Förbigå menyn

Sommarjobbare berättar

Hos oss jobbar hundratals unga om somrarna i ca 60 olika arbetsuppgifter. Responsen som årligen samlas in från våra sommarjobbare har varit positiv: enligt största delen har sommarjobbet hos staden motsvarat förväntningarna och varit meningsfullt. Trevliga arbetskamrater ges också beröm.

På sommarjobbet lär man sig ta egna initiativ och ansvar. Förutom nya färdigheter är arbetserfarenhet, lön och nya nätverk en god orsak att söka sommarjobb. Men varför lönar det sig att söka sommarjobb hos Vasa stad? Läs om våra sommarjobbares erfarenheter här nedan.

Laura, receptionist
Viktor, arbetscoach
Liina, ingenjörspraktikant
Onni, museiassistent
Kiti, museiassistent
Saana, arbetstränare för ungdomar med särskilda behov
Joel, arbetstränare för ungdomar med särskilda behov
Milla, ingenjörspraktikant
Jonne, assisterande parkarbetare
Lara, servicebiträde
Ada, byråbiträde
Joni-Petteri, assisterande parkarbetare
Lina, sommarartist
Linnea, juristpraktikant
Justina, museiassistent
Sofia, daghemsbiträde
Emmi, sommarartist
Kaspian, sommarambassadör
Sarianna, serviceassistent
Nella, rekryteringsassistent
Sarianne, kommunikationsassistent
Sami, planeringsassistent
Joonatan, sommarsomeambassadör
Elize, lägerassistent
Ella, simövervakare
Fanny, sommarartist
Esa, handledarassistent
Patricia, byråfunktionär
Niklas, sommarjobbare inom grönområdesenheten
Laura,someambassadör
Essi, praktikant inom tomtservicen
Emma och Ella, museiarbetarer
Emmi, rekryteringspraktikant
Elina Ojala, byråsekreterare
Roope och Eetu, planeringsassistenterna
Valtteri, instruktör på idrottsläger
Marianna, kommunikationsassistent
Miko och Venla, tillgänglighetskartläggare
Lassi, tillgänglighetskartläggare
Lumi och Elsa, lantmäteripraktikanter
Miiko, parkarbetare
Tatu, daghemsbiträden
Emil ja Julia, idrottskompisar
Nelli ja Marko, kulturassister
Joona och Emma, sommarartist
Otto och Ella, museiguide
Pauliina, sommarhjälpare

Laura, receptionist

Laura Kinnunen som studerar kommunikation blev sommarjobbare hos integrationsservicen för att socialt arbete och en mångkulturell arbetsmiljö verkade trevligt. Sommarjobbets bästa sida var definitivt människorna, och i rollen som receptionist har hon också blivit bekant med kommunikativa uppgifter.

Hur länge pågår sommarjobbet?

Jag sommarjobbar vid Vasa stads integrationsservice sammanlagt två månader, i juni och juli.

Varför sökte du sommarjobb hos oss?

Jag sökte sommarjobbet som receptionist, eftersom jag trivs med socialt arbete och har mycket erfarenhet av kundbetjäning. Dessutom var jag intresserad av mångkulturellt arbete.

Vad har du gjort på sommarjobbet?

Jag jobbar vid integrationsservicens info i receptionen.  Jag betjänar klienter som kommer in och sådana som sköter ärenden via telefon och hänvisar dem vidare till andra anställda. Samtidigt svarar jag för tolkjouren. Jag har också på olika sätt fått använda mina studier i kommunikation, till exempel genom att skriva en nyhet på stadens webbplats.

Vad har varit det bästa med sommarjobbet?

Definitivt människorna. Vid Vasa stads integrationsservice råder en otroligt hjärtlig atmosfär. Alla anställda är verkligt vänliga och alltid redo att hjälpa. Jag upplever att jag har behandlats mer som en familjemedlem än som en sommarjobbare under min arbetsperiod. Klienterna har också varit trevliga och tagit väl emot mig. Även om ett gemensamt språk inte alltid finns så har leenden och kroppsspråk samt Google Översätt hjälpt mycket.

Har någonting varit tråkigt? Vad?

Min arbetsbild är ganska mångsidig, så det har inte uppstått så många tråkiga stunder. Om det har varit få klienter har jag fått göra andra arbetsuppgifter. Jag tycker att arbetsdagarna överlag har gått verkligt snabbt.

Finns det någonting som har överraskat? Vad?

Kanske klienterna. Innan arbetet började var jag beredd på svåra klientmöten där jag inte alltid skulle ha ett gemensamt språk med klienterna. I själva verket har alla möten gått bra, och jag har själv känt mig på bra humör efteråt. Allmänt taget har vi finländare ännu en del att lära oss när det gäller hur man borde bemöta nya människor. I det här sommarjobbet har jag fått träffa klienter, av vilka en del kommer från oerhört svåra förhållanden och ändå lyckas vara glada och vänliga mot andra.

Vad har du lärt dig? Har arbetet gett vägkost för studierna?

När jag sökte det här jobbet visste jag ännu inte riktigt vad integrationsservice betyder eller vad allt som riktigt görs där. Utöver arbetet inom integrationsservicen tycker jag att jag har lärt mig mycket om mångkulturellt arbete överlag.  Ur kommunikationsstudiernas synvinkel sett har jag lärt mig hur enormt stor betydelse nonverbal kommunikation har – hur du beter dig och gestikulerar mot andra har lika stor, om inte till och med större betydelse än hur du talar.

Har arbetet varit till nytta för framtiden? Hur?

Absolut! Jag har stärkt mina kundbetjäningsfärdigheter ytterligare och fått lära mig och uppleva mycket nytt.

Skulle du rekommendera jobbet för andra? Varför?

Jag rekommenderar. Vid Vasa stads integrationsservice får man härliga arbetskamrater och arbetsatmosfären är uppmuntrande. Som receptionist får du möta många olika människor och bekanta dig med deras kulturer. När man hjälper andra människor blir man själv på bra humör och man får en känsla av att arbetet man gör är betydelsefullt på riktigt.

Viktor, arbetscoach

Viktor Strömbäck har i sommar jobbat som arbetscoach för ungdomar med särskilda behov. Nya utmaningar och att jobba utanför den egna bekvämlighetszonen har utvidgat hans kompetenser. Enligt Viktor har den trygga arbetsmiljön och kollegorna hjälpt honom att komma över också svåra hinder.

Hur länge pågick sommarjobbet?

Lite över 2 månader.

Varför sökte du sommarjobb hos oss?

När jag påbörjade sökandet av sommarjobb var den drivande agendan att försöka hitta en ny utmaning, Vasa stads utbud av diverse sommarjobb för högskolestuderande presenterade en handfull intressanta arbetsplatser som fångade min uppmärksamhet. Jag såg möjligheten att kombinera mina erfarenheter med arbetsuppgifter som skulle leda till en utvidgning av mina kompetenser.

Vad har du gjort på sommarjobbet?

Arbetet har presenterat en mångfald av olika uppgifter. I början av mitt sommarjobb sökte jag efter sommarjobb för unga med funktionsvariationer. Denna uppgift bestod av många samtal och skickade e-mail till arbetsgivare runt om i Vasa samt de unga som ivrigt väntade på besked angående sitt sommarjobb. När ungdomarna senare inledde sina sommarjobb fungerade jag som arbetscoach för att stöda och handleda de unga under sommaren. Utöver detta hörde också planeringen och ledandet av alla tre uppsättningar av Vasas sysselssättningsservices ”Tsemppis-leiri” till mina uppgifter. Under det första lägret var det huvudsakliga syftet att de unga skulle få teoretisk samt praktisk undervisning när det kommer till frågor angående hur man tar sig vidare ut i arbetslivet eller hur man söker studieplats för vidare studier. De två senare lägren riktade sig mer till ett praktiskt arbete i form av producering av egna tidningar med ett angivet tema.

Vad var det bästa med sommarjobbet?

Det bästa med sommarjobbet har varit de utmaningar som har presenterats, jag har i många fall varit tvungen att jobba utanför min bekvämlighetszon och på så sätt fått utvidga mina kompetenser. Även om ansvaret varit stort och arbetet väldigt självständigt har mina kollegor alltid stöttat och givit handledning vid behov och på så sätt skapat en trygg och välkomnande arbetsmiljö.

Har det någon gång varit tråkigt? Vad?

Eftersom en del av mitt arbete baserat sig på kommunikation mellan olika parter har stunder uppkommit när fortskridandet av mitt arbete är direkt beroende av t.ex. samtal eller mail från diverse personer. Detta har ibland lett till att jag endast har suttit och väntat, vilket har varit ganska långtråkigt.

Finns det någonting som har överraskat? Vad?

Det som har överraskat mig mest är hur mycket en direkt och öppen kommunikation förenklar arbetet. Detta gäller all kommunikation som uppstår, oklarheter leder i de flesta fall till onödigt utdragna situationer som endast komplicerar ärendet.

Vad har du lärt dig? Har arbetet gett dig vägkost för studierna?

Jag har fått en bättre inblick i hur arbetsvärlden och arbetsmarknaden ser ut och hur alla olika tjänster fungerar. Detta har lett till att jag har fått en mycket större förståelse för vilka möjligheter och begränsningar dagens arbetsmarknad presenterar. Utöver detta har jag lärt mig mycket angående handlingssätt när det kommer till kommunikation och samarbete med diverse olika institut och företag samt på individnivå med individuella personer som jag har varit i kontakt med. När det kommer till vägkost för studier tar jag med mig det som jag har lärt mig i arbetet med ungdomar, eftersom mina tidigare arbetserfarenheter inom skolvärlden endast har kretsat kring barn i lågstadieåldern.

Skulle du rekommendera jobbet för andra? Varför?

Jag skulle rekommendera jobbet till individer som är beredda att möta nya utmaningar och trivs i en miljö där ansvarstagande och självständigt arbete är centralt. Till följd av det stora ansvaret och självständigheten medför arbetet också en stor känsla av tillfredsställelse över den egna prestationen vid utförandet av de givna arbetsuppgifterna!

Liina, ingenjörspraktikant

Liina Laakso arbetar som ingenjörspraktikant vid staden under sommaren.  Sommarjobb inom egen bransch ger en ökad säkerhet inom studierna och utvecklar kunnandet på ett heltäckande sätt. Liina blev under sommaren positivt överraskad över de mångsidiga arbetsuppgifterna och arbetsplatsens gemenskap.

Hur länge pågår sommarjobbet?

Mitt sommarjobb varar i två och en halv månad.

Varför sökte du sommarjobb hos oss?

Jag sökte jobb på staden eftersom de erbjöd intressanta praktikantplatser inom min bransch.

Vad har du gjort på sommarjobbet?

Jag har i huvudsak gjort kartläggningar med planeringsprogram vad gäller cykelparkering och asfaltens skick samt planering av cykelleder och räkning av trafik. Jag har också haft andra kortvarigare uppgifter.

Vad har varit det bästa med sommarjobbet?

Utan tvekan att jag har fått vara ute mycket. Dessutom har det även funnits jobb inomhus så man måste inte gå ut om det regnar ifall man inte vill. Jag har också själv kunnat planera mina dagar rätt långt, vilket har gjort arbetet särskilt trevligt.

Har någonting varit tråkigt? Vad?

Enligt mig har inget varit tråkigt. Alla arbetsuppgifter har varit intressanta och man kan lära sig något av allt.

Finns det någonting som har överraskat? Vad?

Arbetsuppgifternas mångsidighet samt en glad atmosfär och gemenskap på arbetsplatsen har överraskat mig positivt. Redan från den första dagen har jag känt mig varmt välkommen.

Vad har du lärt dig? Har arbetet gett vägkost för studierna?

Absolut. Jag har fått mer säkerhet i mitt val av inriktade studier. I det här arbetet har jag också fått lära mig att koncentrera mig på ett projekt i gången, även om det kan finnas flera oavslutade projekt samtidigt. När jag har bråttom i skolan brukar det sluta med att jag multitaskar vilket endast leder till en dålig tidsanvändning. Jag tror att förmågan att fokusera på en sak i taget minskar stressen i skolan.

Är arbetet till nytta i framtiden? Hur?

Ja. Även om jag upplevde att jag hade en rätt bra lokalkännedom när jag började arbetet så har den förbättrats avsevärt under tiden jag arbetat här. Därtill har jag fått lära mig att använda många olika kartprogram, vilket jag tror jag kommer att ha nytta av i mina studier och arbete samt i livet överlag.

Skulle du rekommendera jobbet för andra? Varför?

Absolut! Jag skulle särskilt rekommendera arbetet för personer som tycker om att jobba självständigt och vistas utomhus.

Onni, museiassistent

Onni Toiviainen, 18 år, har under sommaren på museet lärt sig mycket nytt om konst och arbete på museer. Med hjälp av mångsidiga arbetsuppgifter är det möjligt att få en bred arbetserfarenhet. Det bästa med sommarjobbet har enligt Onni varit att träffa nya människor och lära sig nytt.

Hur länge pågår sommarjobbet?

Mitt sommarjobb pågår i två månader.

Varför sökte du sommarjobb hos oss (Vasa stad)?

Jag har även tidigare haft sommarjobb på Vasa stad, så det var ett ganska lätt alternativ att söka jobb på staden.

Vad har du gjort på sommarjobbet?

Jag har presenterat Kuntsis utställning Samlingen Swanljung för besökare i alla åldrar, även för internationella museibesökare. Jag har också arbetat på barnläger, där jag har ritat med barnen och deras föräldrar.

Vad har varit det bästa med sommarjobbet?

Det bästa har varit att träffa många nya människor från olika ställen och lära sig en massa nya uppgifter. Även att lära sig samtidskonstens historia har varit intressant.

Har någonting varit tråkigt? Vad?

Ibland då det har varit lugnt på museet har jag haft lite brist på saker att göra, men i sådana situationer har jag kunnat ta med en egen bok på museet eller söka information om konstverken till exempel på nätet eller på museet.

Finns det någonting som har överraskat? Vad?

Det som kanske har överraskat mig lite är att det kommer så många olika människor till museet från så många olika ställen. Jag överraskades också av hur öppet personalen tog emot oss nya sommarjobbare.

Vad har du lärt dig?

Det finns väldigt många olika nyanser i konsthistorien och samtidskonsten, som man kan lära sig mycket om. Överraskande har också varit hur många olika uppgifter en anställd på museet har.

Skulle du rekommendera jobbet för andra? Varför?

Jag kan rekommendera arbetet för en person som vill bredda sitt perspektiv på konst och är redo att bekanta sig med olika slags arbetsuppgifter. Arbetet passar dem som snabbt tillägnar sig ny information och dem som är intresserade av vad som finns bakom kulisserna i museet.

