Förbigå menyn

Uppgifter och uppgiftsbeskrivningar

Ansökningstiden är 1.2.-28.2.2023.

Ansökan via Kuntarekry.

Se närmare uppgiftsbeskrivningar och krav på alla arbetsuppgifter här.

Sommarjobb för ungdomar, 14-15-åringar

Assisterande parkarbetare
Assisterande parkarbetare, trafikområden
Daghemsassistent, Gerby daghem
Hjälpledare
Hjälpledare på motionsläger för barn
Hjälpledare till motionskompisen
Simassistent
Vårdbiträde, Helppari-funktion

Assisterande parkarbetare

Grönområdes-teamet sköter och upprätthåller stadens vackra parker och grönområden. Vi erbjuder ungdomar ett flertal olika sommarjobb i trivsamma utemiljöer. Sommarjobba i vårt trevliga team. Tillsammans håller vi Vasa snyggt!

Grönområdes-teamet/Assisterande parkarbetare. I arbetet som assisterande parkarbetare ingår skötsel och underhåll av stadens parker och grönområden: Krattande, insamling av skräp, gräsklippning, rensning av växtlighet m.m.

För tiden:  10. – 20.6.2024

Tilläggsuppgifter: Kaj-Erik Grandell, kaj-erik.grandell@vaasa.fi

Assisterande parkarbetare, trafikområden

På trafikområdena utförs olika uppgifter som sammanhänger med underhållet av gator och vägrenar. Uppgifterna är mångsidiga och sommarjobbsavtalets minimilängd beroende på åldersgrupp är två månader när det är fråga om trafikområden. Beroende på åldersgrupp är arbetsuppgifterna till exempel att lappa med oljegrus, måla vägmarkeringar, sätta upp trafikmärken samt annan allmän renhållning av gator.

Assisterande arbetsuppgifter i tekniska området (Grusgatan 2-4).

För tiden: juni-juli, 2 veckor

Tilläggsuppgifter: Isak Norrgård, 0406838563

Daghemsassistant, Gerby daghem

Gerby daghem är ett stort och nytt daghem med fina utrymmen. Vi lägger stor vikt på rörelseglädje och lekbaserat lärande. Hos oss får leken synas och höras!

Till daghemsassistentens uppgifter hör att hjälpa till i barngruppen genom att bland annat leka och spela med barnen både inomhus och utomhus.

Vid Gerby daghem vill vi att alla barn skall få uppleva lek och glädje.

För tiden: 3.-14.6.2024

Tilläggsuppgifter: Sara Rosendahl, 0407391433, sara.rosendahl@edu.vaasa.fi

Hjälpledare

Välkommen på sommarjobb till en mångkulturell arbetsmiljö.

Till uppgifterna hör att hjälpa flickor med invandrarbakrund på sommerlägret. Pä lägret studerar man finska, spelar spel, pysslar och deltar utomhusaktiviteter.

För tiden: 17. – 28.6.2024

Tilläggsuppgifter: Mirja Asikainen, mirja.asikainen@edu.vaasa.fi

Hjälpledare på motionsläger för barn

Vasa stads idrottsservice producerar mångsidig idrotts- och fritidsservice. Idrottsservicens uppgift är att aktivera alla Vasabor att röra på sig och förbättra välmåendet med motion. Vi erbjuder mångsidiga arbetsuppgifter, där du kan påverka Vasabornas fysiska aktivitet och vara en del av vårt inspirerande team.

Vi letar efter energiska ungdomar med intresse för motion och idrott samt intresse för sommarjobb på idrottsservicen. Din roll kommer att vara att stödja huvudledaren i planeringen och genomföra av olika fysiska aktiviteter och lekar. Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att omfatta övervakning av barn och ungdomar, ta hand om säkerheten, arbete med instruktörer och skapa en positiv och glad atmosfär.

Jobbar som hjälpledare vid barnens idrottsläger. Leker med barnen och hjälper till med lägrets dagliga rutiner.

För tiden: 3.6.-14-6.2024

Tilläggsuppgifter: Siv Aro, siv.aro@vaasa.fi

Hjälpledare till motionskompisen

Arbetsuppgiften är att vara motionskompis hjälpledare för barn och unga i åldern 4-15 år. Arbetstiden är vardagar kl. 9-15 (30h/v.). Arbetsuppgiften inbegriper idrottshandledningsuppgifter och idrottsplatsbesök tillsammans med deltagarna.

