Förbigå menyn

Uppgifter och uppgiftsbeskrivningar

Ansökningstiden är 1.2.-28.2.2022.

Ansökan via Kuntarekry.

Se närmare uppgiftsbeskrivningar och krav på alla arbetsuppgifter här.

Sommarjobb för ungdomar, 14-15-åringar

Hjälpledare på motionsläger för barn

Jobbar som hjälpledare vid barnens idrottsläger. Leker med barnen och hjälper till med lägrets dagliga rutiner.

Vasa stads idrottsservice erbjuder alla kommuninvånare mångsidig motion med låg tröskel. Om du vill ha ett mångsidigt och aktivt sommarjobb med barn och unga, sök sommarjobb hos idrottsservicen!

För tiden: Juni

Tilläggsuppgifter: Siv Aro, siv.aro@vaasa.fi

 

Assisterande parkarbetare

Till assisterande parkarbetarens uppgifter hör skötsel- och underhåll av stadens grönområden.

Grönområdesenheten planerar, bygger och underhåller stadens grönområden. Vi erbjuder ungdomar ett flertal olika sommarjobb i trivsamma utemiljöer. Vi värdesätter en aktiv och energisk attityd, eget initiativ och flit.

För tiden: Juni

Tilläggsuppgifter: Kaj-Erik Grandell, kaj-erik.grandell@vaasa.fi

 

Vårdbiträde, Helppari-funktion

Vill du jobba med meningsfullt arbete i ett fint team? Kom till vårt Helppari team. Till arbetsuppgifterna hör att umgås med Berggatans seniorer, ordna stimulerande aktiviteter och fritidsliv. En del av de boende hämtas till matsalen och följs hem efter maten. I matsalen serverar vi, ser till att salen är snygg och tar hand om disken. Vi hjälper de boende med städning och byket.

Vi hoppas att du är social och duktig. Tidigare erfarenhet bedövs inte, vi lät dig jobbet. Språkkravet är finska.

För tiden: Juni

Tilläggsuppgifter:  Marika Porentola, marika.porentola@vaasa.fi

 

Sommarvikarie inom integrationsservicen

Tillsammans med personalen planeras och genomförs sommarverksamhet för barn i skolåldern. Integrationsservicen är en mångkulturell arbetsgemenskap som stöder och handleder personer och familjer med invandrarbakgrund. Arbetsdagarna är varierande.

För tiden: Juni

Tilläggsuppgifter: Hanna Kakko, hanna.kakko@vaasa.fi, puh. 040 087 7217

 

Underhållsbiträde

Assisterande arbetsuppgifter
i tekniska området( Grusgatan 2-4).

För tiden: Juni-Juli

Tilläggsuppgifter: Isak Norrgård, isak.norrgård@vaasa.fi

 

Hjälpledare till motionskompisen

Arbetsuppgiften är att vara motionskompis hjälpledare för barn och unga i åldern 4-15 år. Arbetstiden är vardagar kl. 9-15 (30h/v.). Arbetsuppgiften inbegriper idrottshandledningsuppgifter och idrottsplatsbesök tillsammans med deltagarna.

Arbetstagaren ska ha förutsättningar att vid behov även ge handledning på läger. Som merit räknas förmåga att använda båda inhemska språken, tidigare erfarenhet av instruktionsuppgifter inom idrott för barn samt egen idrottsbakgrund. Arbetet förutsätter möjligheter att förflytta sig från en plats till en annan inom arbetsdagen.

För tiden: Juni

Tilläggsuppgifter: Henry Söderluns, tf. 0405862804

Idrottsplatsarbetare

Till upgifterna hör att hjälpa idrottsplatsötaren.

För tiden: Juni

Tilläggsuppgifter: Jarkko Tuovinen, jarkko.tuovinen@vaasa.fi

 

Simassistent

Till upgifterna hör att hjälpa med barnens nybörja simskolorna.

För tiden: Juni

Tilläggsuppgifter: Jarkko Tuovinen, jarkko.tuovinen@vaasa.fi

Sommarjobb för ungdomar, 16-17-åringar

Hjälpledare, Alma

Till uppgifterna hör att hjälpa flickor med invandrarbakgrund på sommarkursen. På kursen studerar man finska, spelar spel, pysslar och deltar i utomhusaktiviteter.

För tiden: Juni

Tilläggsuppgifter: Mirja Asikainen, mirja.asikainen@edu.vaasa.fi

Hjälpledare, Noste-Flyt

Vi söker en hjälpledare till sommaren. I arbetet ingår bl.a. städning av lokaler, organisatoriska uppgifter, tvätt av fönster och andra eventuella hjälpuppgifter. Vi hoppas på initiativförmåga, positiv inställning och flexibilitet. Vi kommer att bekanta dig med uppgiften, så ingen tidigare erfarenhet krävs.

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Anu Timonen, puh. 0406147577

Assisterande parkarbetare

Till assisterande parkarbetarens uppgifter hör skötsel- och underhåll av stadens grönområden. Dessutom ebjuder vi några platser till skötsel av simstränder och parkanläggning.

Grönområdesenheten planerar, bygger och underhåller stadens grönområden. Vi erbjuder ungdomar ett flertal olika sommarjobb i trivsamma utemiljöer. Vi värdesätter en aktiv och energisk attityd, eget initiativ och flit.