Kiti, museiassistent

Kiti Huhta som studerar konsthistoria, tycker att hon har haft stor nytta av arbetet på museet med tanke på sina studier. Museet erbjuder en miljö som uppmuntrar att lära sig mer om konst till exempel med hjälp av litteraturen. Museet erbjuder goda möjligheter för övergripande kunskaper i konst och kultur och dessutom ännu konkret arbetserfarenhet.

Hur länge pågår sommarjobbet?

Mitt sommarjobb pågår i två månader.

Varför sökte du sommarjobb hos oss (Vasa stad)?

Jag studerar konsthistoria och ville ha ett jobb inom branschen.

Vad har du gjort på sommarjobbet?

Till mina arbetsuppgifter hör i huvudsak att öppna och stänga museet, att sköta kassan och utställningens övervakning och guidning. Vidare ordnar museerna workshoppar för barn, som vi sommarjobbare har fått hålla för dem.

Vad har varit det bästa med sommarjobbet?

Det bästa med sommarjobbet har varit arbetskamraterna och att få träffa olika slags människor. Vidare har det passat bra med min egen dagsrytm att arbetsdagen börjar först ca kl. 10, då har man tid att njuta av sommarvädret på kvällen. I museets bibliotek finns också allt möjligt intressant att läsa, vilket förkovrar kunskaperna i olika ämnen.

Har någonting varit tråkigt? Vad?

Emellanåt har det varit lite lugnare dagar, då det inte har varit så mycket kunder och det har varit mindre att göra. Vartannat veckoslut är det också veckoslutsarbete, men det är roligt att komma till jobbet då man har trevliga arbetskamrater.

Finns det någonting som har överraskat? Vad?

Det här har i och för sig inte överraskat, men det har verkligen varit roligt att varje dag märka hur glada kunderna är – från de allra minsta till seniorerna – då de besöker museerna. Ett museibesök är på många sätt en värdefull upplevelse.

Vad har du lärt dig?

Jag har lärt mig mycket om kundservice, som jag inte hade någon tidigare erfarenhet av. För mig var det också en ny erfarenhet hur man använder kassaapparaten. Från museets bibliotek har jag hamstrat mycket olika slags information både om själva museet, liksom om annan konst och överhuvudtaget om kultur. Sommarworkshopparna har lärt om grupparbete även ur dragaren synvinkel.

Skulle du rekommendera jobbet för andra? Varför?

Jag rekommenderar museet som sommararbetsplats för vem som helst som är intresserad av t.ex. konst, kultur och/eller historia! Museet erbjuder goda möjligheter att lära sig allt det här och dessutom får man ännu praktisk erfarenhet om branschen.

Saana, arbetstränare för ungdomar med särskilda behov

I sommar har Saana Staaf jobbat som arbetstränare för ungdomar med särskilda behov. De varierande arbetsuppgifterna och friheten att planera sina arbetsdagar gillade Saana. Sommarjobbet utvecklade färdigheter i organisering och erbjöd möjligheter att utvecklas.

Hur länge pågick sommarjobbet?

Jag började jobba deltid i mitten av april, sen fortsätter jobbet på heltid fram till slutet av juli.

Varför sökte du sommarjobb hos oss (Vasa stad)?

Hittills har jag alltid jobbat i restaurangbranschen året om, men eftersom jag nu har en kandidatexamen inom specialpedagogik kände jag att jag ville ta möjligheten och söka ett jobb som mer passar in på min framtida yrkesroll och som kunde ge mig nya erfarenheter.

Vad har du gjort på sommarjobbet?

Uppgifterna har varit otroligt varierande. Min huvudsakliga arbetsuppgift är och var att först och främst träffa alla som sökt jobb, och enligt bästa förmåga hitta passliga sommarjobb åt dem. När ungdomarna fått jobberbjudande har jag fortsatt hålla kontakten med dem, åkt och träffat dem på arbetsplatserna och funnits till som allmänt stöd. En stor del av arbetet har också varit att hålla koll på arbetsavtal, skattekort och annat administrativt som har med sommarjobb att göra. Dessutom har jag fungerat som vikarie vid behov, både åt min kollega Joel men även med diverse uppgifter på Berggatans servicehem.

Vad har varit det bästa med sommarjobbet?

Möjligheten att själv planera sina dagar och friheten har varit det allra bästa. På en väldigt stark andra plats finns faktumet att ingen dag är lik den förra, vilket har varit väldigt motivationshöjande.

Har det någon gång varit tråkigt? Vad?

Emellanåt har jag kunnat känna mig sysslolös och fått litet ångest för att jag bara “driver runt” men då har jag alltid kunnat kontakta någon av mina chefer och fått andra arbetsuppgifter för dagen.

Finns det någonting som har överraskat? Vad?

Ja faktiskt finns det en sak, och det är att jag var förvånad över vilken stor organisation Vasa stad är! I kulisserna finns otaligt många fina tjänster som jag aldrig hört om förr, och t.ex. sysselsättningsservicen och Noste/Flyt är två av dem som jag blivit mest positivt överraskad av.

Vad har du lärt dig? Har arbetet gett dig vägkost för studierna?

Av sommarjobbet har jag eventuellt inte fått så många nya kunskaper som kan användas i lärarjobbet, men däremot ser jag att jag har haft en väldigt stor hjälp av mina studier i sommarjobbet. Jag är överlag en person som är bra på att ordna och organisera saker, vilket är en fördel både som lärare och i mitt sommarjobb, och just organiseringskunskaperna har jag fått utveckla vidare i sommar.

Har du någon nytta av arbetet i fortsättningen, vad?

Här gäller nog samma sak som på föregående fråga, alltså organiseringsskills! Sen vet jag också mer om stadens tjänster och även fast jag inte fortsätter jobba för staden känner jag att jag bättre kan hjälpa och stödja mina medmänniskor när jag vet vilka möjligheter man har i Vasa.

Skulle du rekommendera jobbet för andra? Varför?

Om du vill ha ett meningsfullt jobb där du har möjlighet att själv styra dina arbetsdagar skulle jag absolut rekommendera jobbet. Om du dessutom är bra med andra människor och gillar att ha ordning och reda kommer du passa som hand i handske!

Joel, arbetstränare för ungdomar med särskilda behov

Joel Pape tillbringar sin sommar som arbetstränare för ungdomar med särskilda behov på Vasa stad. Joel, som studerar pedagogik, har i sitt arbete fått nya synvinklar för studierna och en viktig erfarenhet för arbetslivet. Betydelsefulla möten med ungdomarna med särskilda behov inspirerar också i eget arbete.

Hur länge pågår sommarjobbet? 

Cirka två månader.

Varför sökte du sommarjobb hos oss (Vasa stad)? 

Jag sökte uppgiften som arbetstränare för ungdomar med särskilda behov, eftersom jag studerar inom pedagogiken till klasslärare och tänker också utföra studierna för specialklasslärare. Jag funderade på att jobbet skulle ge en värdefull erfarenhet som jag kan utnyttja i mitt blivande yrke som lärare.

Vad har du gjort på sommarjobbet? 

Min primära uppgift är att hjälpa och handleda ungdomar med särskilda behov i olika arbetsuppgifter på Vasa stads grönområden. En till väsentlig del av mitt arbete är att lära ungdomarna med särskilda behov arbetslivsfärdigheter.

Vad har varit det bästa i sommarjobbet? 

Det bästa i det här arbetet är betydelsefulla möten med ungdomar med särskilda behov. Det är fint att se när ivriga och motiverade ungdomar med särskilda behov arbetar.

Har något varit tråkigt? Vad? 

Det har varit tråkigt att se hur mycket skräp man lämnar på grönområdena. Mycket av det skräp som lämnas i parker hamnar också i havet med vinden.

Finns det någonting som har överraskat? Vad? 

Jag är överraskad och väldigt imponerad av hur mycket värdefullt och viktigt arbete det görs i Vasas sysselsättningsservice för att långtidsarbetslösa, personer som löper risk för marginalisering och personer med särskilda behov ska komma in i arbetslivet och bli aktiva aktörer i samhället.

Vad har du lärt dig? Har du fått vägkost för studier? 

Jag har lärt mig mycket om skillnader mellan människor. När man arbetar med ungdomar med särskilda behov är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid att de har alla sina individuella behov av särskilt stöd. Behoven av särskilt stöd ska tas i beaktande när de introduceras i arbetsuppgifter och ges respons samt i flera andra situationer. Arbetserfarenheten med ungdomar med särskilda behov ger säkert mycket viktig vägkost för mina studier.

Är arbetet till nytta för framtiden? Hur? 

Att verka som tränare för ungdomar med särskilda behov har gett många nya synvinklar och en värdefull erfarenhet. I mitt blivande yrke stöter jag högst sannolikt på situationer i vilka jag har nytta av den erfarenhet som jag fått som tränare för ungdomar med särskilda behov.

Skulle du rekommendera jobbet för andra? Varför? 

Jag skulle absolut rekommendera arbetet för alla som studerar pedagogik och inte blir skrämda av arbetets karaktär, som kräver självstyrning, kreativitet och en stark initiativrikedom. Arbetet är kanske inte lämpligt för en sådan person som vill ha tydliga och konkreta instruktioner givna av överordnade. Man får nog introduktion, men arbetstagaren har själv ansvar för att hen tillägnar sig sitt arbete och sina arbetsuppgifter.

Milla, ingenjörspraktikant

Milla Joensuu har under sommaren trivts på Vasa stad i rollen som ingenjörspraktikant. Arbetet inom Kommuntekniken har gett mycket vägkost för studierna, och stadsdelarna i Vasa har starkt fastnat i Millas minne. Som ingenjörspraktikant har Milla också fått uppleva hur man konkret kan vara med och utveckla Vasa stad.

Hur länge pågår sommarjobbet?

Från början av maj till slutet av augusti.

Varför sökte du sommarjobb hos oss?

Jag studerar miljöteknik vid Vasa yrkeshögskola, och i studierna ingår arbetspraktik. Jag sökte arbetsplatsen, eftersom jag ville ha ett arbete i min egen bransch och hade hört mycket bra om organisationen Vasa stad.

Vad har du gjort på sommarjobbet?

I huvudsak har jag berett grävtillstånd och tillfälliga trafikarrangemang. Dessutom har jag gjort bland annat inledande syner och slutsyner samt garantigranskningar.

Vad har varit det bästa med sommarjobbet?

En bra arbetsmiljö, mångsidiga arbetsuppgifter och att man är med och utvecklar Vasa stad. Efter distansstudierna har det också varit trevligt att se kollegor på kontoret.

Har någonting varit tråkigt? Vad?

Det tråkigaste har kanske varit de några regndagar när man har varit ute och förrättat syner, men som tur skiner oftast solen i Vasa.

Finns det någonting som har överraskat? Vad?

Jag blev lite överraskad över hur stor organisation Vasa stad är som arbetsgivare.

Vad har du lärt dig? Har arbetet gett vägkost för studierna?

Jag har lärt mig mycket om olika arbetsuppgifter och verksamheten inom Kommuntekniken, vilket säkert är till nytta i studierna. Dessutom kommer jag bra ihåg stadsdelarna och gatunamnen i Vasa efter sommaren.

Är arbetet till nytta i framtiden? Hur?

Jag har säkert nytta av min praktik i framtiden. Jag har lärt mig väldigt mycket om de mångsidiga arbetsuppgifterna och bland annat om användningen av kartapplikationer och tillståndssystem. Jag tror att jag får utnyttja det som jag lärt mig både i mina studier och i blivande arbetsuppgifter.

Skulle du rekommendera jobbet för andra? Varför?

Jag rekommenderar absolut Vasa stad som arbetsplats. Här finns det många trevliga kollegor och mångsidiga arbetsuppgifter.

Jonne, assisterande parkarbetare

Jonne Koukkari, 16 år, har under juli fått njuta av frisk luft när han har arbetat på grönområden. Jonne har många drömmar för framtiden, och sommarjobbet hjälpte honom att få den arbetserfarenhet som han ville ha. Arbetsdagarna går snabbt, när man vid sidan av arbetet diskuterar med arbetskamraterna.

Hur länge pågår sommarjobbet? 

Mitt sommarjobb pågår två veckor, och jag har arbetat i juli.

Varför sökte du sommarjobb hos oss (Vasa stad)? 

Jag ville få arbetserfarenhet och motion vid sidan om. I sommarjobbet är det också möjligt att få nya vänner, vilket också är viktigt. Jag har fått åtminstone en ny vän.

Vad har du gjort på sommarjobbet? 

Jag har fått ha mångsidiga arbetsuppgifter på grönområdena. Jag har till exempel samlat skräp, rensat ogräs och krattat. Alla arbetsuppgifter har varit alldeles trevliga. I det här arbetet behöver man inte stå stilla länge, vilket jag anser som en väldigt bra sak.

Vad har varit det bästa med sommarjobbet? 

Det bästa med sommarjobbet har varit att vara ute och röra på sig. Det är också trevligt att diskutera med arbetskamraterna vid sidan av arbetet.

Har någonting varit tråkigt? Vad? 

Ingenting har varit tråkigt egentligen. Det kan bli tråkigt om man inte har någon att diskutera med i närheten.

 Finns det någonting som har överraskat? Vad? 

Det, hur snabbt arbetsdagarna går, har överraskat: tiden går väldigt snabbt!

Vad har du lärt dig? 

Jag har lärt mig och lagt märke till hur snabbt arbetsuppgifter blir gjorda, när flera människor har samma arbetsuppgift. Det gör en stor skillnad om det är två eller fem människor som gör en arbetsuppgift. Jag har nog vetat, att arbetsuppgifterna sköts snabbt i team, men hade inte förväntat att de sköts så snabbt!

Skulle du rekommendera jobbet för andra? Varför? 

Jag skulle rekommendera jobbet för dem som tycker om att vara ute och ta hand om naturen.

Lara, servicebiträde

Lara Silander, som studerar informationsvetenskap, tillbringar sin sommar som servicebiträde på bibliotekstjänster. Lara, som är intresserad av biblioteks- och kulturbranschen, berättar att hon under sommaren i arbetet har lärt sig mer än under ett års studier, för arbetet är väldigt praktiskt. Lara har trivts i arbetet så bra att hon gärna också på nytt skulle komma och arbeta på staden.

Hur länge pågår sommarjobbet?

Mitt sommarjobb pågår från början av juni till mitten av augusti.

Varför sökte du sommarjobb hos oss (Vasa stad)?

Biblioteks- och annan kulturbransch intresserar mig, och jag studerar i nuläget informationsvetenskap vid ett universitet.