Arbetstagaren ska ha förutsättningar att vid behov även ge handledning på läger. Som merit räknas förmåga att använda båda inhemska språken, tidigare erfarenhet av instruktionsuppgifter inom idrott för barn samt egen idrottsbakgrund. Arbetet förutsätter möjligheter att förflytta sig från en plats till en annan inom arbetsdagen.

För tiden: 17.-28.6.2024

Tilläggsuppgifter: Siv Aro, siv.aro@vaasa.fi

Simassistent

Vasa stads idrottsservice producerar mångsidig idrotts- och fritidsservice. Idrottsservicens uppgift är att aktivera alla Vasabor att röra på sig och förbättra välmåendet med motion. Vi erbjuder mångsidiga arbetsuppgifter, där du kan påverka Vasabornas fysiska aktivitet och vara en del av vårt inspirerande team.

Arbeta som assistent vid barnsimskolorna i Vasa simhall.

För tiden: 3.-14.6.2024, 17.-28.6.2024

Tilläggsuppgifter: Jarkko Tuovinen, jarkko.tuovinen@vaasa.fi

Vårdbiträde, Helppari-funktion

Vill du göra meningsfullt arbete i en fin arbetsmiljö? Kom och bli en del av Hjälpare verksamheten.

Till dina uppgifter hör att sällskapa med åldringar, arrangera meningsfulla sysslor, ta promenader och hjälpa med till exempel butiksbesök på Berggatans seniorhus. En del av kunderna hämtas till matsalen och efter maten tillbaka hen i huset. I matsalen serverar vi maten och ser till att salen är snygg samt hjälper med disken. Vi hjälper kunderna med städningen och byket. Arbetet sker i seniorhuset och dess omgivning på Berggatan.

Vi önskar att du är social, hurtig och empatisk. Tidigare erfarenhet av arbetet behövs ej. Vi handleder dig till arbetet. Vi kräver att du kan finska.

För tiden: Juni-Juli

Tilläggsuppgifter:  Marika Porentola, marika.porentola@vaasa.fi

Sommarjobb för ungdomar, 16-17-åringar

Assisterande parkarbetare
Assisterande parkarbetare – ett projekt emot skadegörelse
Assisterande parkarbetare – grönanläggning
Biträdande idrottsplatsarbetare
Biträdande idrottplatsarbetare
Byråbiträde
Daghemsassistent, Gerby daghem
Daghemsassistent, Gustavsborgs daghem
Daghemsassistent, Kaptensgatans daghem
Daghemsassistent, Lönnbacken och Trollbergets daghem
Hjälpledare
Hjälpledare till motionskompisen
Lägerbiträde
Lägerbiträde, TaiKon
Läskompis
Sommarartist
Underhållsbiträde
Vårdbiträde, Helppari-funktion

Assisterande parkarbetare

Till assisterande parkarbetarens uppgifter hör skötsel- och underhåll av stadens grönområden. Dessutom ebjuder vi några platser till skötsel av simstränder och parkanläggning.

Grönområdesenheten planerar, bygger och underhåller stadens grönområden. Vi erbjuder ungdomar ett flertal olika sommarjobb i trivsamma utemiljöer. Vi värdesätter en aktiv och energisk attityd, eget initiativ och flit.

För tiden: 24.6-2.8.2024

Tilläggsuppgifter: Kaj-Erik Grandell, kaj-erik.grandell@vaasa.fi

Assisterande parkarbetare – ett projekt emot skadegörelse

Inom egendomsförvaltningens grönanläggningsteam finns det två platser i arbetsgruppen som arbetar med Ilkivallaton porkkana -projektet. Du får delta i en trevlig arbetsgemenskap med att förhindra skadegörelse och
genom praktiskt arbete hålla områdena snyggt skick.

För tiden: 24.6-2.8.2024

Tilläggsuppgifter: Leila Roininen, leila.roininen@vaasa.fi

Assisterande parkarbetare – grönanläggning

Egendomsförvaltningens grönanläggningsteam bygger parker och grönområden. Till arbetsuppgifterna hör även underhållsarbete av lekområdena, så som träarbeten, målning och olika reparationer av lekredskap. Du får delta i ett mångsidigt utomhusarbete i en trevlig arbetsgemenskap.