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Kaj-Erik Grandell, kaj-erik.grandell@vaasa.fi

Daghemsassistent, Gerby daghem

Till daghemsassistentens uppgifter hör att leka och spela med barnen, både utomhus och inomhus. Ta sig tid att lyssna och diskutera med barnen. Hjälpa till under av-och påklädningssituationer samt hjälpa till med lättare städuppgifter.

Gerby daghem vill att alla barn skall få uppleva lek och glädje, känna sig trygga som individer och som en del av gruppen och vi lägger stor vikt i bemötande av barn och vuxna.

För tiden: Juni

Tilläggsuppgifter: Britt-Mari Strandvall, britt-mari.strandvall@vaasa.fi, tel.0405813215

Daghemsassistent, Gustavsborg daghem

Till uppgifterna hör att hjälpa till i barngruppen.

Gustavsborgs daghem är ett centralt beläget daghem med flera avdelningar. Det centrala läget innebär många möjligheter till upplevelser i närmiljön.

För tiden: Juni

Tilläggsuppgifter: Helena Skog, helena.skog@edu.vaasa.fi

Daghemsassistent, Trollbergets daghem

Till uppgifterna hör att hjälpa till i barngrupperna.

Trollbergets dagehm är ett litet daghem som är beläget i Roparnäs.

För tiden: Juni

Tilläggsuppgifter: Helena Skog, helena.skog@edu.vaasa.fi

Daghemsassistent, Vindängens daghem

Daghemsassistent jobbar i barngrupper, bistår och deltar i arbetet med barnen tillsammans med den övriga personalen. Även en del lättare städuppgifter ingår.

Vindängens daghem är ett tvåspråkigt daghem i centrum av Sundom. Där finns 4 svenskspråkiga och 2 finskspråkiga avdelningar. Daghemmet har ändamålsenliga utrymmen. Intill daghemmet finns också naturområde där verksamhet bedrivs.

För tiden: Juni

Tilläggsuppgifter: Anna-Lena Enqvist, anna-lena.enqvist@edu.vaasa.fi

Vårdbiträde, Helppari-funktion

Vill du jobba med meningsfullt arbete i ett fint team? Kom till vårt Helppari team. Till arbetsuppgifterna hör att umgås med Berggatans seniorer, ordna stimulerande aktiviteter och fritidsliv. En del av de boende hämtas till matsalen och följs hem efter maten. I matsalen serverar vi, ser till att salen är snygg och tar hand om disken. Vi hjälper de boende med städning och byket.
Vi hoppas att du är social och duktig. Tidigare erfarenhet bedövs inte, vi lät dig jobbet. Språkkravet är finska.

För tiden: Juli

Tilläggsuppgifter: Marika Porentola, marika.porentola@vaasa.fi

Cafébiträde

Vi söker efter en glad och duktig sommarcaféarbetare.
Arbetsbeskrivning innehåller arbete i kassa, ledning och kundservice, kafe kokning, byta vattnet för får, rengöring i Café osv. Vi bjuder hygienpass för anställda.

Lillkyros områdesservice utvecklar stadsdelen aktivt och genom experiment. Sommarcaféet Cafe Kanttorila inledde sin verksamhet 2019 och har blivit ett populärt ställe bland både lokalinvånare och turister.

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Suvi Aho, suvi.aho@vaasa.fi

Sommarartist

Spelar du någonting, sjunger, dansar, målar eller gör någonting annat konstnärligt? Vill du vara vår nästa sommarartist? Arbetsuppgifterna består av uppträdanden runt i stan och vid bl.a. i olika evenemang, på torget och gågatan samt i äldreboenden och dagis. Det finns ingen skillnad om du är dansare, musiker eller målare! Uppträdaren ska ha en inövad repertoar och vara beredd att framföra 45 minuter långa uppträdanden. Uppträdaren är deltidsanställd och arbetet är timbaserat (20t/vecka). Du borde ha erfarenhet om uppträdande samt duktig och företagsam uppträdareattityd.

För tiden: Juni-Juli

Tilläggsuppgifter: Sanna Bondas, sanna.bondas@vaasa.fi

Sommararbetare, Kommunteknikens enhet byggande

Arbetsuppgifter vid gatubyggnad arbetsplatsen.

Kommunteknikens projekteringsenhet sköter programmeringen, byggandet och projekteringen av investeringsobjekt som gäller gator och allmänna områden. Anläggande och reparation av gator håller gatunätet täckande och i gott skick. Gatorna anläggs i samarbete med entreprenörer och som stadens egen produktion.

För tiden: Juni-Juli

Tilläggsuppgifter: Jukka-Pekka Raja-aho, jukka-pekka.raja-aho@vaasa.fi

Underhållsbiträde

Assisterande arbetuppgifter som hör till gator, cyckelvägär och grönområden tex. samlar skräp och sköter underhåll.

För tiden: Juni-Augusti

Tilläggsuppgifter: Isak Norrgård, isak.norrgård@vaasa.fi

 

Lägerbiträde på motionsläger för barn

Arbetsuppgifteran är att vaka över barnen, leka tillsammans med dem och hjälpa ansvarsledarna med lägrens dagliga rutiner.