Vad har du gjort på sommarjobbet?

Mest betjänar jag kunder och hjälper dem. Dessutom sköter jag alla slags små uppgifter som jag får.

Vad har varit det bästa med sommarjobbet?

Biblioteket är ett trevligt lugnt ställe och jag hittar varje dag någonting att inspireras av. Alla arbetstagare som jag har lärt känna har varit trevliga, och jag har haft jätteroligt i arbetet.

Har någonting varit tråkigt? Vad?

Ibland har tiden blivit lång. När det är lugnt, så har man inte nödvändigtvis något att göra.

Finns det någonting som har överraskat? Vad?

Jag har blivit överraskad av hur snabbt jag har anpassat mig till arbetet. I början var jag nervös och tänkte att jag inte skulle förstå hur jag ska göra, men allt har gått överraskande bra.

Vad har du lärt dig?

Jag har under sommarjobbet lärt mig mer än under hela mitt första studieår vid universitetet. Det besvärliga som vi behandlar under kurserna är ändå alldeles enkelt när man stöter på det i praktiken.

Skulle du rekommendera jobbet för andra? Varför?

Verkligen! Den här sommaren har varit riktigt rolig och jag skulle gärna komma och jobba på biblioteket på nytt också!

Ada, byråbiträde

Ada Koskinen arbetar under sommaren som byråbiträde i koncernförvaltningens sekreterarteam. I ett mångsidigt arbete är ingen dag den andra lik enligt Ada. Arbetstrivseln främjas också av gemensamma kaffestunder med trevliga kollegor på Styrelsegården.

Hur länge pågår sommarjobbet?

Mitt sommarjobb pågår två månader.

Varför sökte du sommarjobb hos oss?

Jag har bott bara ett år i Vasa, och staden som organisation var ännu ganska obekant för mig. Jag tänkte på att i det här jobbet skulle jag såväl kunna utveckla min egen kunskap som lära mig mera om min nya hemstad och få se hur stadens förvaltning och interna verksamhet ser ut.

Vad har du gjort på sommarjobbet?

Jag har fått göra mångsidiga kontorsuppgifter, allt mellan den traditionella arkiveringen och tabellering i Excel. Jag har bland annat antecknat tjänsteinnehavarbeslut, fyllt i flera reseräkningar och hanterat olika inköpsfakturor och dokument. Dessutom har jag skött kaffeserveringar och hoppat in för andra medlemmar i sekreterarteamet.

Vad har varit det bästa med sommarjobbet?

Det är svårt att nämna bara en sak. Hittills har det bästa varit att lära sig nytt och ha trevliga kollegor, uppmuntrande arbetsatmosfär och en vacker arbetsplats. Dessutom är sporadiska möten och intressanta diskussioner med människor i Styrelsegårdens korridorer och pausrum några av höjdpunkterna under dagarna.

Har någonting varit tråkigt? Vad?

Hittills har jag inte upplevt att någon enstaka uppgift hade varit tråkig. Tack vare de mångsidiga arbetsuppgifterna kan jag periodisera mina uppgifter och hinner inte få nog av en uppgift. Dessutom är varje dag på Styrelsegården lite olik, så tiden blir inte lång här.

Finns det någonting som har överraskat? Vad?

Under de första dagarna blev jag lite överraskad av hur livfull och trivsam stämning det finns på Styrelsegården. Samhörigheten förstärks av gemensamma arbetsrum och ett pausrum där man ofta hör skratt. Dessutom har jag blivit positivt överraskad av hur meningsfullt arbete det här är. När jag skickade in min ansökan, kunde jag inte gissa att jag skulle gilla mitt arbete så här mycket.

Vad har du lärt dig? Har arbetet gett vägkost för studier?

Förutom att jag har fått veta mycket om staden och dess historia har jag lärt mig att använda flera nya program och system. Jag tror att det att jag har använt olika system och känner till dem samt har förstärkt mina tidigare kunskaper är till nytta för mig i såväl mina studier i informationssystem som i framtiden för övrigt.

Skulle du rekommendera jobbet för andra? Varför?

Jag kan varmt rekommendera arbetsplatsen för alla som ens lite är intresserade av stadens verksamhet och beslutsfattande. Det är en unik möjlighet att få se hur vardagen på Styrelsegården ser ut.

Joni-Petteri, assisterande parkarbetare

Joni-Petteri Kuoppala har under sommaren njutit av att arbeta utomhus i bra väder. Joni-Petteri, som under sommaren trivs som  assisterande parkarbetare, berättar, att han har blivit överraskad av mångsidigheten av sin arbetsuppgift. Sommarjobbet på Vasa stad har också gett möjlighet att bekanta sig omfattande med stadens verksamhet.

Hur länge pågår sommarjobbet?

Mitt jobb pågår två månader.

Varför sökte du sommarjobb hos oss (Vasa stad)?

Jag sökte sommarjobb hos staden, eftersom arbetsomständigheterna lät bra och arbetsuppgifterna trevliga.

Vad har du gjort på sommarjobbet?

Jag har hjälpt med underhållsarbeten på båt- och badbryggor i Vasa.

Vad har varit det bästa med sommarjobbet?

Jag har fått arbeta i fint väder i en trevlig miljö och fått bekanta mig med stadens verksamhet. Arbetet har också till största delen varit mångsidigt.

Har någonting varit tråkigt? Vad?

Emellanåt har jag varit tvungen att göra en och samma uppgift en längre stund, och det kan börja kännas tråkigt.

Finns det någonting som har överraskat? Vad?

Jag har blivit överraskad av mångsidigheten av arbetet och hur många slags ärenden vi sköter om.

Skulle du rekommendera jobbet för andra? Varför?

Det skulle jag, i det här arbetet får man arbeta och tjäna pengar i trevliga omständigheter.

Lina, sommarartist

Lina Railio, som studerar bildkonst, har njutit av sitt jobb som sommarartist för att hon har fått kombinera sin konst med sommarjobbet. Att skapa konst utomhus har varit fint enligt Lina, och man kan beundra hennes konst till exempel i Korsnäståget. Det intressanta och kreativa arbetet rekommenderar Lina gärna också till andra.

Hur länge pågår sommarjobbet?

Mitt sommarjobb pågår två månader.

Varför sökte du sommarjobb hos oss (Vasa stad)?

Jag var också förra sommaren anställd på Vasa stad, som grafiker, och när jag såg annonsen om sommarartist verkade den intressant.

Vad har du gjort på sommarjobbet?

Hittills har jag varit i Korsnäståget och målat fåglar i närheten av Nummen koulu. Om man viker av från bygatan i Korsnäståget in i skogsdungen, borde man hitta drygt 60 fåglar i träd. I juli rör jag mig i centrum och målar tavlor. Jag besöker också daghem och skapar konst med barn.

Vad har varit det bästa med sommarjobbet?

Det har varit fint att få jobba utomhus och särskilt kombinera mitt stora intresse för konst med sommarjobbet.

Har någonting varit tråkigt? Vad?

Kanske inte tråkigt, men myggorna och hettan har stört arbetet utomhus.

Finns det någonting som har överraskat? Vad?

Nästan ingenting har överraskat mig.

Vad har du lärt dig?

Jag har lärt mig att arbeta med barn och ta dem bättre i beaktande när jag planerar workshoppar.

Skulle du rekommendera jobbet för andra? Varför?

Det skulle jag, sommarartistens arbete är intressant och kreativt!

Linnea, juristpraktikant

Linnea Halonen, som studerar juridik, har under sommaren fått en omfattande översikt över Vasa stads verksamhet i uppgiften som juristpraktikant. Mångsidigheten av arbetsuppgifterna har lärt ut mycket sådant som bara akademiska studier inte ger. Enligt Linnea ökar också motivationen för studier vid sidan av arbete, eftersom arbetet uppmuntrar att ta reda på frågor.

Hur länge pågick sommarjobbet?

Två månader (juni-juli)

Varför sökte du sommarjobb hos oss (Vasa stad)?

Jag började ursprungligen studera juridik för att jag är intresserad av hur samhället styrs och fungerar. Kommunen är en central del av samhällsfunktionerna och därför tänkte jag att det kunde vara intressant att följa Vasa stads juristers arbete denna sommar.

Vad har du gjort på sommarjobbet?

På Vasa stad jobbar tre jurister, vilka alla har sina egna ansvarsområden. Jag har under sommaren hjälpt alla tre jurister i olika ärenden. Det har varit allt från att förbereda material i olika utredningsärenden, göra upp diverse dokument och avtal samt vara med på juristernas möten.

Vad har varit det bästa med sommarjobbet?

För mig har mångsidigheten som arbetet erbjudit varit det allra bästa. Arbetsuppgifterna har inte berört endast ett rättsområde, utan jag har fått bekanta mig med juridik från ett mycket brett område.

Har det någon gång varit tråkigt? Vad?

En stor del av juristpraktikantens arbete sköts självständigt, så man får vara beredd på att jobba största delen av arbetstiden ensam. Detta har naturligtvis också sina fördelar, eftersom man då mycket långt också på egen hand kan bestämma arbetsupplägget för dagarna.

Finns det någonting som har överraskat? Vad?

Även om jag visste att kommunen är en central del av samhällets funktioner har det förvånat mig hur bred Vasa stads verksamhet är. I en så stor organisation som Vasa stad kan du som jurist få ett ärende gällande nästan vad som helst. Inte en dag är den andra lik.

Vad har du lärt dig? Har arbetet gett dig vägkost för studierna?

Det är alltid lärorikt att få tillämpa det man lärt sig i studierna i det praktiska arbetslivet, och så även vice versa. I vissa ärenden har jag fått se konkreta exempel på sådant jag läst om i studierna medan vissa ärenden inom exempelvis kultur, bildningsväsende och parkering är sådant som vi inte direkt studerar på universitetet. För varje uppgift som man lyckas lösa utvecklas man ändå på något sätt och jag upplever att även studiemotivationen växer när jag lär mig nya saker.

Har du någon nytta av arbetet i fortsättningen, vad?

Som sagt, så känns det som att man hela tiden utvecklas i det juridiska tänkandet när man får jobba med nya juridiska arbetsuppgifter. Även om ingen uppgift är den andra lik så lär man sig hur man ska ta tag i uppgifterna och börja söka efter information. Den kunskapen kommer jag att ha nytta av också i det fortsatta arbetslivet.

Skulle du rekommendera jobbet för andra? Varför?

Absolut, mångsidigheten som arbetet som juristpraktikant på Vasa stad ger, är till nytta oavsett om du i framtiden vill jobba inom den privata eller offentliga sektorn.

Justina, museiassistent

Justina Uusitalo, som studerar kommunikation, blev intresserad av att arbeta som museiassistent eftersom arbetet innehöll kommunikativa möjligheter. Den omfattande samlingen och verken av kända konstnärer på Österbottens museum överraskade Justina, och det har varit lärorikt att bekanta sig med historien vid sidan av arbetsuppgifterna.

Hur länge pågår sommarjobbet?

I två månader, från mitten av maj till mitten av juli.

Varför sökte du sommarjobb hos oss (Vasa stad)?

Jag ville hitta jobb på staden inom min egen bransch, och i den här annonsen nämndes särskilt att det är möjligt att delta i kommunikativa uppgifter.

Vad har du gjort på sommarjobbet?

Min huvudsakliga uppgift är att betjäna kunder och se till att museibesöket är en positiv upplevelse för dem. Jag har också fått vara med om att planera och genomföra inlägg som Vasa stads museer publicerar i sociala medier. Jag har också fått planera och genomföra olika workshoppar som anknyter till utställningarna.

Vad har varit det bästa med sommarjobbet?

Det bästa med jobbet är att möta olika människor och lära sig nya saker. Jag har redan nu lärt mig mycket intressant om Vasas historia och konsten på Österbottens museum. Det bästa är förstås också många nya kollegor i och med att det finns många sommarjobbare på museet.

Har någonting varit tråkigt? Vad?

På museet är det ofta lugnt, särskilt under varma sommardagar. Under dessa dagar försöker jag och mina kollegor hitta på allt möjligt att göra, men ibland blir tiden lång. Förhoppningsvis söker så många som möjligt sig till museet under sommaren och bekantar sig med konsten och historien.

Finns det någonting som har överraskat? Vad?

Jag blev överraskad av den omfattande konstsamlingen på Österbottens museum. Till Hedmans samling hör verk av till exempel Helene Schjerfbeck, Hugo Simberg, Eero Järnefelt och Tyko Sallinen. I själva arbetsuppgifterna har det inte förekommit så många överraskningar, eftersom jag redan tidigare har haft många slags motsvarande kundbetjäningsuppgifter.

Vad har du lärt dig?

Jag har lärt mig mycket om att arbeta på ett museum och verksamhet i en organisation inom staden. Jag har också lärt mig om kommunikation på museet och till exempel planerande av innehåll i sociala medier. Också om teman för utställningar har jag lärt mig mycket nytt.

Skulle du rekommendera jobbet för andra? Varför?

Jag skulle rekommendera sommarjobbet på museet för dem som är kundserviceinriktade och intresserade av historia och konst. På museet får man arbeta enligt sina styrkor och intressen, så det är viktigt att man är initiativrik i det här jobbet!

Sofia, daghemsbiträde

Sofia Råholm har precis tagit studenten och drömmer om att arbeta som lärare eller på ett daghem. Sofia som arbetat som daghemsbiträde i juni har upplevt att det är allt annat än tråkigt att arbeta med barn. En arbetsdag som daghemsbiträde rymmer mycket skratt och olika lekar.

Hur länge pågick sommarjobbet? 

Mitt sommarjobb pågick hela juni.

Varför sökte du sommarjobb hos oss (Vasa stad)? 

Jag sökte sommarjobb hos Vasa stad, eftersom jag tidigare har arbetat där och det kändes som rätt alternativ.

Vad har du gjort på sommarjobbet? 

Jag har tagit hand om barnens primära behov och pysslat olika saker för att uppdatera och förbättra lekmiljön. Jag hittade också på olika aktiviteter för barnen och deltog även själv i dem.

Vad har varit det bästa med sommarjobbet?

Det bästa med sommarjobbet har varit att få barnen att skratta och se deras lycka.

Har det någon gång varit tråkigt? Vad? 

Trots att det låter som en kliché så har inget varit tråkigt. Det finns inga tråkiga stunder på ett daghem när man hela tiden får se efter barnen och vara med och leka.

Finns det någonting som har överraskat? Vad?

Överraskande har varit hur smarta och toleranta barn är och det är strålande.

Vad har du lärt dig? 

Jag har lärt mig mer om barns beteende och om deras perspektiv och tankar.