För tiden: 24.6-2.8.2024

Tilläggsuppgifter: Leila Roininen, leila.roininen@vaasa.fi

Biträdande idrottsplatsarbetare

Vasa stads idrottsservice producerar mångsidig idrotts- och fritidsservice. Idrottsservicens uppgift är att aktivera alla Vasabor att röra på sig och förbättra välmåendet med motion. Vi erbjuder mångsidiga arbetsuppgifter, där du kan påverka Vasabornas fysiska aktivitet och vara en del av vårt inspirerande team.

Idrottsplatsskötaren utför mindre reparationer och underhåll på idrottsservicens motionsredskap. Till verksamhetsenheterna hör idrottshallen, simhallen, idrottscentret och skyddsrummet i Orrnäs.

För tiden: 3.-14.6.2024, 17.-28.6.2024

Tilläggsuppgifter: Jarkko Tuovinen, jarkko.tuovinen@vaasa.fi

Biträdande idrottsplatsarbetare Vasa/Lillkyro

Till arbetsuppgifterna hör underhåll av motions- och idrottsplatser. Körkort av klass A eller T räknas som merit.

För tiden: Arbetsperioderna på 5 veckor börjar antingen 3.6 eller 8.7.2024. Minst 16 års ålder.

Tilläggsuppgifter: Kommunal teknik/ Idrottsplatsteam, Janne Mattila tfn 040 8655034 eller Vesa Hietala tfn 040 579 9463.

Byråbiträde

Skanning av ritningar. Inga särskilda språkkrav.

Hussektorn ansvarar för stadens lokalbestånd och behöver extra arbetskraft till kontorsarbetet under sommaren.

För tiden: 4 veckor, enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Emilia Sorama, emilia.sorama@vaasa.fi

Daghemsassistent, Gerby daghem

Gerby daghem är ett stort och nytt daghem med fina utrymmen. Vi lägger stor vikt på rörelseglädje och lekbaserat lärande. Hos oss får leken synas och höras!

Till daghemsassistentens uppgifter hör att hjälpa till i barngruppen genom att bland annat leka och spela med barnen både inomhus och utomhus. Vi vid Gerby daghem vill att alla barn skall få uppleva lek och glädje. Välkommen att sommarjobba vid Gerby daghem!

För tiden: 2,3-21.6.2024

Tilläggsuppgifter: Sara Rosendahl, 0407391433, sara.rosendahl@edu.vaasa.fi

Daghemsassistent, Gustavsborg daghem

Gustavsborgs daghem hör till de äldsta daghemmen i staden och befinner sig rätt centralt i centrum. Vi har nära till havet och naturen och där tillbringar vi tillsammans med barngrupperna en del av vår vardag. För oss är barnen i centrum och viktigt för oss är att både barn och vuxna trivs tillsammans.

Vi söker en person som är initiativrik, ansvarstagande och som har glimten i ögat, är du en sådan person kan du vara den vi söker.

Till uppgiften som sommararbetare hör att aktivt delta i den vardagliga verksamheten i barngruppen. Aktivt delta i olika aktiviteter tillsammans med barnen, samt utföra mindre städuppgifter som att torka bord, tvätta leksaker osv.

För tiden: 3.-28.6.2024

Tilläggsuppgifter: Helena Skog, helena.skog@edu.vaasa.fi

Daghemsassistent, Kaptensgatans daghem

Kaptensgatans daghem är en historiskt värdefull gammal byggnad, som ligger i det populära bostadsområdet Brändö. Byggnaden har fungerat som daghem i över 120 år och byggdes på initiativ av direktören för Vasa Bomullsfabrik. Daghemmet har två grupper och en motiverad personal. Verksamheten präglas av en stark gemenskap och sensitivt bemötande av barnen. Vi satsar på en hemlik omgivning och på att vara som enda stor familj.

Vi söker entusiastiska och ansvarsfulla sommarjobbare som vill vara en del av barnens uppväxthistoria. Ansök gärna till oss om du gillar att arbeta med barn och vill vara med och skapa en trygg och stimulerande miljö för barn. Vi förväntar oss livlig initiativförmåga, pålitlighet och en positiv inställning från sommarmedarbetaren. Kom med på Kaptensgatans daghem för att skapa minnesvärda sommardagar!