Vasa stads idrottsservice erbjuder alla kommuninvånare mångsidig motion med låg tröskel. Om du vill ha ett mångsidigt och aktivt sommarjobb med barn och unga, sök sommarjobb hos idrottsservicen!

För tiden: Juni

Tilläggsuppgifter: Siv Aro, siv.aro@vaasa.fi

Lägerbiträde, Taikon

Fungera som lägerbiträde på barnens konstläger.

TaiKon ordnar konstundervisning för barn och unga i de visuella konstformerna (bildkonst, mediakonst, slöjd) och i de performativa konstformerna (teater, dans, cirkus). Sommarlägret som ordnas i början av sommarlovet förenar dessa konstformer.

För tiden: Juni

Tilläggsuppgifter: Mia Wiik, mia.wiik@vaasa.fi, tel. 0400 256 961

Hjälpledare till motionskompisen

Arbetsuppgiften är att vara motionskompis hjälpledare för barn och unga i åldern 4-15 år. Arbetstiden är vardagar kl. 9-15 (30h/v.). Arbetsuppgiften inbegriper idrottshandledningsuppgifter och idrottsplatsbesök tillsammans med deltagarna.

Arbetstagaren ska ha förutsättningar att vid behov även ge handledning på läger. Som merit räknas förmåga att använda båda inhemska språken, tidigare erfarenhet av instruktionsuppgifter inom idrott för barn samt egen idrottsbakgrund. Arbetet förutsätter möjligheter att förflytta sig från en lägerplats till en annan inom arbetsdagen.

För tiden: Juni

Tilläggsuppgifter: Henry Söderlund, tf. 0405862804

Idrottsplatsarbetare

Till arbetsuppgifterna hör underhåll av motions- och idrottsplatser. Körkort av klass A eller T räknas som merit.

För tiden: Arbetsperioderna på 5 veckor börjar antingen 6.6 eller 11.7.2022.

Tilläggsuppgifter: Idrottsservice/Idrottsplatsavdelningen, Janne Mattila tfn 040 8655034 eller Vesa Hietala tfn 040 579 9463

Museiassistent

Ett museiassistent med uppgift att övervaka Bleckslagarmuseet och delta i utvecklingen av den övriga museiverksamheten på Kyrkbacken.

För tiden: Juni-Augusti

Tilläggsuppgifter: Suvi Aho, suvi.aho@vaasa.fi

Some-ambassadör

Some-ambassadör producerar mångsidigt innehåll om Vasas sommar, om evenemang, aktualiteter och stadens invånare till sociala medier.

Serviceområdet kommunikation och samhällsrelationer har till uppgift att stödja att Vasa utvecklas till och bevaras som en konkurrenskraftig, attraktiv och internationell stad som sörjer för Vasabornas välfärd samt betjänar alla på ett kundinriktat och inkluderande sätt. Vi ansvarar för stadens kommunikation och marknadsföring i olika kanaler och beaktar olika målgrupper.

För tiden: Juni-Juli

Tilläggsuppgifter: Susanna Saari, susanna.saari@vaasa.fi

Somarjobb för ungdomar, 18-29-åringar

Hjälpledare, Vähänkyrön aluepalvelut

2 oma-aloitteista ja kädentaitoista henkilöä ohjaamaan kesänuorten kunnostus-, huolto- ja risukon raivaustöitä Vähänkyrön kulttuurikohteissa. Osallistut itsekin käytännön työhön ja huolehdit muista nuorista, rinnalla tehden ja töihin opastaen. Oman auton käyttömahdollisuus plussaa, mutta ei välttämättömyys.

För tiden: Juni-Juli

Tilläggsuppgifter: Suvi Aho, suvi.aho@vaasa.fi

Hjälpledare, Alma

Till uppgifterna hör att hjälpa flickor med invandrarbakgrund på sommarkursen. På kursen studerar man finska, spelar spel, pysslar och deltar i utomhusaktiviteter.

För tiden: Juni-Juli

Tilläggsuppgifter: Mirja Asikainen mirja.asikainen@edu.vaasa.fi

Biträdande arbetstränare, Noste-Flyt

Vi söker en assisterande arbetscoach till sommaren (2 platser). Arbetsuppgifterna för en assisterande arbetscoach inkluderar att planera gruppernas aktiviteter, leda grupper, ge råd och vägleda kunder och kommunicera med partners.

Den assisterande arbetscoachen arbetar mycket självständigt, men stödet från resten av arbetsgemenskapen finns tillgängligt hela tiden. Assisterande arbetscoachen kommer att leda många olika grupper, t.ex. hantverk, träslöjd, kök, städning, vardagsledning, motion och finska språk- och kulturgrupper för personer med invandrarbakgrund. Eget intresse, hobby eller utbildning räknas som en fördel. Du behöver inte veta allt, viktigare är öppenhet och förmågan att kasta dig. Arbetet görs på egen hand, efter din egen kompetens.

I sitt arbete möter assisterande arbetscoachen många människor i olika livssituationer som behöver mycket stöd. God samspelsförmåga, problemlösningsförmåga, flexibilitet och vilja att lära sig nya saker är nödvändiga egenskaper i arbetet. Vi iakttar sekretess och tystnadsplikt på jobbet.”