Skulle du rekommendera jobbet för andra? Varför?

Jag rekommenderar det här jobbet till andra, eftersom man som jag redan sagt aldrig har tråkigt och dagarna rymmer mycket skratt och trevliga stunder.

Emmi, sommarartist

23-åriga Emmi Haapaniemi har som sommarartist fått uppträda på många olika platser i juni. Även om Emmi har upplevt att det varit spännande att uppträda, kommer hon mest ihåg mötena med olika människor. Att göra konst i sin kära hemstad är viktigt för Emmi.

Hur länge pågick sommarjobbet?

En månad, i juni.

Varför sökte du sommarjobb hos oss (Vasa stad)?

Jag sökte sommarjobbet som sommarartist hos Vasa stad, eftersom Vasa är min älskade och vackra hemstad och musiken är något väldigt kärt för mig.

Vad har du gjort på sommarjobbet?

Jag har fått uppträda vid daghem, servicehus, för olika föreningar och på torget.

Vad har varit det bästa med sommarjobbet?

Mötena med olika människor och samtalen. T.ex. en äldre dam sa efter mina kärlekssånger att: ”Jag skulle nog ha varit död för länge sedan utan kärlek”, på vilket en äldre herre svarade. ”Du talar dyra ord.”

Har det någon gång varit tråkigt? Vad?

Det är nervöst med spelningarna! Det är inte tråkigt, men en utmanande känsla.

Finns det någonting som har överraskat? Vad?

Hur länge det tar att promenera till platserna.

Vad har du lärt dig?

Jag har lärt mig att spela gitarr bättre.

Skulle du rekommendera jobbet för andra? Varför?

Verkligen!  Om man är en artist, så får man jobba med det man älskar!

Kaspian, sommarambassadör

Kaspian Knuutila gillar mångsidiga aktiviteter och att prova på nya saker. Kaspian som varit sommarambassadör i juni, har också fått röra på sig aktivt runtom i Vasa och prova på olika aktiviteter. Den mångsidiga arbetsbilden har också varit det mest intressanta i sommarjobbet. 

Hur länge pågår sommarjobbet?

Mitt sommarjobb pågår en månad, juni.

Varför sökte du sommarjobb hos oss (Vasa stad)?

Min bror jobbade som sommarambassadör föregående sommar och arbetet verkade vara intressant, så jag beslöt att söka det själv också.

Vad har du gjort på sommarjobbet?

Jag har provat på olika aktiviteter och presenterat dem på Vasa stads Instagram.  Vidare har jag fotograferat intressanta objekt runtom i Vasa.

Vad har varit det bästa med sommarjobbet?

Det bästa har varit att det är så mångsidigt.

Har det någon gång varit tråkigt? Vad?

Emellanåt har det varit lite för mycket ledig tid.

Finns det någonting som har överraskat? Vad?

Mitt arbete har varit friare än vad jag förväntat mig och jag har själv fått bestämma innehållet, det har varit  överraskande.

Vad har du lärt dig?

Jag har lärt mig att planera och ordna sammanträffanden smidigt.

Skulle du rekommendera jobbet för andra? Varför?

Jag rekommenderar jobbet åt en sådan person som kan planera och utföra arbetet självständigt.
Arbetet ger bra möjligheter att få många olika nya och intressanta erfarenheter, det är också en av arbetets bästa sidor.

Sarianna, serviceassistent

Sarianna sommarvikarierade vid museet redan för femte gången, men hon har inte tröttnat på det ännu heller utan tvärtom, Sarianna njuter av att kunna bjuda människor i alla åldrar på kulturupplevelser och sedan fördjupa sig i efterföljande diskussioner. Hon har jobbat vid alla museer i centrumområdet, men hennes huvudsakliga ställe har varit Kuntsi – det bästa i arbetet har varit att hela dagarna få vara omgiven med konst.

Hur länge pågick sommarjobbet?

Mitt sommarjobb räckte tre månader, från juni till augusti.

Varför sökte du sommarjobb hos oss (Vasa stad)?

Det här är i själva verket redan femte året som jag jobbar vid Vasa stads museer. Under åren har uppgifterna blivit bekanta och dessutom har jag också gillat museiarbetet, så beslutet att söka jobb vid museet var inte svårt. Konst har alltid funnits nära mitt hjärta och jag har ända sedan liten varit en ivrig museibesökare. Därför har det också varit fint att få jobba i museerna.

Vad har du gjort på sommarjobbet?

Jag har haft olika arbetsskift vid Vasa stads alla museer i centrumområdet, men som sommarvikarie jobbade jag vid Kuntsis museum för modern konst. Till mina uppgifter har hört att öppna och stänga museet, arbeta vid kassan, kundbetjäning, museibutiken, guidade rundvandringar och att leda workshoppar för barn samt uppdateringarna i sociala medierna.

Vad har varit det bästa med sommarjobbet?

Att det alltid har varit roligt att komma till jobbet! Jag har tyckt speciellt mycket om de mångsidiga arbetsuppgifterna, den trevliga arbetsatmosfären och mina trevliga arbetskamrater. Jag tycker att det är fantastiskt att museet erbjuder kulturupplevelser för alla, oavsett ålder.

Har det någon gång varit tråkigt? Vad?

Vid museet är man i arbetsskift vanligtvis varannat veckoslut, så emellanåt har arbetsveckorna kännts lite långa. Men måndagarna är lediga på publiksidan, eftersom museerna är stängda då, och därför blir det varannan vecka tredagars veckoslut, så veckoslutsturerna har inte gjort så mycket.

Finns det någonting som har överraskat? Vad?

En sak som har överraskat är hur snabbt dagarna går. Fastän det inte skulle vara så mycket besökare i museet, så finns det alltid någonting att göra, t.ex. att ställa i ordning i museibutiken, bläddra i konstböcker eller ha en pratstund med arbetskamraterna.

 Vad har du lärt dig?

I mitt sommarjobb har jag blivit introducerad i Vasas historia som en konstsamlarnas stad. Simo Kuntsi, Lars Swanljung, Frithjof Tikanoja och Karl Hedman har med sina värdefulla konstsamlingar skapat en stabil grund för Vasas konstmuseer. Det har varit fint att få ta del av det här konstarvet i mitt arbete.

Skulle du rekommendera jobbet för andra? Varför?

Jag skulle absolut rekommendera det till alla konstvänner! Arbetsuppgifterna är mångsidiga och kunderna har varit trevliga. Dessutom får man hela dagarna vara omgiven av konst.

Nella, rekryteringsassistent

Nella Kankaanpää har redan en längre tid varit intresserad av rekryteringens krumbukter och personalförvaltningens hemligheter. Nu fick hon på sitt sommarjobb vid stadens rekryteringsservice prova på dem i praktiken. Hon blev positivt överraskad av hur mångsidiga arbetsuppgifterna var och att hon togs med i teamet som en av de stadigvarande anställda fast hon bara stannade över sommaren. Nella har njutit av att hon har fått jobba med nya människor och organisera olika saker.

Hur länge pågick sommarjobbet?

Sommarjobbet pågick 2 månader, från mitten av juni till mitten av augusti.

Varför sökte du sommarjobb hos oss (Vasa stad)?

Jag sökte jobb som rekryteringsassistent då jag är intresserad av uppgifter som ansluter sig till rekrytering och personalförvaltning. Jag njuter av att få organisera olika saker och av att jobba med människor, och min dröm har redan länge varit att få jobba med personalförvaltning i framtiden. Därför har jag i mitt sommarjobb haft en jättebra chans att få bekanta mig med rekryteringens värld bättre!

Vad har du gjort på sommarjobbet?

Mitt huvudsakliga ansvar i sommarjobbet har varit att rekrytera vikarier inom social- och hälsosektorn, småbarnspedagogiken samt inom servicen för personer med funktionsnedsättning. Jag har sökt vikarier med hjälp av Kommunrekry-programmet och förberett arbetsavtal för vikarier. I mitt arbete har jag också dagligen varit i kontakt med chefer och vikarier per e-post eller telefon. I arbetet har vidare ingått t.ex. att uppdatera uppgifterna om vikarierna och att svara på förfrågningar.

Vad har varit det bästa med sommarjobbet?

Mångsidigheten, att få lära sig nya saker och arbetskamraterna. Jag togs med i arbetsteamet på ett trevligt sätt och kände mig inte ”bara som en sommarvikarie”. Jag fick ansvar och förtroende att jag sköter mitt jobb, men också alltid hjälp om det var någonting som jag inte kunde.

Har det någon gång varit tråkigt? Vad?

Det som har varit tråkigt har för det mesta varit det att man inte har hittat en vikarie och man har varit tvungen att meddela det till enheten.

Finns det någonting som har överraskat? Vad?

Det som överraskade mest var absolut arbetets mångsidighet. Vid rekryteringsservicen är sommaren en lugnare tid, så jag fick inte erfarenhet av att intervjua sökandena, med andra ord har jag inte ännu sett allting.

Vad har du lärt dig?

Jag har lärt mycket nytt i anslutning till arbetsavtal och användningen av system. Även Vasas daghem och enheterna inom servicen för personer med funktionsnedsättning har blivit bekanta.

Skulle du rekommendera jobbet för andra? Varför?

Det skulle jag absolut göra! Om du är det minsta intresserad av rekrytering är det här ett toppensommarjobb med mångsidiga arbetsuppgifter.

 

Sarianne, kommunikationsassistent

Sarianne Manninen fick bekanta sig med hela kommunikationspaletten och den omfattande helhet som stadens kommunikation och marknadsföring sköter bakom kulisserna. Som studerande inom kommunikationsbranschen har jag från första parkett fått bekanta mig med en stor organisations verksamhet. Ansvaret var mångskiftande, och öppenheten och sammanhållningen i arbetsgemenskapen bidrog till att sommaren blev oförglömlig.

Hur länge pågick sommarjobbet?

Mitt sommarjobb pågick i 3 månader från början av juni till slutet av augusti.

Varför sökte du sommarjobb hos oss (Vasa stad)?

Eftersom jag redan hade lite arbetserfarenhet från branschen ville jag vidga mina vyer i kommunikationsbranschens arbetsuppgifter. Jag funderade att det sommararbete som Vasa stad erbjuder vid kommunikationsenheten kunde vara perfekt med tanke på det. Jag hade inte tidigare jobbat i en organisation inom offentliga sektorn och tyckte därför att det är viktigt att få arbetserfarenhet också från den sektorn. Dessutom verkade arbetsuppgifterna i uppgiftsbeskrivningen passa mig, dvs. de var intressanta, utvecklar kompetensen och är i lämplig omfattning ansvarsfulla.

Vad har du gjort på sommarjobbet?

Jag har på mitt sommarjobb haft mångsidiga arbetsuppgifter inom kommunikationsbranschen. I arbetsuppgifterna har ingått bl.a. att planera, genomföra och publicera meddelanden och postningar i sociala medier, göra uppdateringar i sociala medier, skriva artiklar, intervjuer och att fotografera och redigera visuellt material. Dessutom har jag fått hjälpa till med olika löpande arbeten, t.ex. vid inspelningar och i postningar. Jag fick också den ansvarsfulla uppgiften att göra en serie, där olika sommarjobbare presenteras på Instagram, som det var jättetrevligt att få göra!

Vad har varit det bästa med sommarjobbet?

Öppenheten och samhörighetsandan i arbetsgemenskapen var stark. Om det uppstod problem fick jag alltid hjälp och likaså fick jag själv hjälpa andra vid behov. Sommarjobbet har varit ett mycket självständigt och ansvarsfullt arbete, men trots att jag jobbade självständigt och i huvudsak på distans, behövde jag aldrig känna mig ensam.

Har det någon gång varit tråkigt? Vad?

Arbetet kunde eventuellt vara ännu trevligare under normala förhållanden, vilket nu inte på grund av distansarbetet och coronavirusläget inte var möjligt. Trots detta har jag som tur ändå haft möjlighet att mer eller mindre bekanta mig med mina arbetskamrater antingen vid Styrelsegården eller via distansförbindelse.

Finns det någonting som har överraskat? Vad?

Mest förvånad var jag över hur många människor arbetar för kommunikationen och hur de här kommunikationsnätverken bildas inom staden. Det har varit trevligt att märka hur mycket arbete det dagligen görs inom Vasa stad för kommunikationen, med entusiasm och intresse. Arbetet är väl organiserat, vilket man också märker på kommunikationens höga kvalitet.

Vad har du lärt dig?

Jag har lärt mig mycket om hur information koordineras och organiseras i stadens kommunikation, liksom även om stadens verksamhet och beslutsfattande. Publiceringen av offentliga meddelanden var en ny sak för mig, i synnerhet när meddelandena ges ut på två eller tre språk, men efter första publiceringen började det också löpa bättre. Jag har under sommaren lärt mig mycket som jag kommer att ha nytta av i fortsättningen.

Skulle du rekommendera jobbet för andra? Varför?

Om du är det minsta intresserad av stadens sätt att kommunicera och gillar att skriva mycket, rekommenderar jag det varmt! I arbetet lärde jag mig mycket om hur innehåll planeras och sedan genomförs, både visuellt och på skrivnivå. Ett stort plus är ännu goda och uppmuntrande arbetskamrater!

Sami, planeringsassistent

Sami Sorvala jobbar denna sommar som planeringsassistent vid elplaneringen. Sommarjobbet stöder Samis ingenjörsstudier, och det hur mångsidigt arbetet är överraskade honom redan första dagen. Han har lärt sig mycket nytt om el- och infrastrukturbranschen och fått se hur arbetet i praktiken utförs på arbetsplatser.

Hur länge pågår sommarjobbet?

Jag jobbar vid staden i fyra månader (från början av maj till slutet av augusti).

Varför sökte du sommarjobb hos oss (Vasa stad)?

Jag sökte platsen som planeringsassistent vid Vasa stads elplanering eftersom arbetsuppgifterna verkade väldigt intressanta och jag studerar till elingenjör. Jag fick alltså möjlighet att jobba inom min egen bransch och kan samtidigt avlägga min arbetspraktik, som ingår i studierna.

Vad har du gjort på sommarjobbet?

I mina uppgifter har ingått bland annat planering av gatubelysningsnätet samt uppdatering och dokumentering av uppgifterna om dess egenskaper i stadens elektroniska tjänst för hantering av gatubelysningsnätet. Dessutom övervakar jag underhållet och byggandet av gatubelysningen.

Vad har varit det bästa med sommarjobbet?

Mångsidiga arbetsuppgifter som dessutom har varit intressanta.

Har det någon gång varit tråkigt? Vad?

Ibland är det lite ont om jobb. Då ska man själv vara aktiv och försöka hitta på något att göra.

