Du är här

20.3.2019 - 9:32
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA ordnar i samarbete med Stiftelsen Vasa studiebostäder (VOAS) och Vasa universitet ett Think tank-evenemang om boende, med temat Utvecklingsstigar för campusområden, på Vasa universitet 26.3.2019 kl. 12. Ett centralt tema för evenemanget är hur skyddade objekt eller objekt för vilka skydd har ansökts inverkar på möjligheterna att utveckla campusområdena.
T&TheTeasers
14.3.2019 - 13:43
Under Feasta-mönstringarna presenterar 16 artister eller band sin musik för mediernas representanter samt för festival- och evenemangsarrangörer. I mönstringarna deltar också gästande experter som delar med sig av sina erfarenheter och ger tips. Till mönstringarna är det gratis inträde och de är öppna för publiken.
Yliopistokampus
14.3.2019 - 13:42
Vasa universitet och Vasa stad bereder tillsammans ett köp av byggnaderna och markområdet som används av universitetet. För besittande av egendomen är syftet att bilda ett gemensamt bolag, av vilket universitetet skulle äga två tredjedelar och staden en tredjedel. Säljare är Finlands Universitetsfastigheter Ab. Vid förhandlingar har man som köpesumma kommit överens om cirka 26 miljoner euro. För stadens del behandlas ärendet i stadsfullmäktige måndag 18.3.

Sidor