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Anu Timonen, tf.040-614 7577

Kundservicearbetstagare, Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti

Arbetsplats är finskspråkig.

Tehtäviin kuuluu asiakaspalvelutehtävät Arpeetin myymälässä ja posti/ matkahuollon palvelupisteessä, lähetysten vastaanottoa ja pakettien luovutusta yhdessä Postin työntekijöiden kanssa, pakettien hyllytystä ja lähetysten valmistelua sekä asiakaspalvelupajan yhteiseen siisteyteen ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä.

För tiden: Juni-Juli

Tilläggsuppgifter: Kari Haverinen, tf.0505499996

Assisterande montör

Till arbetsuppgifterna hör olika monteringsarbeten i bilar och maskiner. Företräde har 18 år fylld, initiativrik bilmontörsstuderande med körkort.

För tiden: Juni-Juli

Tilläggsuppgifter: Veli-Pekka Kauppinen, tf. 0405861011

Assisterande kommuntekninsarbetare

Arbetsuppgifter vid gatubyggnad arbetsplatsen.

Kommunteknikens projekteringsenhet sköter programmeringen, byggandet och projekteringen av investeringsobjekt som gäller gator och allmänna områden. Anläggande och reparation av gator håller gatunätet täckande och i gott skick. Gatorna anläggs i samarbete med entreprenörer och som stadens egen produktion.

För tiden: Juni-Juli

Tilläggsuppgifter: Jukka-Pekka Raja-aho, jukka-pekka.raja-aho@vaasa.fi

Assisterande parkarbetare

Till assisterande parkarbetarens uppgifter hör skötsel och underhåll av stadens grönområden. Dessutom erbjuder vi några platser till skötsel av simstränder och parkanläggning.

För tiden: maj-juni

Tilläggsuppgifter: Kaj-Erik Grandell,  kaj-erik.grandell@vaasa.fi

Daghemassistent, Sundom daghem

Deltar vid planering och utförande av den dagliga verksamheten med barnen. Sköter om trivseln och den dagliga ordningen av lärmiljön.

Sundom daghem är ett daghem med tre avdelningar i anslutning till Sundom lärcenter. Daghemmets utrymmen är nyrenoverade. Vid daghemmet finns fin natur med möjlighet att ha verksamhet utomhus.

För tiden: Juni

Tilläggsuppgifter: Anna-Lena Enqvist, anna-lena.enqvist@edu.vaasa.fi

Daghemsassistent, Gerby daghem

Till daghemsassistentens uppgifter hör att leka och spela med barnen, både utomhus och inomhus. Ta sig tid att lyssna och diskutera med barnen. Hjälpa till under av-och påklädningssituationer samt hjälpa till med lättare städuppgifter.

Gerby daghem vill att alla barn skall få uppleva lek och glädje, känna sig trygga som individer och som en del av gruppen och vi lägger stor vikt i bemötande av barn och vuxna.

För tiden: Juni

Tilläggsuppgifter: Britt-Mari Strandvall, britt-mari.strandvall@vaasa.fi, tel.0405813215

 

Daghemsassistent, Haga daghem

Till uppgifteran hör att hjälpa till ibarngruppen.

Haga daghem är ett litet daghem beläget i Gamla Vasa.

För tiden: Juni

Tilläggsuppgifter: Helena Skog, helena.skog@edu.vaasa.fi

Daghemsassistent, Kaptensgatans daghem

Jobb i barngruppen, tvätta leksaker.

Vi är ett litet mysigt daghem på Brändö. Om du är flexibel, har god samarbetsförmåga och positiv är det dej vi söker.
Vi har två avdelningar med barn 1-3 åringar och 3-6 åringar.

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Helena Jåfs tf.0405785596

Daghemsassistent, Malmögårdens daghem och Hemstrands daghem

Daghemsassistenten deltar i genomförandet av en högklassig vård, fostran och utveckling vid daghemmet. Vi bemöter barnen med respekt och utgår från deras intressen i verksamheten.
I uppgifterna ingår grundläggande barnskötsel, Att hjälpa barnen vid påklädning, måltider och toalettbesök, lättare rengöring; ex. torka bord efter maten, tvätta leksaker. Erfarenhet av barnskötsel ses som en merit. Vi värdesätter friska tag och aktivitet i arbetet. Behärskande av svenska är ett krav.

Malmögårdens daghem är ett daghem med 6 svenska avdelningar. Åldern på barnen är 1-5 år. Här finns också Malmöntalon pk som har 5 finska avdelningar. Vi har en stor fin gård med många möjligheter och den fina “båtparken” alldeles bredvid.

Hemstrands daghem är ett litet mysigt daghem med barn i åldern 2-6 år. Hemstrand har också en fin gård med många möjligheter. Trygghet, glädje med mycket rörelse och lek ska ingå i barnens vardag. Vi bemöter varandra med respekt och vänlighet och det ska vara roligt att komma på jobb.