Finns det någonting som har överraskat? Vad?

Det hur mångsidigt arbetet är överraskade mig absolut mest redan första dagen.

Vad har du lärt dig?

Sommarjobbet har lärt mig oerhört mycket om el- och infrastrukturbranschen. Det har varit häftigt att få besöka arbetsplatser och se vad jobbet i praktiken innebär.

Skulle du rekommendera jobbet för andra? Varför?

Jag rekommenderar jobbet absolut. Uppgifterna som jag utfört under sommaren har varit mångsidiga och jag har lärt mig många viktiga färdigheter inför framtiden. Det här har varit en bra första kontakt med ingenjörslivet.

Joonatan, sommarsomeambassadör

Joonatan Knuutila njuter av kreativt arbete, i synnerhet fotografering och videoinspelning. I juni fick man se Joonatans inlägg på stadens Instagram-konto, då han arbetade som stadens sommarsomeambassadör. Det mest intressanta var att få ta en titt bakom kulisserna i en stor organisation och förstå hur stadens kommunikation sköts. I ett sporrande team förlöpte sommarjobbet smidigt.

Hur länge pågår sommarjobbet?

Sommarjobbet pågick i fyra veckor. Från början av juni till början av juli.

Varför sökte du sommarjobb hos oss (Vasa stad)?

Jag sökte sommarjobb, eftersom jobbet som sommarsomeambassadör verkade vara ett perfekt jobb för mig där jag skulle kunna använda mina kunskaper. Jobbet var även lockande för att det var mångsidigt och jag skulle få möjligheter att arbeta kreativt.

Vad har du gjort på sommarjobbet?

På sommarjobbet har jag testat olika aktiviteter i Vasa, varit fotograf inom olika projekt och på olika evenemang och gjort videor till Vasa stads Instagrams flöde och Stories. En del av arbetet går även åt till möten, att svara på e-postmeddelanden och editering.

Vad har varit det bästa med sommarjobbet?

Det bästa med jobbet var definitivt friheten att själv få påverka hurdana inlägg man gör. Det var också toppen att märka att man litade på mitt kunnande redan från början.

Har det någon gång varit tråkigt? Vad?

Det är nog svårt att hitta några tråkiga sidor med det här jobbet.

Finns det någonting som har överraskat? Vad?

Under sommarjobbet fick jag följa verksamheten och arbetet vid Vasa stads kommunikationsenhet. Jag var överraskad över hur mycket som sker bakom kulisserna i en organisation som Vasa stad. Kommunikationen kräver väldigt mycket planering och verksamheten är betydligt mer mångdimensionell än den verkar utifrån.

Vad har du lärt dig?

I jobbet har jag utvecklats i många viktiga färdigheter, t.ex. i att arbeta i grupp och hantera tiden. För egen del var den största saken jag lärde mig i jobbet att kontakta olika företag och personer. En stor del av arbetet var att ringa och skicka e-post till potentiella platser som jag skulle kunna göra inlägg om.

Skulle du rekommendera jobbet för andra? Varför?

Jag rekommenderar absolut jobbet som sommarsomeambassadör till alla som är intresserade av kreativt arbete, kommunikation och mångsidiga arbetsuppgifter. Stämningen i arbetsgänget var väldigt positiv och sporrande och man lär sig säkert mycket i jobbet.


Elize, lägerassistent

Detta är Elize Kapingas allra första sommarjobb och redan på slutrakan av den fyra veckor långa anställningen vet hon att hon vill komma tillbaka nästa sommar. Arbetet med barn som lägerassistent vid Taikon har varit givande, konstnärligt och framför allt trevligt och lärorikt.

Hur länge pågår sommarjobbet?

Fyra veckor, varav jag har jobbat tre vid Taikon. Nu ska jag ännu till ungdomsgården för en vecka.

Varför sökte du sommarjobb hos oss (Vasa stad)?

Jag ville lära mig nytt, få arbetserfarenhet och nya kompisar. Det här är min första arbetsplats.

Vad har du gjort på sommarjobbet?

Jag har assisterat lägerledaren med olika uppgifter samt hjälpt och handlett barnen. Vi gör olika aktiviteter tillsammans, såsom tecknar, sysslar med musik, teater och dans, gör handarbeten och keramik.

Vad har varit det bästa med sommarjobbet?

Det är många barn vid Taikon och jag tycker särskilt mycket om att jobba med dem. Barnen kan lära en mycket och samtidigt är det trevligt att tänka tillbaka på hur man själv var som barn. Det är roligt att leka med barnen. Dessutom tycker jag om att dansa och även teater har varit jätterolig.

Har det någon gång varit tråkigt? Vad?

Allt har varit jättetrevligt. Jag är inte så bra på att teckna, så det har varit utmanande, men jag tyckte ändå om att se på när andra tecknade.

Vad har du lärt dig?

Jag har fått mod att fråga om det är något som jag inte förstår eller kan. I mitt jobb försöker jag göra mitt bästa och jag har lärt mig att sikta på något ännu bättre. Dessutom har jag lärt mig att man alltid ska ta jobbet på allvar och fokusera på det. Om du till exempel tittar på din telefon i stället för att ha full fokus på jobbet kan något allvarligt hända.

Skulle du rekommendera jobbet för andra? Varför?

Självklart! Det här är ett jättetrevligt ställe! Jag tänker söka på nytt nästa år.

Ella, simövervakare

Ella Krankkala har sommarjobbat som simövervakare hos Vasa stad i två veckor och fick förutom fickpengar även nya vänner och massor med nya erfarenheter på köpet. Det bästa är att få se hur roligt barnen har och allt nytt som de lär sig.

Hur länge pågår ditt sommarjobb?

Mitt sommarjobb pågår två veckor.

Varför sökte du sommarjobb hos oss (Vasa stad)?

Jag trivs bra med barn, så det här jobbet verkade perfekt för mig.

Vad har du gjort på sommarjobbet?

Jag har tillsammans med mina härliga kollegor instruerat barn i bassängen. Jag har också fått följa med och bekanta mig med simövervakarens jobb.

Vad har varit det bästa med sommarjobbet?

Det bästa är då man märker att ett barn har lärt sig något nytt och att få se hens glädje och lycka.

Har någonting varit tråkigt? Vad?

Jag tycker inte att någonting har varit tråkigt utan tvärtom har jag lärt mig mycket.

Har du blivit överraskad över någonting? Vad?

Själv har jag inte blivit överraskad över någonting, arbetet är roligt precis som jag också hade tänkt.

Vad har du lärt dig?

Jag har lärt mig nya sätt att handleda barn och fått utveckla mina språkfärdigheter.

Skulle du rekommendera jobbet för andra? Varför?

Det skulle jag absolut göra! Jag har verkligen haft roligt och erfarenheten har varit lärorik och oförglömlig. Samtidigt som jag har fått njut av jobbet, har jag också förtjänat fickpengar och fått nya vänner.

Fanny, sommarartist

Fanny Engman är i sitt drömjobb, för i sitt sommarjobb som Vasa stads sommarartist får hon förverkliga sig själv och göra precis det som hon älskar att göra annars också. Jobbet känns inte ens som ett jobb då man göra det till musik.

Hur länge pågår sommarjobbet?

Jag jobbade som Vasa stads sommarartist i juni, dvs. i fyra veckor.

Varför sökte du sommarjobb hos oss?

Jag har alltid varit intresserad av musik, konst och av att uppträda och därför lät arbetet som sommarartist intressant och jag beslöt att söka det. Som sommarartist har jag sjungit och spelat gitarr samt ordnat bildkonstprogram.

Vad har du gjort på sommarjobbet?

Jag har uppträtt vid olika evenemang i servicehus, daghem och på liknande ställen och emellanåt också på torget.

Vad har varit det bästa med sommarjobbet?

Det bästa med sommarjobbet har varit att jag har fått göra sådant som jag gillar, t.ex. spela och sjunga och på det sättet också fått göra andra glada. Responsen efter uppträdandena har alltid varit uppmuntrande och det har varit roligt att se hur publiken har njutit av dem.

Har det någon gång varit tråkigt? Vad?

Det tråkigaste i sommarjobbet har varit att det emellanåt var svårt att passa in tidtabeller. Man måste vara uppmärksam så att man inte bokar uppträdanden samtidigt och att man hinner ta sig från ett uppträdandeställe till följande.

Vad har du lärt dig?

I sommarjobbet blev jag överraskad av hur snabbt rampfebern gav med sig, då man hela tiden uppträder i arbetet. Uppträdandena är alltid lite spännande före, men jag lärde mig att det är onödigt att spänna sig alltför mycket. Därför har jag också lärt mig att uppträda modigt och att inte spänna mig alltför mycket. Jag har också lärt mig att planera och förbereda mina uppträdanden på förhand.

Skulle du rekommendera jobbet för andra? Varför?

Om man är det minsta intresserad av att uppträda kan jag rekommendera jobbet som sommarartist! I det arbetet lär man sig att lita på sig själv och att ha roligt då man uppträder. Samtidigt får man tillbringa tiden med det som är viktigt för en själv, såsom musik och bildkonst.

Esa, handledarassistent

Esa Porentola arbetar som handledarassistent inom Hjälpare-verksamheten vid Berggatans seniorhus. Han njuter av att få jobba med äldre och att kunna hjälpa, och arbetskamraterna är det inte heller något större fel på. Esa gillar sitt arbete så mycket att han tycker till och med att 30 minuters lunchpausen blir tråkig.

Hur länge pågår sommarjobbet?

1 månad

Varför sökte du sommarjobb hos oss?

Därför att det är ett trevligt jobb utan stress, där man får hjälpa äldre personer. Jag har också tidigare jobbat med äldre och trivts väldigt bra.

Vad har du gjort på sommarjobbet?

Städat, serverat mat och hjälpt till i köket/matsalen, en del av seniorerna får sin mat hemtransporterad från köket. Jag har också transporterat tvätt, matportioner, umgåtts med seniorerna och hjälpt dem till matsalen. Jag har varit ute och promenerat med dem och ordnat rekreationsverksamhet, bl.a. spelat musik för dem.

Vad har varit det bästa med sommarjobbet?

Trevliga seniorer och bra arbetskamrater. Det är roligt att jobba.

Har det någon gång varit tråkigt? Vad?

Lunchpausen på 30 minuter tycker jag att är onödigt lång.

Vad har du lärt dig?

Att jobba med äldre. Jag har också lärt mig att ta ansvar, för man måste vara i tid på jobbet.

Skulle du rekommendera jobbet för andra? Varför?

Jo, det är trevligt att jobba här, arbetet är lugnt och man får bekanta sig med nya människor. Och det är roligt för en själv också då man kan hjälpa andra.

Patricia, byråfunktionär

Patricia Riipi som studerar vid Vasa yrkeshögskola till tradenom inom företagsekonomi jobbar inom staden för tredje gången i rad. En pålitlig, sedan tidigare bekant arbetsgivare samt trevliga arbetskamrater lockar att komma på nytt och jobba vid Kuula-institutet.

Hur länge pågår sommarjobbet?

Jag började i början av maj och arbetena slutar i början av juli, dvs. sammanlagt två månader.

Varför sökte du sommarjobb hos oss (Vasa stad)?

Jag har gjort yrkeshögskolans båda praktikperioder här, så jag ville jobba hos en arbetsgivare som är bekant sedan tidigare. Jag studerar till tradenom inom företagsekonomi vid Vasa yrkeshögskola och nu tredje gången sommarjobbar jag här. Tidigare har jag gjort mina två praktikperioder här. Jag har varje gång jobbat vid Kuula-institutet, men då jag gjorde min yrkespraktik jobbade jag också vid grönområdesenheten samt vid enheten för underhåll av områden.

Vad har du gjort på sommarjobbet?

I sommar jobbar jag med elevförvaltningen. Jag har samlat in mycket uppgifter och gjort uppdateringar, haft några biträdande administrativa uppgifter och andra allmänna byråuppgifter.

På fritiden skriver jag mitt examensarbete om lönsamheten inom videospelsbranschen, tar med hjälp av bokslutsanalyser reda på branschens nyckeltal och undersöker eventuella orsaker till ändringar och variationer i dem.

Vad har varit det bästa med sommarjobbet?

Att arbetsplatsen var bekant sedan tidigare och arbetskamraterna. Teamet har alltid hjälpt om det har uppstått problem.

Har det någon gång varit tråkigt? Vad?

Uppdatering av program, då arbetet stannar upp under den tid som uppdateringen pågår.

Finns det någonting som har överraskat? Vad?

Varje sommar har varit litet annorlunda än den föregående och arbetsuppgifterna har varit mångsidiga. Under yrkespraktiken fick jag bekanta mig med löneförvaltningen och hanteringen av köpfakturor. Den grundläggande praktiken gjorde jag vid kundbetjäningen.

Vad har du lärt dig?

Att man inte behöver vara rädd för fel, utan att man lär sig genom dem. Man kan ju inte lära sig någonting utan att först ha provat på det.

Skulle du rekommendera jobbet för andra? Varför?

Det skulle jag nog göra, eftersom Vasa stad är en pålitlig arbetsgivare och arbetskamraterna har alltid fått mig att känna att jag är välkommen.

Niklas, sommarjobbare inom grönområdesenheten

Trevligt att komma tillbaka till bra uppgifter

Niklas Välisuo, 20, studerar till elingenjör vid Vasa yrkeshögskola. Det är redan andra sommaren som han jobbar inom grönområdesenheten med service- och reparationsuppgifter. En trevlig arbetsplats och mångsidiga uppgifter fick honom att komma tillbaka och jobba inom staden, det enda som har varit svårt har varit att vakna på morgonen.

Niklas sommarjobb pågår två och en halv månad. Under denna tid underhåller och reparerar han grönområdesenhetens arbetsmaskiner, t.ex. gräsklippare. Arbetsuppgifterna beror helt på dagen, eftersom det inte går att förutse när apparater går sönder. Utöver reparationerna måste arbetsmaskinerna regelbundet underhållas då serviceintervallet uppnås.

– Det bästa med arbetet har säkert varit att arbetsuppgifterna är så mångsidiga. Svårast är kanske att man måste vakna klockan 6. Jag har varit tvungen att vänja mig vid tidiga morgnar, skrattar Niklas.

Han har inte någon direkt nytta av arbetet i elteknikstudierna, men mångsidig kompetens och kunnande inom andra branscher är nödvändiga färdigheter i sig. Därtill har arbetslivets spelregler blivit bekanta i och med sommarjobbet. Det är viktigt att ha anställningsförhållanden redan i ung ålder och lära sig hur man agerar på en arbetsplats.

