptunnan.

Bajamaja-toaletter, vattenposter och återvinningsplatser har satts upp i närheten av evenemangets områden.

Toaletter (Bajamas)

1 st. vid Vasa kyrkas park
2 st. parkeringsplatsen vid kasernområdet

Vattenposter

1 st. utanför Vasa stadsbiblioteks Proosa (vattenkran)
1 st. bredvid konstgräset i kasernområdet (vattentank)
1 st. vid Alator (sommarvatten)
1 st. på gågatan (tillfällig vattenpost)

Återvinningspunkter

2 st. i olika delar av Vasa salutorg
1 st. på gågatan vid Hovioikeudenpuistikko.
1 st. bakom statyn av Topelius
1 st. på parkeringsplatsen vid kasernområdet
1 st. på gården till Rockwerstas