För tiden: Juni-Juli

Tilläggsuppgifter: Monica Nyman, monica.nyman@edu.vaasa.fi

Sommarartist

Sommarartist: Spelar du någonting, sjunger, dansar, målar eller gör någonting annat konstnärligt? Vill du vara vår
nästa sommarartist? Arbetsuppgifterna består av uppträdanden runt i stan och vid bl.a. i olika evenemang, på torget och gågatan samt i äldreboenden och dagis. Det finns ingen skillnad om du är
dansare, musiker eller målare! Uppträdaren ska ha en inövad repertoar och vara beredd att framföra 45 minuter långa uppträdanden. Uppträdaren är deltidsanställd och arbetet är timbaserat (20t/vecka).

Du borde ha erfarenhet om uppträdande samt duktig och företagsam uppträdareattityd.

För tiden: Juni

Tilläggsuppgifter: Sanna Bondas, sanna.bondas@vaasa.fi

Sommarbibliotekskompis

I början av skolornas sommarlov (6.6-1.7) ordnas på Vasa stadsbibliotekets servicepunkter (huvudbiblioteket, Träffpunkt Huudi i Roparnäs, Brändö, Sundom, Sunnanviken, Variska och Lillkyro) sagoverkstäder för lågstadieelever (främst för 7-10 åringar)

Sagoverkstädernas program är litteraturbaserat. Saga och fakta behandlas mångsidigt med hjälp av ordkonst, spel, lek och pyssel. Sommarbibliotekskompisarna planerar sagoverkstädernas program och fungerar som handledare. Före sagoverkstädernas början har sommarbibliotekskompisarna möjlighet att använda fem arbetsdagar för att planera programmet.

Vi värdesätter erfarenhet av ordkonst och vana att handleda barngrupper och kunskaper i båda inhemska språken. Åtminstone den ena av de anställda handledarna bör ha körkort och tillgång till bil.

För tiden: Längden på sommarjobbet är 4 veckor (6.6-1.7) + 5 arbetsdagar för planering av programmet. Arbetstiden är 6h/dag

Tilläggsuppgifter: Anna Pakka, 0401824289, anna.pakka@vaasa.fi

Kulturassistent

Arbetsuppgifterna ansluter sig till Kulturtjänsternas sommarevenemang och -verksamhet. Det största evenemanget vi har på sommar är Konsten Natt i augusti. Kulturassistenter hjälper att koordinera Konstens Natt, med olika byrå- och kommunikationsuppgifter samt hjälper med Konstens Natts program. Arbetet förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska. Sökande ska ha fyllt 18 år. Det är bra att ha körkortet.

För tiden: Juni-Augusti

 Tilläggsuppgifter: Sanna Bondas, sanna.bondas@vaasa.fi

Underhållsbiträde

Assisterande arbetuppgifter som hör till gator, cyckelvägär och grönområden tex. samlar skräp och sköter underhåll på grönområden osv.

För tiden: Juni-Augusti

Tilläggsuppgifter: Isak Norrgård, isak.norrgård@vaasa.fi

Lägerbiträde, Taikon

Fungera som lägerbiträde på barnens konstläger.

TaiKon ordnar konstundervisning för barn och unga i de visuella konstformerna (bildkonst, mediakonst, slöjd) och i de performativa konstformerna (teater, dans, cirkus). Sommarlägret som ordnas i början av sommarlovet förenar dessa konstformer.

För tiden: Juni

Tilläggsuppgifter: Mia Wiik, mia.wiik@vaasa.fi, tf. 0400456961

Ledare på idrottsläger

Din uppgift är att vara ansvarsledare för barnens motionsläger. Lägren är riktade för barn i åk. 1-6. Du tar ansvar över lägren och dess dagliga rutiner och säkerhet. Som hjälp har du både lägerbiträden och hjälpledare.

För tiden: Juni

Tilläggsuppgifter: Siv Aro, siv.aro@vaasa.fi

Motionskompis

Arbetsuppgiften är att vara motionskompis för barn och unga i åldern 4-15 år. Arbetstiden är vardagar kl. 9–15 (30h/v.). Arbetsuppgiften inbegriper idrottshandledningsuppgifter, rådgivning i anslutning till användning av idrottsredskap och -platser samt idrottsplatsbesök tillsammans med deltagarna.

Arbetet förutsätter goda idrottsinstruktions-, interaktions- och samarbetsfärdigheter samt aktivitet och en energisk attityd. Arbetstagaren ska ha förutsättningar att vid behov även ge handledning på läger. Som merit räknas förmåga att använda båda inhemska språken, tidigare erfarenhet av instruktionsuppgifter inom idrott för barn samt egen idrottsbakgrund. Arbetet förutsätter möjligheter att förflytta sig från en lägerplats till en annan inom arbetsdagen.

För tiden: Juni

Tilläggsuppgifter: Henry Söderlund, tf. 0405862804

Idrottsplatsarbetare

Jobbar och genomför olika små reparationsarbeten i idrottsverksamhetens urtymmen.

För tiden: Juni-Juli

Tilläggsuppgifter: Jarkko Tuovinen, jarkko.tuovinen@vaasa.fi

Idrottsplatsarbetare, Vasa och Lillkyro

Till arbetsuppgifterna hör underhåll av motions- och idrottsplatser. Körkort av klass A eller T räknas som merit.

För tiden: Arbetsperioderna på 5 veckor börjar antingen 6.6 eller 11.7.2022.