Välisuo rekommenderar varmt arbetet till dem som vill arbeta med händerna i mångsidiga arbetsuppgifter. Arbetet har gett trevliga minnen och viktig erfarenhet för framtiden.

Laura, someambassadör

Drömjobb

Laura Nieminen, 17, arbetade som someambassadör hos oss i en månad. För Laura var jobbet en dröm som gick i uppfyllelse men det gav också säkerhet och värdefull erfarenhet. Det är trevligt att fortsätta med gymnasiestudierna efter ett roligt sommarjobb.

Varför sökte du sommarjobb hos oss?

Fotografering, sociala medier och min älskade hemstad Vasa ligger alla mig varmt om hjärtat. Jag njuter också av att skriva, lära mig nytt och göra kreativt arbete. Redan när jag fyllde i ansökan upplevde jag att det här sommarjobbet säkert skulle passa mig bra och dessutom ge massor av möjligheter att lära mig nytt och dra nytta av det som jag redan kan.

Vad har du gjort på sommarjobbet?

Jag har bland annat testat olika aktiviteter i Vasa och gjort reklam för dem i sociala medier, åkt runt i staden på fotograferingsuppdrag, kläckt idéer, planerat bildtexter och Instagram-storyer, arbetat på kontoret, rört mig utomhus och suttit på möten.

Har det någon gång varit tråkigt?

Ostadigt väder med regn har ibland gjort att jag har fått ändra på planerna i fråga om fotograferingsuppdrag, men det har nog alltid fixat sig.

Finns det någonting som har överraskat?

Jag blev positivt överraskad över hur mycket folk litade på mina färdigheter ända sedan den första arbetsdagen och hur mångsidigt sommarjobbet är. Jag kom snabbt med i gänget här inom kommunikationsservicen och har aldrig varit ”bara en sommarjobbare”.

Vad har du lärt dig?

Sommarjobbet har lärt mig mycket nytt om Vasa stad, allmänt om kommunikationen och hur det är att arbeta i en underbar och positiv arbetsgemenskap. Dessutom har jag lärt känna många nya människor och fått mera självförtroende. Sommarjobbet bekräftade också mina studieplaner och hjälpte mig att inse att jag även i framtiden vill jobba med något som har med marknadsföring och kommunikation att göra.

Skulle du rekommendera jobbet för andra?

Ja, det skulle jag, absolut! Jobbet som someambassadör är supertrevligt och arbetsuppgifterna är mångsidiga. I det här jobbet får man vara kreativ, dra nytta av sina egna intressen, lära sig nytt, skapa nätverk och eventuellt även få nya krafter för att jaga sina drömmar.

Essi, praktikant inom tomtservicen

Inte bara någon sommarjobbare

23-åriga Essi Saarimäki, som bara har pro gradu-avhandlingen kvar innan hon kan titulera sig förvaltningsmagister, har arbetat hos oss i sommar som praktikant inom tomtservicen. Praktiken som pågår drygt tre månader har gett henne entusiasm inför den kommande slutspurten och säkerhet i fråga om sina drömarbetsuppgifter.

Essi som studerar regionvetenskap sökte jobb hos oss, eftersom hon ville få en möjlighet att utveckla staden. Även om staden sökte en praktikant inom lantmäteribranschen, upplevde Essi att hon hade något att ge arbetet, och beslöt sig för att söka det trots allt. Hon fick jobbet och har inte ångrat sig en enda sekund.

Till Essis arbetsuppgifter hör till största delen att planera det nya bostadsområdet i Travdalen. Hon funderar exempelvis på den tillfälliga användningen av området och hur processen ska framskrida samt uppdaterar Travdalens webbsidor. Därtill har hon sammanställt ett informationspaket om gruppbyggande och samlat in data om parkering. Arbetsuppgifterna har bearbetats enligt Essis intressen och starka sidor, vilket har gjort arbetet särskilt meningsfullt.

–Det bästa med arbetet har varit att jag har fått samarbeta mycket med t.ex. planläggningen och boendeservicen, säger Essi.

Mot arbetslivet

På grund av rekommendationerna om distansarbete har Essi haft förargligt lite kontakt med arbetskamraterna, eftersom hon fysiskt bara har varit ett par dagar på kontoret. Under normala förhållanden skulle situationen ha sett helt annorlunda ut, men Essi är dock nöjd med sitt jobb.

–Jag uppskattar att man har litat på mig från början. Jag har fått planera och ta ansvar, fastän jag är ung. Det känns inte alls som om jag bara skulle ha varit någon sommarjobbare här, ler Essi.

Praktikperioden har gett Saarimäki säkerhet i fråga om framtida sysselsättningsmöjligheter. Essi upplever att arbetsuppgifterna inom tekniska sektorn är givande och staden intresserar henne som arbetsgivare. En positiv erfarenhet av arbetet hjälper henne ännu att orka skriva pro gradu-avhandlingen och sedan tar hon sikte på arbetslivet!

Emma och Ella, museiarbetare

Sommarjobb på museet

Emma Lindgård, 22 och Ella Koskela, 22 arbetar på Österbottens museum, Emma som museiguide och övervakare, Ella som museiassistent. Som för många högskolestuderande ansluter sig kvinnornas sommarjobb inte direkt till deras studier. De har dock haft överraskande stor hjälp av studierna i arbetet på museet, där man möter kunder i olika åldrar.

Ella hittade jobbet genom sin bror som arbetar på Gamla Vasa museum, och arbetar nu andra sommaren hos oss. Emma sökte jobbet som museiguide på rekommendation av Ella och en annan vän – och har inte ångrat sig. Båda studerar till klasslärare vid Åbo Akademis enhet i Vasa och är utöver klasskamrater även vänner.

Till Emmas arbetsuppgifter hör att leda guidade rundturer, övervaka utställningarna och sporadiskt arbeta vid infopunkten. Ella arbetar mest i infon där hon tar emot kunder, svarar i telefon och på e-postmeddelanden samt beställer produkter. Vännerna har tillsammans även fått genomföra workshoppar för barn med pyssel och andra aktiviteter utöver rundvandringar på museet. Då kommer kunskapen från utbildningen till nytta.

– Att arbeta i workshoppar för barn har varit enkelt och trevligt, eftersom jag kan agera på ett naturligt sätt med barn och anpassa mitt berättande så att det lämpar sig för dem. Utan kunskaperna som min utbildning gett skulle jag ha kunnat få panik i de situationerna, säger Emma.

Bra introduktion gör det enklare att börja

Vännerna är överens om de bästa sidorna med arbetet, dit hör en trevlig atmosfär samt intresserade och avslappnade kunder. Emma säger att hon även lärt sig mycket om själva museet och utställningarna där. I juni var det ganska lugnt på museet, men kvinnorna säger att det var bra med tanke på introduktionen. Då hade man tid att läsa om utställningarna. Bra var även att man inte heller när det var lugnt behövde vara ensam.

– Det som var överraskande i arbetet var att kunder ibland kom till museet med något föremål eller t.ex. en sten och  ber oss uppskatta värdet på den. Då måste vi ju självklart föra vidare informationen till museets personal, ler Ella.

Introduktionen i arbetet var en positiv överraskning för båda. Den genomfördes organiserat och med tid, till och med distanskanaler användes. Att börja jobba kändes organiserat och enkelt och ingen panik uppstod i något skede. Österbottens museum har denna sommar haft totalt fem sommarjobbare och arbetsklimatet är strålande.

–Vi kan rekommendera detta jobb till alla, i synnerhet till dem som är intresserade av historia och konst, nickar vännerna.

 

Emmi, rekryteringspraktikant

Nästan klar med studierna

Emmi Korpisalo, 24 år och snart färdig ekonomie magister från Vasa universitet, sommarjobbar hos Vasa stad som rekryteringspraktikant. Rekryteringsjobbet är nytt för Emmi, men ämnet är bekant från studierna. Från sommarjobbet får hon förutom arbetserfarenheten många roliga historier på köpet att berätta.

Stadens organisation är bekant för Emmi, eftersom hon tidigare har arbetat som lönesekreterare. Platsen som rekryteringspraktikant verkade vara en trevlig omväxling jämfört med tidigare uppgifter men också ett intressant jobb inom den egna branschen.

– Jobbet som rekryteringspraktikant är en trevlig omväxling till mina tidigare uppgifter, och naturligtvis intresserar arbete inom det egna området, säger Emmi.

Emmi jobbar med sommarens vikarierekrytering på social- och hälsosidan, och till hennes arbetsuppgifter hör bl.a. behandling av vikariebegäranden och förberedning av arbetsavtal. Någon intervjusituation har Korpisalo inte ännu fått vara med om på grund av semestrar och undantagsförhållanden, men förhoppningsvis blir det en ändring i den saken i början av augusti.

– Jag blev förvånad över hur mångsidiga arbetsuppgifterna är. Arbetet innehåller alltså mycket annat också än att intervjua arbetssökande, säger Emmi.

Roliga situationer

Sommaren är ofta en lugnare tid inom rekryteringen; ibland får man jobba intensivt och ibland går dagarna långsammare. Incidenter har man inte heller lyckats undgå.

– Under den gångna sommaren har jag märkt att dörren till rekryteringen är öppen för alla och att man alltid försöker betjäna alla på ett vänligt sätt. Ibland har bl.a. kunder till tandvården förirrat sig till kontoret, men vi har visat dem till rätt adress, skrattar Emmi.

Emmi tycker att arbetet hos staden har varit avspänt och flexibelt. Hon har trivts bra vid rekryteringen och ser staden som en potentiell arbetsgivare i framtiden.

Elina Ojala, byråsekreterare

Multitasking som arbetsbeskrivning

21-åriga Elina Ojala som studerar till tradenom jobbar i sommar som byråsekreterare. Elina började i arbetspraktik som räckte tio veckor och efter det har hon fortsatt i sommarjobbet. Hon har fått mera ansvar och är nöjd med sina mångsidiga arbetsuppgifter.

Till Elinas arbetsuppgifter hör bl.a. att assistera ledningen, ha hand om intern kundbetjäning och assistering, svara på frågor, bereda beslut, sköta ensamföretagarnas stödprocess, arrangera möten, gå igenom posten och reservera resor. Under sommaren vikarierar Elina även en arbetstagare som är på semester, så det har funnits mycket att göra.

Det bästa i det här arbetet har varit att det är kundinriktat och att jag har fått träffa många olika människor och hjälpa dem. Arbetskamraterna och arbetsgemenskapen har varit jättebra! Man får alltid fråga då man behöver hjälp och gemenskapen märks i vardagen, berättar Elina.

Självledarskap blev bekant

Elina harmar sig över undantagsförhållandena, varför hon inte har fått uppleva den vanliga vardagen i sekreterararbetet. Största delen av personalen jobbar på distans och enligt arbetskamraterna har det aldrig varit så här lugnt på byrån. Elina önskar därför att situationen skulle jämna ut sig lite i augusti efter semestrarna.

Sekreterararbetet har gett värdefull arbetserfarenhet. Dessutom har jag inifrån fått en inblick i hur staden fungerar. Jag har lärt mig mycket om organisationer och om självledarskap. Det här arbetet är ganska ansvarsfullt och inbegriper mycket självständigt arbete, beskriver Elina.

Elinas drömyrke är arkitekt. Och hon har också fått sin drömstudieplats i Kuopio, dit hon flyttar i höst. Under sommarjobbstiden har den här drömmen understötts på så sätt att Elina har kunnat delta i inträdesproven och avlägga sina studier samtidigt. Fastän nya utmaningar väntar på Elina tycker hon att sommarjobbet har gett nyttig arbetserfarenhet, i synnerhet åt en företagsekonomistuderande.

Roope och Eetu, planeringsassistenterna

Självförtroende genom praktiska erfarenheter

Ingenjörsstuderandena Roope Kytölehto, 23 och Eetu Parkkinen, 24 jobbar som planeringsassistenter inom kommuntekniken. Sommarjobb är ett förträffligt sätt att få mer praktisk erfarenhet och att på samma gång få avlagt den arbetspraktik som hör till utbildningen.

Roope, som studerar elteknik för tredje året vid Vasa yrkeshögskola, prövade lyckan genom att söka en arbetsplats inom sitt eget område redan till sommaren efter andra studieåret. Det lönade sig att söka, och förutom arbetserfarenhet från den egna branschen har han efter sommaren en utförd arbetspraktik till skolan. Till Roopes arbetsuppgifter hör bl.a. att utarbeta och rita gatubelysningsplaner, övervaka underhålls- och byggarbeten i gatubelysningsnätet samt uppdatera och dokumentera gatubelysningsnätets egenskapsuppgifter till en elektronisk fil.

Eetu däremot har redan tidigare utfört arbetspraktiken, och hans förväntning var att kunna fördjupa sig ännu mer i den egna branschens arbetsuppgifter. Han bereder grävtillståndsbeslut, går igenom grävrutter för kablar både före och efter grävarbetet och rapporterar om dem i form av promemorior. Arbetsuppgifterna är mångsidiga, och atmosfären avslappnad. Arbetet känns alltså riktigt bra, och målet med det har uppnåtts.

Enligt båda studerandena har det hittills knappt alls funnits några dåliga sidor med arbetet. Ibland kan det vara korta stunder då det inte finns något arbete och man måste tänka ut det själv. Det mest överraskande har varit hur bra det har gått i arbetet, men också hur mycket det var att studera under introduktionsskedet i början. Introduktionsmaterialet klarade Eetu ändå lätt av genom att ta en sak i taget, och nu rullar det redan på riktigt bra.

Bekantskap med förbipasserande

– Jag har lärt mig otroligt mycket här, varje dag någonting nytt. Det som jag har studerat på teorinivå i skolan har blivit klarare via praktiken, säger Roope.

Också roliga händelser har inträffat i arbetet. När Eetu har varit ute på fältet har det också kommit överraskande reaktioner från förbipasserande som inte alltid har varit så entusiastiska över grävarbetsplatsen. Lyckligtvis tar Eetu reaktionerna med humor!

I framtiden är Roope intresserad av att jobba med distributions- och överföringssystem, planering av byggande och arbetsledningsuppgifter. Eetu har för sin del examensarbetet framför sig, för vilket det redan under sommarjobbet föreslogs olika temaidéer från stadens sida. Sommarjobbet kan alltså i bästa fall vara en väg till ett framtida jobb eller samarbete kring ett examensarbete.

–Om det är något man inte vet lönar det sig att fråga genast. Det lönar sig inte att tveka eller vara rädd för att vara okunnig, eftersom man är här för att lära sig ännu, tipsar Roope.

