Förbigå menyn
Tyttö seisoo käsillä

Artikelkategorier: Nyheter

Nyheter från Pöl - Ansök i april till genomförare av Konstplask

Publicerad: 2.4.2024

Pöl är en evenemangsmånad som ordnas i oktober för barn och barnfamiljer från Vasa. År 2023 deltog ca 7 000 barn och vuxna i Pöl.

Pöls aktörsnätverk har inlett planeringen av 2024 års pölmånad. Kampanjen Uppåt väggarna pågår för att få barnens konstverk utställda. I april inleds ansökan för Konstplask-understödet.  Dessutom skapas i maj det nya evenemanget Bebispöl som är riktat till bebisfamiljer.

De aktörer som skapar verksamhet för barnfamiljer under oktober kan meddela sitt utbud till Pöl senast 8.8. Anmälningsblanketten finns på Vasa stads webbsidor.

Kampanjen Uppåt väggarna söker tomma väggar för barnens konst

I oktober presenteras de konstverk som barnen gjort på olika håll i Vasa genom kampanjen Uppåt väggarna.  Senast i slutet av april kan man för kampanjen erbjuda tom väggyta eller tomt utrymme för barnens konstutställningar.  Mer information om kampanjen ger och utrymmeserbjudanden mottar kulturpedagog Sanna Asikainen (sanna.asikainen@vasa.fi).

Ansökningstiden för Konstplask-understödet är i april

Konstplasken är föreställningar, inkluderande workshoppar utan inträdesavgifter eller olika konstgrenars realiseringar, vilka är riktade till barn under 12 år och barnfamiljer. Syftet med Konstplasken är att skapa glädje och oförglömliga upplevelser.  För Konstplask beviljas tre understöd på 500 euro.  Ansökningsblanketten finns på Vasa stads webbsidor.

Som tidpunkt i första hand för genomförande av Konstplasken önskas de för barnfamiljer populära lördagsförmiddagarna 5.10, 12.10 och 19.10 kl. 10–14.  Sökanden kan också föreslå någon annan tidpunkt eller förevisningsställe.

De Konstplask som ska genomföras väljs under maj månad av en Pölkurator-grupp bestående av barn.

Det lönar sig att till ansökan bifoga förhandsreklam för att underlätta valet för barnen, berättar Asikainen.

I maj plaskas det i Bebispölen

För första gången ordnas för familjens allra minsta en egen Bebispöl den 15 maj.  Barn under 1 år och deras föräldrar kan delta i färgbad för bebisar under en workshop på Kuntsi museum för modern konst.

I huvudbibliotekets sagorum ordnas bebispoesi och där finns också en poesihink för skrivkampanjen En liten ramsa.  Vid sinnesworkshoppen i huvudbibliotekets Dramasal får föräldrarna en egen färgbadsupplevelse genom aktiviteter för flera sinnen. En del av evenemangen under Bebispöl förutsätter förhandsanmälan.

Planeringen av Pöl är alltså i full gång, säger kulturpedagog Sanna Asikainen och önskar att barnfamiljer i Vasa igen hittar till Pöl.

Mer information om evenemanget på Vasa stads webbsidor vasa.fi/pol.