Tilläggsuppgifter: Idrottsservice/Idrottsplatsavdelningen, Vesa Hietala tfn 040 579 9463 eller Janne Mattila tfn 040 8655034.

Turistassistent, Visit Vasa

Vasa stads turistverksamhet sköts av Vasaregionens Turism Ab/Visit Vasa. Turistinformation ges sommartid vid torginfon och vid turistbyrån och Vasaregionen. Till arbetsuppgifterna hör att informera om turismutbudet, planering av program, some-uppdateringar, beställning och ordnande av turistbroschyrer, kontors- och försäljningsarbete, kvälls- och veckoslutsarbete.Jobbet omfattar dessutom uthyrning och koordinering av torgplatser.

Vi värdesätter en person som är utåtriktad, initiativrik, stresstålig och gladlynt samt har god lokalkännedom. Vi värdesätter också de som vill jobba hela sommaren.

Utbildning: Gärna utbildning eller arbetserfarenhet inom turistbranschen eller motsvarande bransch.

Språkkunskaper: finska, svenska och engelska, övriga språk räknas som merit.

För tiden: Juni-Augusti

Tilläggsuppgifter: Max Jansson, max.jansson@visitvaasa.fi, tfn 040 533 50783

Museiassistent

Vi söker kundorienterade, idérika samt sociala ungdomar till vårt team.

Museiassistenten betjänar våra kunder och guidar grupper, samt hjälper till att utveckla museets verksamhet. Du är en del av Vasa stads museers publika team och vårt ansikte utåt, som ger en viktig kundservice, bland annat genom att sälja entrébiljetter och diskutera med våra kunder.

För tiden: Juni-Augusti

Tilläggsuppgifter: Liisa Palomäki, liisa.palomaki@vaasa.fi

Servicebiträde, bibliotekstjänster

Sommarjobb i biblioteket innehåller kundservice, utlåning och återlämning av material samt placering av återlämnat material i hyllorna och hantering av tidskrifter. Vi värdesätter studerande och personer inom biblioteks- eller informationsbranschen eller sådana som har arbetserfarenhet inom biblioteksbranschen. Arbetsuppgifterna förutsätter förmåga att jobba i kundtjänst, beredskap att jobba i skift enligt bibliotekets öppethållningstider och kunskaper i finska och svenska. Kunskaper i engelska anses som en fördel. Den sökande bör vara över 18 år.

Längden på sommarjobbstiden varierar på de olika servicepunkterna och infaller under tiden maj-augusti. Arbetstiden är 6h/dag

För tiden: maj-augusti

Tilläggsuppgifter: Anna Pakka, anna.pakka@vaasa.fi, 0401824289

Servicebiträde, simhallens kassa

Kundservicseuppgifter vid simhallens kassa.

För tiden: Juni-Juli

Tilläggsuppgifter: Jarkko Tuovinen, jarkko.tuovinen@vaasa.fi

Servicerådgivare, telefonväxel

Servicerådgivare.

Språkkunskaper: Finska och svenska

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Marjo Mäki-Krekola, marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Servicerådgivare, Samservice Lillkyro

Till arbetsuppgifterna hör mångsidig kundbetjäning och assisterande kontorsuppgifter, till exempel Postens tjänster.
Vi uppskattar en aktiv och initiativtagande arbetsinställning samt intresse för offentlig förvaltning. Den sökande bör ha goda kunskaper i finska och övriga språk ses som en fördel.

För tiden: Juni-Augusti

Tilläggsuppgifter: Mirja Hurri,mirja.hurri@vaasa.fi,  tf. 06 325 8400

Hamnvärd, Visit Vasa

Till arbetsuppgifterna hör att fungera som hamnvärd i Vasa syads officiella gästhamn. som finns i Wasa Segelförenings hemn i Vasklot. Arbetet innefattar mottagande av gästande båtar samt rådgivning. Arbetet är delvis skiftarbete. Arbetet börjar enligt överenskommelse och varar ca 6-7 veckor. Språkkunskaper i minst finska och svenska, andra språk räknas som merit.

För tiden: Juni-Augusti

Tilläggsuppgifter:  Mikael Still, mikael.still@visionworks.fi, tfn 040-704 7078

Some-ambassadör

Uppdraget är att producera innehåll till Vasas ungdomstjänsters sociala mediekanaler.

För tiden: Juli

Tilläggsuppgifter: Mervi Ahola, mervi.ahola@vaasa.fi

Some-ambassadör, Visit Vaasa

Vi söker en positiv sociala medier-ambassadör, som kan producera och behandla bilder samt editera korta videofilmer. Du är nyfiken, kan ta egna initiativ och gillar möten med okända människor samt följer andra användare av sociala medier och själv aktivt producerar material. I våra kanaler använder vi oss av finska, svenska och engelska. Dessutom omfattar jobbet tidvis jobb i vår infopunkt samt övriga kontorsarbeten. Körkort nödvändigt.

För tiden: Arbetet varar: ca 7 veckor För tiden: ca 20.6.-7.8.2022

Tilläggsuppgifter: Max Jansson, max.jansson@visitvaasa.fi, tfn 040 533 5083

 

Simövervakningspraktikant

Jobbar som simövervakare vid simhallen.