Det här är ett gott råd till vem som helst som är första gången på ett jobb inom den egna branschen – eller överhuvudtaget bekantar sig med arbetslivet.

Valtteri, instruktör på idrottsläger

Ansvar och frihet i samma paket

Den blivande abiturienten, 17-åriga Valtteri Ahonen jobbar som instruktör på idrottsläger. För Valtteri som gillar idrott och barn passar arbetet perfekt, eftersom det är både ansvarsfullt och skojigt. Vi har haft tur med vädret, då både barnen och instruktörerna har fått njuta av solen.

Hur länge pågår sommarjobbet?

Arbetet började i slutet av maj och pågår till slutet av juni. Först planerade vi lägret i huvuddrag och sedan for vi runt och tittade på olika platser för lägret. Då hade vi också möjlighet att bekanta oss med de andra instruktörerna på samma gång. Vi var alla ganska likasinnade så vi har ett bra jobbgäng, fastän det byts hela tiden beroende på läger. På det här lägret finns det exempelvis två ansvariga instruktörer och fyra andra instruktörer. Jag hör till de ansvariga instruktörerna. De ansvariga instruktörerna har deltagit i planeringen och har längre anställningsförhållande och arbetsdag. De andra instruktörerna är yngre i 14-17 års åldern.

Varför sökte du sommarjobb hos oss?

Därför att jag kommer bra överens med barn och är verkligen motionsintresserad. Den största fördelen i det här jobbet är att jag ända sedan sjuan har tränat fotisjuniorer. För mig känns det här jobbet naturligt då jag är van att leda grupper sedan tidigare.

Vad har du gjort på sommarjobbet?

Först var planeringsdelen och efter det började handledningen på lägren. I jobbet ingår att leda en grupp och lekar, planera en utfärdsdag och fundera hur den ska förverkligas. Vi försöker hitta på så mångsidiga uppgifter som möjligt för barnen och de kommer också alltid med egna önskemål. På lägren blir vissa lekar favoritlekar och dem vill barnen förstås leka mera än andra lekar: fotboll och kyrkråtta är alltid lika populära!

Vad har varit det bästa med sommarjobbet?

Det bästa i arbetet har varit en avspänd stämning och de många aktiviteterna på lägret. Vi har också haft bra tur med det soliga vädret. Vi har här en trevlig atmosfär och fast vi har våra regler så vill vi att barnens dagar ändå är mera avspända än i skolan.

Har det någon gång varit tråkigt? Vad?

Ingenting har egentligen varit tråkigt. Alltid blir det ju bli nå små meningsskiljaktigheter mellan barn, vilket är tråkigt, men dem reder vi genast ut. Dåliga erfarenheter blir i allmänhet bra, då sämjan återställs snabbt efter att barnen har bett om förlåtelse av varandra.

Vad har du lärt dig?

Jag har lärt mig mera om att leda grupper och om barn överhuvudtaget, då jag inte har så många barn i den åldern i mitt eget liv. Största delen av barnen som deltar går i åk 1-3 och det har varit roligt att kunna motivera dem att röra på sig.

Skulle du rekommendera jobbet för andra? Varför?

Självklart! Det här ett bra sommarjobb då man får både jobba med barn och röra på sig. Man får göra många olika saker, varje dag är annorlunda och man lär sig mycket nytt.

Marianna, kommunikationsassistent

Med förnyade krafter till fortsatta studier

Marianna Österlund, 21, sommarjobbar som kommunikationsassistent på Vasa stad. Hon studerar kommunikation vid Vasa universitet och börjar med magisterstudierna i teknisk kommunikation i höst. Arbetet vid staden har gett henne ny iver för studierna och perspektiv på sysselsättningsalternativen inom branschen.

Marianna hittade jobbet på LinkedIn, när en av de nuvarande teammedlemmarna kommenterade hennes CV-video. Inspirerad av kommentaren ”du skulle passa in i vårt toppenteam” beslöt hon sig för att söka och fick platsen till slut efter en intervju.

Som kommunikationsassistent har Marianna till uppgift att exempelvis producera innehåll i flera olika kanaler (webbplatsen, sociala medier, meddelanden m.m.), ha jour i sociala medier och handleda someambassadörerna. Under dagen skriver hon såväl meddelanden på kontoret och deltar i möten som åker runt i staden på fotograferings-, intervju- och reportageuppdrag.

– Det bästa har varit att det här inte ens känns som jobb! Varje dag är annorlunda och ofta är arbetsuppgifterna så roliga att dagen bara svischar förbi, berömmer Marianna.

Kollegorna hjälper till vid behov

Tråkigt med arbetet har varit att man i början är tvungen att ganska ofta fråga om hjälp. Exempelvis meddelanden skrivs i så många olika kanaler och system att det är svårt att ännu efter ett par gånger komma ihåg hur man gör. Lyckligtvis har man dock trevliga arbetskamrater som gärna hjälper till och handleder en.

– Jag hade aldrig tänkt att sociala medier kunde bli mitt jobb men här har jag insett hur roligt och givande det är. Och att arbetslivet inte nödvändigtvis behöver vara strikt och allvarstyngt, skrattar Marianna till.

Marianna rekommenderar arbetet för i synnerhet kommunikationsstuderande, för det ger en mångsidig bild av kommunikationen som bransch och kan göra en säkrare med sitt val av specialitet. Som assistent får man hjälpa ett flertal olika proffs mångsidigt med olika uppgifter, vilket är den bästa praktiska undervisningen. Marianna anser att alla studerande borde skaffa sig arbetserfarenhet inom sina respektive branscher redan under studierna och med tanke på det är en tre månaders anställning som kommunikationsassistent ett utmärkt alternativ!

Miko och Venla, tillgänglighetskartläggare

Utveckling mot en tillgänglig stad

Miko, 23, och Venla, 20, sommarjobbar hos Vasa stads boendeservice. Båda två studerar förvaltningsvetenskaper vid Vasa universitet, Miko för fjärde och Venla för andra året. Som huvudämne har de regionforskning. Arbetet som tillgänglighetskartläggare har varit en lärorik upplevelse för både Miko och Venla.

Venla hittade arbetsplatsen på stadens webbplats när hon bläddrade bland sommarjobbsannonser och blev intresserad av tillgänglighetskartläggningar. Miko har i sin tur redan tidigare arbetserfarenhet av tillgänglighetsfrågor vid staden. Sommarjobbet är därmed relevant för bådas utbildning och intressen.

I uppgifterna ingår att göra tillgänglighetskartläggningar ute på stan, rapportera om kartläggningsresultat, hålla kontakt med samarbetspartner samt exempelvis övervaka valet av invånare till hyreshus, det vill säga granska bostadsansökningar.

– Det bästa med det här sommarjobbet har varit att inse hur stor grupp människor tillgängligheten gagnar. Några människor har till och med kommit till mig på gatan och sagt hur bra det är att någon ser över de här frågorna. Bra väder har också varit ett plus, säger Venla.

För Miko är positiv respons från människor samt mångsidiga arbetsuppgifter det bästa. Dagarna blir inte långtråkiga när man hela tiden pendlar mellan kontoret och fältet.

– Det är roligt hur folk enkom kommer för att fråga vad vi egentligen gör med måttband och vattenpass i centrum, skrattar Miko till.

Med nya lärdomar i ryggsäcken

Det tyngsta med jobbet har varit heta dagar ute på fältet samt introduktionen i början som krävde att man läste ett flertal olika guider och studerade tillgänglighet. Överraskande har i sin tur varit hur vitt begrepp tillgänglighet sist och slutligen är och hur olika personers behov man med hjälp av tillgänglighet kan tillgodose.

– Det skadar ingen om platser och tjänster görs tillgängliga. Alla blir vi ändå äldre. Dessutom är andelen rörelsehindrade stor bland befolkningen och behoven är olika, konstaterar Miko.

Med tanke på studierna har sommarjobbet varit till nytta för både Miko och Venla. I det dagliga arbetet lär man sig mera om vad branschen i praktiken kan innebära. Också olika arbetssätt, projektarbete, digitalisering och utnyttjande av lägesdata har blivit bekanta redan under de första veckorna.

– Jag skulle rekommendera det här jobbet eftersom uppgifterna är varierande och jobbet vidgar perspektivet på tillgänglighet, säger Venla.

Miko anser att arbetet stöder många olika utbildningsområden och rekommenderar det egentligen för alla högskolestuderande

Lassi, tillgänglighetskartläggare

Personlig erfarenhet i användning

Lassi Alahäivälä som studerar social- och hälsovetenskaper vid Vasa universitet är sommarjobbare vid boendeservicen. Sin egen erfarenhet i fråga om tillgänglighet har han haft nytta av i sina arbetsuppgifter, men han har också fått mycket ny information.

Lassi hittade sitt sommarjobb via sina farföräldrar som på Vasa stads webbsida hade hittat information om sommarjobb för ungdomar med funktionsnedsättning och för ungdomar med specialbehov. Lassi blev intresserad och ringde och frågade om arbetsuppgifter som var lämpliga för en synskadad och fick sedan relativt snabbt veta att han blivit vald till tillgänglighetskartläggare.

Till Lassis arbetsuppgifter hör i huvudsak att göra kartläggningar om tillgängligheten i stadsbilden och i utrymmen inomhus. Kartläggningarna ingår i bostadspolitiska programmet, handikappolitiska programmet, tillgänglighetsplanen samt åtgärdsplanen för åldersvänlighet för åren 2020-2025. I tillgänglighetskartläggningarna ingår t.ex. att lyssna på hur trafikljusens ljudsignaler styrs och att pröva på att använda olika utrymmen. Alla arbetsuppgifter är emellertid inte förlagda utomhus utan Lassi har också t.ex. kartlagt Vasa stads webbsidor och granskat sidornas tillgänglighet ur synskadades perspektiv.

-Det bästa i det här arbetet är att få märka hur mycket uppmärksamhet som faktiskt på riktigt fästs vid tillgänglighet och hur noggrant den kartläggs. Det känns som att jag får vara med och göra ett viktigt arbete, funderar Lassi.

En möjlighet att lära sig om arbetslivet

-I arbetet har det inte egentligen funnits någonting som är tråkigt – åtminstone inte hittills. Det som var lite svårt i början var det att jag var tvungen att vänta långa stunder då jag inte alltid kunde hjälpa mina arbetskamrater Venla och Miko i alla arbetsuppgifter, t.ex. i mätningen av stenläggningen på gatorna. Nu har det som tur varit mera sådana uppgifter att jag har kunnat säga och göra någonting konkret.

För Lassi var det överraskande hur noggrant tillgänglighetsarbetet utförs i Vasa. Dessutom var det överraskande hur mycket det har funnits att förbättra i fråga om tillgänglighet, t.ex. styrningen av trafikljusens ljudsignaler samt ur deras perspektiv som rör sig med rullstol. Även lagstiftningen som berör tillgänglighet och de allmänna spelreglerna i arbetslivet har blivit bekanta under de första arbetsveckorna.

-Jag kan rekommendera det här jobbet också åt personer som inte själv har något behov eller någon egen erfarenhet av tillgänglighet. Det här jobbet ger en god erfarenhet och man lär sig att tänka på saker ur olika perspektiv och dessutom kan arbetet vara intressantare än bara ett pappersjobb, konstaterar Lassi.

Lumi och Elsa, lantmäteripraktikanter

Praktiska erfarenheter för miljöteknikstuderande

Lumi Tuominen och Elsa Rosenblad  jobbar som lantmäteripraktikanter på Vasa stad i sommar. Elsa studerar energi- och miljöteknik på Aalto-universitet i Helsingfors och Lumi miljöteknik på Vasa Yrkeshögskola.

Maanmittaush

Varför sökte du sommarjobb hos oss?

Lumi: Jag ville ha arbetserfarenhet och studerar miljöteknik i Vasa så jag tyckte att detta jobb kändes passande med tanke på mina studier.

Elsa: Jag är uppvuxen i Vasa och jag studerar energi- och miljöteknik så arbetsuppgifterna här går bra ihop med mina studier.

Vad har du gjort?

Elsa: Vi har gjort alla möjliga lantmäteriuppgifter, till exempel om någon vill bygga hus så åker vi dit och mäter tomten samt lägger infon i vår databas.

Lumi: Vi har gjort mycket praktiska saker och varit både på kontoret och ute på fältet.

Vad har varit det bästa med sommarjobbet?

Lumi: Att lära sig nya saker. Jag har lärt mig mycket här som jag kommer att kunna använda i studierna och arbetslivet.

Elsa: Nya lärorika erfarenheter. Jag har till exempel lärt mig mycket nytt om datorprogrammen och utrustningen som säkert kommer att vara nyttigt sedan då studierna börjar igen till hösten.

Har något varit tråkigt?

Elsa: Nu i juli då många är på semester så har jag inte haft så mycket att göra.

Lumi: Jag håller med Elsa. I juli har det varit rätt lugnt men i juni hade vi mera saker att göra.

Har något varit överraskande?

Lumi: Jag kommer inte på något som skulle ha varit överraskande.

Elsa: Innan jag började jobba så visste jag inte riktigt hur arbetsbilden skulle vara så jag har inte heller blivit överraskad av arbetsuppgifterna.

Rekommenderar du jobbet, och i så fall, varför?

Lumi: Ja, jag rekommenderar det till studerande inom detta område! Det är ett väldigt varierande jobb och jag har lärt mig mycket.

Elsa: Jag rekommenderar också det. Det är ett mångsidigt jobb!

Miiko, parkarbetare

Grönområdenas sommarfixare

För Miiko Mustonen som studerar på husbyggnadslinjen vid Vamia var sommararbetet som parkarbetare hos Vasa stad en naturlig fortsättning på vardagsstudierna.

Varför sökte du sommarjobb hos oss?

– Jag sökte sommarjobb och staden sökte lämpligt nog folk till en plats inom min bransch

Vad har du gjort på sommarjobbet?

– Hittills har vi målat och bytt ovansida på bänkar, men jag har bara varit en vecka i jobb så listan är ännu ganska kort.

Har någonting varit tråkigt? Vad?

– De två första dagarna gick kanske lite långsamt, då målade vi nästan bara.

Har någonting överraskat dig? Vad?

– Arbetsmängden, att vi nu har bytt ett tiotal av de här ovansidorna på bänkarna och ännu finns det mycket arbete kvar. Sedan när de har blivit färdiga, kan vi gå över till exempel till bord. Det finns alltid saker att göra

Skulle du rekommendera jobbet till andra? Varför?

– Ja! Det är roligt och ett ganska lugnt arbete för den som tycker om att syssla med byggande/underhåll.