För tiden: Juni

Tilläggsuppgifter: Jarkko Tuovinen, jarkko.tuovinen@vaasa.fi

Simövervakningspraktikant, Sandös badstrand

Strandövervakarens uppgifter på Sandö simstrand.

För tiden: Juni-Augusti

Tilläggsuppgifter: Jarkko Tuovinen, jarkko.tuovinen@vaasa.fi

Sommarjobb för högskolestuderande, 18-29-åringar

Arbetstränare för ungdomar med särskilda behov

Den viktigaste uppgiften för en arbetstränare för ungdomar med särskilda behov är att vara handledare för dessa ungdomar som anställs för sommarjobb vid stadens enheter. Arbetstränaren är den som ungdomarna kan ringa till när de känner sig osäkra eller vill fråga om vad som helst. Var och en av ungdomarna har ju också en egen närmaste chef, och arbetstränaren är ett kompletterande stöd i vardagen till denna chef.
I arbetet ingår att röra sig i stadens enheter med egen bil, buss eller cykel.

Arbetet börjar på våren genom en träff och intervju med varje ung person med särskilda behov. Efter det går du med enheterna igenom vem som passar bäst i vilken uppgift/enhet. Vidare går du med närchefen igenom de särskilda krav som måste beaktas i det dagliga arbetet när det är fråga om ungdomar med särskilda behov.
När en arbetsenhet har hittats för alla ungdomar, sörjer arbetstränaren för att ett arbetsavtal ingås och ungdomarnas arbetsförhållanden anpassas så att arbetstränaren klarar av att sköta sin uppgift. Alla kan alltså inte vara på jobb samtidigt

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Helena Nurmikoski, helena.nurmikoski@vaasa.fi, 040 173 0517

eller Maarit Raukko,  maarit.raukko.@vaasa.fi, 040 673 1550

Praktikant inom projektarbete, arkitektstudent

Till den arkitektstuderandens arbete hör att göra utredningar, planer coh illustrationer inom stadsplaneringen.

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Päivi Korkealaakso, paivi.korkealaakso@vaasa.fi, 040-550 0757

Praktikant inom projektarbete,
biologistudent

Planläggningens grönområdesteam söker en biologistuderande för att hjälpa till med fältarbete och rapportering av naturinventeringar.

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Jan Nyman, jan.nyman@vaasa.fi, 040-846 8626

Ingenjörspraktikant

Till Kommunteknikens tillstånd och övervakt -enhet sökes en ingenjörsstuderande. Den huvudsakliga uppgiften är beredning av tillstånd, övervakning och inspektioner. Därtill andra arbetsuppgifter inom Kommunteknikens uppgiftsområde. Minst ett års ingenjörsstudier vid yrkeshögskola inom ett lämpligt område (byggnads-, miljö- eller samhällsteknik).
Egen bil behövs i arbetet.

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Jori Löfbacka, jori.lofbacka@vaasa.fi, 0403543494,

Ingenjörspraktikant, utveckling och planering av Vasas cykelinfrastruktur

Till Kommuntekniken sökes en ingenjörsstuderande för att sköta diverse uppgifter inom utveckling och planering av Vasas cykelinfrastruktur. Den huvudsakliga sysslan är kartläggning och informationsinsamling av stadens cykelställ samt den insamlande datans behandling och förädling i stadens datasystem. Till praktikanttjänsten krävs minst ett års ingenjörsstudier vid yrkeshögskola eller universitet inom ett lämpligt område t.ex. byggnads-, miljö- eller samhällsteknik.

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Siri Gröndahl, siri.grondahl@vaasa.fi, tf. 0405636635

Juristpraktikant

Vasa stads enhet för juridiska tjänster söker en juris studerande till platsen som juristpraktikant för att bistå stadens jurister i rättsliga uppdrag inom hela stadsorganisationen. Uppgiften är väldigt mångsidig och innebär en möjlighet att i praktiken bekanta sig med kommunal- och förvaltningsrätt samt bl.a. även avtalsjuridiken inom det kommunala. Vi värdesätter eventuell(t) kunnande och erfarenhet som stöder skötandet av
uppgiften, goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska samt förmåga till såväl självständigt
arbete som arbete i grupp.

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Marja Ylisalmi, tf. 0406194754

Lantmäteripraktikant, Planläggningen

Vi söker en lantmäteripraktikant till generalplaneteamet. Till uppgifterna hör i främsta hand att delta i arbetet med planeringsbehovsbeslut, men du får även delta i teamets övriga arbete med bland annat förberedandet av en uppdatering av stadens generalplan. Vi värdesätter speciellt GIS-kunskaper.

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Annika Birell, annika.birell@vaasa.fi, p. 0408465173

Lantmäteripraktikant, Fastighetssektorn

Till arbetsuppgifterna hör att fungera som assistent i mätningsgrupperna. Gärna en ingenjörstuderande inom lantmäteribranchen vid yrkeshögskola.

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Tekniska sektorn, Mätningsservice, Klas Blom tfn. 0400 292763, klas.blom@vaasa.fi

Lantmäteripraktikant, Tomtservice

Uppgifter som rör förvaltningen av stadens markägendeom. Saker som man i arbetet kommer i kontakt med är följande: kartor, lägesdata, arrendeavtal, utredningar, olika beräkning mm.