Tatu, daghemsbiträden

Sommarjobb på daghem

Tatu Jokipii jobbar vid Purolan päiväkoti i juli. Han har också tidigare sommarjobbat med barn.

Varför sökte du sommarjobb vid Vasa stad?

– Jag sökte olika sommarjobb för att jag ville ha arbetserfarenhet. Förra året sommarjobbade jag också på ett daghem och trivdes med det så jag tänkte att jag kunde söka i år igen.

Vad har du gjort?

– Jag har tagit hand om barnen.

Vad har varit det bästa med sommarjobbet?

– Det bästa har nog varit att se hur olika många barn är.

Har något varit tråkigt?

– Kanske då barnen sover och jag inte har något att göra.

Har något varit överraskande?

– Hur tungt detta arbete är, jag är nog alltid trött då jag kommer hem från jobbet.

Rekommenderar du jobbet och i så fall, varför?

– Ja, jag rekommenderar det eftersom att det är ett ganska lugnt och trevligt jobb där man får vara med barn. Jag rekommenderar det till alla som tycker om att vara med barn!

Emil ja Julia, idrottskompisar

Emil Saha och Julia Kytölä arbetar i juni som idrottskompisar hos Vasa stad. Idrottskompisarna står avgiftsfritt till kommuninvånarnas förfogande två timmar åt gången. Förutom kompisverksamhet har i sommarjobbet ingått att arbeta på läger samt att leda idrottsverksamhet för barn på olika håll i Vasa.

Varför sökte du sommarjobb hos oss?

Emil: Jag gjorde min praoperiod vid idrottsservicen och då tänkte jag att det där kunde ju vara ett roligt arbete. Sedan sökte jag jobbet, då de redan kände till mig.

Julia: Vasa är en trevlig stad! Jag bor själv i Helsingfors men det är roligt att komma hit över sommaren då min mamma bor här. Dessutom finns det intressanta sommarjobb här.

Vad har det bästa med sommarjobb?

​Emil: Barnens entusiasm. Då någon föreslår att vi spelar stjäla pinnen så är alla ivrigt med.

Julia: Det bästa har varit att jobba med barn, det ger energi. Alla dagar är olika och man får lära sig någonting nytt.

Har någonting varit tråkigt?

Emil: Om det roliga är barnens motivation att röra på sig, så är det tråkiga det om man är tvungen att uppmana barnen att röra på sig.

Julia: Inte särskilt tråkigt. Alltid finns det givetvis svårare dagar, men jag försöker alltid vara positiv.

Finns det någonting som har överraskat?

​Emil: Jag är överraskad över hur många som orkar och deltar ivrigt. Vi har haft idrottsgrupper, där alla har helhjärtat varit med.

Julia: Jag har haft mycket ansvar och det är ju positivt.

Vad har du lärt dig?

​Emil: Jag har lärt mig att barn har alldeles för många frågor.

Julia: Att ha större ansvar och ta initiativ.

Skulle du rekommendera jobbet till andra?

​Emil: Självklart! Här får man lära sig att arbeta med barn och hur man ska fungera som handledare. Av det här får man bra erfarenheter, om man vill jobba till exempel som tränare.

Julia: Absolut åt dem som tycker om att arbeta med människor och i synnerhet med barn.

Nelli ja Marko, kulturassister

Kultur, kreativitet och teamarbete

Nelli Salonen och Marko Lehto arbetar som kulturassistenter på Vasa stad under ett par månaders tid. Nelli studerar till kulturproducent i yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors och Marko å sin sida film och media på Queen Margaret University i Edinburgh. Sommarjobbet kulminerar i Konstens natt som ordnas i augusti.

Varför sökte ni sommarjobb hos oss?

Nelli: Jag kommer ursprungligen från Vasa och jag önskade göra något nyttigt för Vasa och Vasanejden ur kulturellt perspektiv. Jag har alltid önskat göra kulturarbete för den egna staden.

Marko: Även jag kom tillbaka till min hemstad över sommaren och önskade göra något som berör kultur, kreativitet och underhållning.

Nelli: Ja och så har Konstens natt även i övrigt varit ett fint minne från barndomen, så det är trevligt att få arbeta i samband med dess arrangemang.

Vad har du gjort på sommarjobbet?

Marko: Ganska långt förbereder vi detta evenemang från en dag till annan. Vi går igenom anmälningar och kontaktar deltagarna.

Nelli: Arbetet omfattar alla möjliga uppgifter. Vi går igenom praktiska behov, då alla uppträdande har så många olika behov. Därtill har vi planerat kommunikationen för Konstens natt. I synnerhet kommunikation genom sociala medier och webbsidor, så programmet inte alls uppkommer i tryckt format.

Vad har varit det bästa?

Marko: Variationen i arbetet. Det finns mycket att göra, men uppgifterna är mycket varierande.

Nelli: Det är aldrig tråkigt! Det är intressant att se Konstens natt ur stadens perspektiv, då man annars känner till konceptet.

Finns det någonting som har överraskat?

Marko: Vi har byggt upp kommunikationen på sociala medier ganska mycket under sommarens lopp.

Nelli: Nu då samma koncept har funnits nästan 30 år förväntar sig många fortfarande tidningsannonser. Nu borde alla hänvisas till webbsidorna.

Har någonting varit tråkigt?

Marko: Det har funnits mycket väntetid före vissa saker framskrider.

Nelli: Jo, i synnerhet då det är semestertid.

Marko: Och inte är ju väntetiden tråkig, utan det är mer en spänning att tiden kommer att ta slut.

Vad har ni lärt er?

Marko: Jag har lärt mig hur många olika trådar man kan hålla i sina händer. Det är så många ärenden som måste finnas i tankarna. Detta fungerar dock bra i team, då det går att få stöd från andra och då man även kan påminna den andra.

Nelli: Det var bra sagt.

Skulle du rekommendera jobbet till andra?

Marko: Detta har nog varit det bästa sommarjobbet som jag har haft. Jag har fått utföra kreativt arbete.

Nelli: Om den kulturella branschen och produktionssidan intresserar, är detta jobb ett mycket gott exempel på dessa. Detta är ett ganska stort projekt, även ur stadens synvinkel. Det här även ett bra ställe att börja karriären i fråga om projektarrangemang.

Joona och Emma, sommarartist

Passionen för musik och att uppträda sporrar sommarartisterna

För sommarartisterna Joona Keturi och Emma Katajamäki var sommarartistjobbet en dröm som gick i uppfyllelse och en satsning på framtiden. Trots sin unga ålder är de båda redan erfarna och begåvade artister med fötterna stadigt på jorden och blicken mot framtiden.

Varför sökte du sommarjobb hos oss?

Joona: Platsen verkade intressant och jag hade tidigare av bekanta hört om deras goda erfarenheter.

Emma: Så var det för mig också ungefär.

Vad har du gjort på sommarjobbet?

Joona: Vi har förstått spelat, dvs. för det mesta har det varit många pop up-spelningar runt om i Vasa.

Emma: Vi hade just några spelningar på servicehuset. Eftersom vi får bestämma själva om spelplatsen, så har vi spelat lite enligt väder och feelis på olika ställen i Vasa.

Vad har varit det bästa?

Joona: Att få spela i solsken!

Emma: Jag tycker att det bästa är att kunna göra människor glada!

Joona: Jo, och man märker nog när de blir glada.

Vad har varit tråkigt?

Joona: Kanske det då vi inte har haft någon ordentlig ljudåtergivning och publiken inte alltid har hört ordentligt. Men vi får snart en ljudåtergivningsanordning, så den saken borde nu också vara löst!

Emma: Jepp, jag är av samma åsikt som Joona. Också det har varit tråkigt emellanåt, då det har varit mindre folk och lyssnat.

Har någonting överraskat dig?

Joona: Nå, för det första det att tiden går snabbt då man spelar. Och det, hur mycket lättare det är att spela då man bara börjar spela.

Emma: Det har överraskat hur direkt människor ger positiv respons: vi har fått mycket olika slags beröm. Också det att spelandet inte heller är så spännande som man hade trott i förväg. Man vänjer sig snabbt vid att uppträda.

Vad har du lärt dig?

Joona: I arbetet har jag lärt mig att anpassa mig och förstås att släppa loss och ta initiativ. Nu är det lättare att spela i alla slags situationer oberoende av publiken.

Emma: Jepp, det stämmer! Och nu när man själv ansvarar för allt, har det varit svårt att börja spela emellanåt, men nu har jag kommit över det också.

Rekommenderar du det?

Joona: Jo, absolut! Om man är intresserad av att spela så är det här ju det perfekta sommarjobbet.

Emma: Rekommenderar! Det här är ett super bra sommarbete bara du vill och vågar uppträda!

Otto och Ella, museiguide

Intresse för staden

Vasa stad och dess historia lockade de unga studenterna Otto Gao och Ella Nybäck till arbetet som museiguide. Enligt ungdomarna fungerar sommararbetet som en språngbräda mot framtida karriärdrömmar och hjälper vid valet av utbildningsställe.

Varför sökte ni sommarjobb hos oss?

Otto: Jag hade hört ganska mycket positiv respons om staden som arbetsgivare och också annars intresserade verksamheten som organisation. Också arbetets ovanliga och ganska speciella karaktär lockade.

Ella: Jag var mycket intresserad av att jobba på museum och staden verkade också annars att vara ett bra val då det gäller sommararbetsplatser.

Vad har ni gjort under sommarjobbet?

Otto: Ganska många guidningar har vi lett runtom i museet. Sedan hör det också till vår arbetsbeskrivning att sköta allmän övervakning och försäljningen i caféet.

Ella: Ja och sedan har man förstås lite varit tvungen att sätta sig in regionens historia, så att man kan berätta om den!

Vad har varit det bästa här?

Otto: Arbetskamrater i min egen ålder, de har alla varit toppen!

Ella: Kanske det visade förtroendet och friheten att agera självständigt, de har varit ganska roliga.

Har någonting varit tråkigt? Vad?

Otto: Kanske sådana stunder, då det inte har funnits några kunder på en längre tid. Då har man nästan blivit förslöad ibland.

Ella: Allting har egentligen nog varit ganska roligt. Svårt att hitta något som verkligen skulle ha varit tråkigt. Emellanåt har man känt sig otillräcklig som om man inte har uträttat tillräckligt, men det beror inte egentligen på att det skulle vara tråkigt.

Finns det någonting som har överraskat? Vad?

Otto: Antalet kunder! Till exempel då jag kom första dagen var det barnens dag och här var det mera folk än jag någonsin hade trott.

Ella: Säkert det hur mycket man litar på oss här, det kom litet som en överraskning. Vi hade en mycket bra introduktion och efter det har vi ganska långt fått sköta arbetet själv. Förstås har vi sedan fått hjälp om det har behövts, men ganska självständigt har vi ändå fått arbeta.

Vad har ni lärt er?

Otto: Nåja åtminstone gamla Vasas historia! Inte visste jag just någonting om den innan jag kom hit.

Ella: Verkligen lärt oss Vasas historia!

Otto: Och sedan naturligtvis kommit in i det här arbetet och lärt oss det.

Skulle ni rekommendera jobbet till andra? Varför?

Otto: Absolut! Det har varit superbra arbetsklimat här och jag har också annars trivts bra.

Ella: Ja! Samma här. För sociala personer med intresse för historia så passar det här som hand i handske.

Pauliina, sommarhjälpare

Pauliina hjälpar och vidgar tänkesättet

Vasa stad anställer i sommar ungdomar med särskilda behov och för flera av dem är sommarjobbet den första värdefulla arbetserfarenheten. Pauliina Harju, som jobbar inom staden för andra sommaren i rad, är glad över att hon genom sin arbetsinsats kan hjälpa andra. Stöd för att lyckas i arbetet har Pauliina fått av sina kolleger och även av arbetstränaren för ungdomar med särskilda behov och av den egna ansvariga handledaren.

Pauliina, som studerar till hemvårdare vid yrkesinstitutet Luovi i Alavus, är sommarhjälpare och assisterar klienter och kolleger vid Bergcentret, dit hemmaboende seniorer kan komma för att delta i program, motionera och pyssla.

– Jag har hållit äldre sällskap och så har jag städat: dammtorkat skåp, sorterat tvätt och diskat. Det här har jag även studerat i skolan men det är bra att få erfarenhet härifrån också, säger Pauliina.

Det bästa med sommarjobbet är den arbetserfarenhet man får. Även lönedagen är enligt Pauliina en bra orsak att sommarjobba.

Varmt mottagande

Kollegerna vid Bergcentret har varit trevliga och tagit emot sommarhjälparen med öppna armar. Arbetstränaren för ungdomar med särskilda behov, Joanna Varjosaari, den ansvariga handledaren på arbetsplatsen, Marika, och de andra kollegerna hjälper Pauliina när arbetet känns besvärligt.

– Jag har även lärt känna några klienter här. En av dem är Helinä, hon och jag skickar meddelanden till varandra på WhatsApp och Messenger och besöker ibland också evenemang, berättar Pauliina.

De tidiga morgonväckningarna känns ibland tråkiga men Pauliina har även klarat av dem bra genom att kämpa på. Det är lättare att stiga upp ur sängen när man vet att det ligger en trevlig och lämpligt jäktig arbetsdag framför.

I framtiden drömmer Pauliina om ett arbete i något daghem eller i Brändös Pärlas småhem för seniorer.

– Jag är även intresserad av fortsatta studier vid Vamia: lokalvårdare och kock skulle vara trevliga yrken, avslöjar Pauliina.

En engagerande arbetskamrat

Ungdomar med särskilda behov behöver stödjande instruktioner och anvisningar i sitt arbete. Arbetsuppgifter som känns enkla och som är återkommande ger den unga stöd och trygghet i arbetsdagen.

– Ungdomar med särskilda behov kan till exempel kopiera och skanna, städa kafferummet, ställa i ordning arbetsställena och utföra andra mindre rutinuppgifter. Man försöker skräddarsy sådana inspirerande och motiverande arbetserfarenheter för ungdomarna som stöder deras egna resurser, säger Joanna Varjosaari.

Även arbetsplatsen får stöd av arbetstränaren när det gäller att ge anvisningar till den unga; arbetstränaren besöker arbetsställena regelbundet och kan alltid kan nås per telefon för att svara på både den ungas och arbetsgivarens frågor. Den unga får även en egen ansvarig handledare på arbetsplatsen.

– Det här är en vinn-vinn-erfarenhet för såväl den unga som arbetsgivaren. Den unga får arbetserfarenhet och arbetsgemenskapen får en ung person som vidgar det egna tänkesättet och attityden till olikheter. Uppskattandet av olikheter lyfts fram som ett tema även i Vasa stads värdelöften, påminner Joanna.