Tomtservice-enheten ansvarar för förvaltningen av stadens mark- och vattenområden.Hos oss finns ett brett utbud av arbetsuppgifter.

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Christoffer Rönnlund, christoffer.ronnlund@vaasa.fi, 0401455351

Museiassistent

Museiassistent till samlingsteamet
Museiassistenten deltar i samlingsteamets uppgifter, speciellt i uppgifter som rör föremålssamlingen och
deltar i kommunikationen mellan museets interna processer samt deltar i övrigt assisterande arbete.

I arbetet kommer du i kontakt med samlingarna samt får se arbetet bakom kulisserna på museerna.

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Elina Bonelius, elina.bonelius@vaasa.fi, tf. 0404872856

Museiserviceansvariga

Vi söker kundorienterade, idérika ungdomar, som även är intresserade av att producera en del texter, till vårt team.
Museiserviceansvariga guidar och ger service till våra kunder, hjälper till att utveckla vår pedagogiska verksamhet, samt deltar i planeringen och uppdateringen av museernas sociala media.
Språkkunskaper ses som en fördel, såsom att uttrycka sig skriftligt på finska såväl som svenska.

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Liisa Palomäki, liisa.palomaki@vaasa.fi, 0403579714

Servicerådgivare, Samservice

Vid samservicepunkten Medborgarinfo och Welcome Office rådgivning får du betjäna kunder mångsidigt genom olika kanaler och även assistera i kontorsuppgifter.

Du får använda ditt breda språkkunnande, finska, svenska och engelska dagligen hos oss. Om du är aktiv, gillar informationssökning och ditt IT-kunnande är i skick, så blir du genom detta arbete bekant med stadens organisation samt får samla in värdefull erfarenhet av kundservice.

Du måste vara högskolestuderande och minst 18 år gammal.

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Johanna Holmback, johanna.holmback@vaasa.fi, tf. 040 158 0641

Projektiavustaja, Projektledare

Hjälparbeten på projektbyrån såsom jämförande kalkylering, uppgörande av kontraktshandlingar, promemorior, uppgörande av tidtabeller, skanning och arkivering av dokument, arbetsplatsövervakning och andra av förmannen givna uppgifter.

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Jan-Ove Ingo, jan-ove.ingo@vaasa.fi, 0400692007

Elplaneringspraktikant

Assistera i följande uppgifter: uppdatering av de detaljerade uppgifterna om gatubelysningsnätet och dokumentering i den elektroniska databasen, ritning av planer över gatubelysning, övervakning av underhåll och byggande av gatu- och trafikljusnätet, kontorsarbeten.

Krav: minst två års studier inom elbranschen (yrkeshögskoleingenjör). Minst 18 år. Utbildningsstadium 3.

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Siri Gröndahl, siri.grondahl@vaasa.fi, 0405636635

Byråbiträde, Fastighetssektorn

Till kontorsassistentens uppgifter på boendeservicen hör ARA-myndighetsuppgifter, uppgifter som hänför sig till främjandet av tillgänglighet, utarbetandet av en bostadsmarknadsöversikt samt mindre utredningsuppgifter.

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Jonas Nylén, jonas.nylen@vaasa.fi, 0401393617

Byråbiträde, Sekreterarservice

Kontorsassistents arbete inehåller månsidiga sekreteraruppgifter till exempel inköpsfakturor, statistik och rapportering.

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Mari Yli-Kivistö, mari.yli-kivisto@vaasa.fi,  0408490995

Byråpraktikant, Ärendehanteringsservicen

Vid ärendehanteringsservicen inom koncernförvaltningen får du betjäna kunder mångsidigt genom olika kanaler. Du änvänder ärendehanteringssystem i arbetet, lär dig mycket om ärenden och handlingarnas livscykel, blir bekant med stadens organisation och ser på breda ärendehelheter. Du får prata dagligen på finska och svenska samt använda dina it-och kundservicekunskaper. Din kunnande i informationssökningar behöver du också.

Du måste vara högskolestuderande och minst 18 år.

För tiden: Enligt överenskommelse.
Tillläggsuppgifter: Marja Mikola, marja.mikola@vaasa.fi, 050-5263192

Arbetsledarpraktikant

Underhålls arbetsuppgifter som hör till gator, cyckelvägar och grönområderna. Arbetsledarepraktikant ansvarar för sommararbetarens dagliga arbetsuppgifter, samt kontorsuppgifterna enligt personalens anvisningar.

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Isak Norrgård, isak.norrgård@vaasa.fi, tf.0406838563

Kommunikationspraktikant

Till uppgifterna hör bland annat att informera och marknadsföra biblioteket och kulturen i olika medier, göra puffar och artiklar till vårt webbiblioteket och bistå i evenemangsproduktionen, speciellt Konstens Natt. Uppgiften förutsätter studier inom kommunikation, förmåga till växelverkan och att ta egna initiativ samt aktivt arbetstag. Kulturkännedom och arbetserfarenhet ses som merit.

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Sanna Bondas, sanna.bondas@vaasa.fi, tf. 0401394048