Daghemsarbetaren bidrar och deltar i arbetet som görs med barnen i barngruppen tillsammans med övrig personal. Arbetar i samarbete med övrig personal för förverkligande av fostringsmålen. Bidrar och deltar i arbetet som görs med barnen som en del av fostringspersonalen.

För tiden: 3.-14.6.2024, 17.-28.6.2024

Tilläggsuppgifter: Krista Kantokari, krista.kantokari@edu.vaasa.fi

Daghemsassistent, Lönnbacken och Trollbergets daghem

Vi erbjuder trivsam arbetsmiljö, både inomhus och utomhus. Kom till oss och sommarjobba.

Hos oss får du ta en aktiv roll i vår pedagogiska verksamhet med barnen, Du kommer att få delta i utevistelser, bollspel, aktivteter av olika slag. Vi hoppas på en ivrig ansvarsfull person som kan bli en del av vårt sommarteam.

För tiden: Juli

Tilläggsuppgifter: Pernilla Krook, pernilla.krook@edu.vaasa.fi

Hjälpledare

Välkommen på sommarjobb till en mångkulturell arbetsmiljö.

Till uppgifterna hör att hjälpa flickor med invandrarbakrund på sommerlägret. På lägret studerar man finska, spelar spel, pysslar och deltar utomhusaktiviteter.

För tiden: 17-28.6.2024

Tilläggsuppgifter: Mirja Asikainen, mirja.asikainen@vaasa.fi

Hjälpledare till motionskompisen

Arbetsuppgiften är att vara motionskompis hjälpledare för barn och unga i åldern 4-15 år. Arbetstiden är vardagar kl. 9-15 (30h/v.). Arbetsuppgiften inbegriper idrottshandledningsuppgifter och idrottsplatsbesök tillsammans med deltagarna.

Arbetstagaren ska ha förutsättningar att vid behov även ge handledning på läger. Som merit räknas förmåga att använda båda inhemska språken, tidigare erfarenhet av instruktionsuppgifter inom idrott för barn samt egen idrottsbakgrund. Arbetet förutsätter möjligheter att förflytta sig från en plats till en annan inom arbetsdagen.

För tiden: 3.-14.6.2024

Tilläggsuppgifter: Siv Aro, siv.aro@vaasa.fi

Lägerbiträde

Vasa stads idrottsservice producerar mångsidig idrotts- och fritidsservice. Idrottsservicens uppgift är att aktivera alla Vasabor att röra på sig och förbättra välmåendet med motion. Vi erbjuder mångsidiga arbetsuppgifter, där du kan påverka Vasabornas fysiska aktivitet och vara en del av vårt inspirerande team.

Vi letar efter energiska ungdomar med intresse för motion och idrott samt intresse för sommarjobb på idrottsservicen. Din roll kommer att vara att stödja huvudledaren i planeringen och genomföra av olika fysiska aktiviteter och lekar. Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att omfatta övervakning av barn och ungdomar, ta hand om säkerheten, arbete med instruktörer och skapa en positiv och glad atmosfär.

Jobbar som hjälpledare vid barnens idrottsläger. Leker med barnen och hjälper till med lägrets dagliga rutiner.

För tiden: 3.-14.6.2024

Tilläggsuppgifter: Siv Aro, siv.aro@vaasa.fi

Lägerbiträde, TaiKon

Fungera som lägerbiträde på barnens konstläger.

TaiKon ordnar konstundervisning för barn och unga i de visuella konstformerna (bildkonst, mediakonst, slöjd) och i de performativa konstformerna (teater, dans, cirkus). Sommarlägret som ordnas i början av sommarlovet förenar dessa konstformer.

För tiden: 3.-14.6.2024

Tilläggsuppgifter: Mia Wiik, mia.wiik@vaasa.fi

Läskompis

Läsningens och böckernas värld har förändrats. Man vet att läsande ungdomar är modeller för andra unga och barn, och motiverar andra att läsa. I det här sommarjobbet får du högläsa böcker för barn och skolelever i olika åldrar i daghem, på sommarläger eller på förhand bestämda platser.

Det här arbetet kräver engagemang för läsning och böcker. Du är duktig på att uttrycka dig och har bra hand med barn. Du kan behöva ta dig från en plats till en annan under dagen och vi förutsätter att du själv kan förflytta dig mellan de olika platserna.  Är du en person som kan väcka sagornas värld till liv?

För tiden: enligt överenskommelse, 2 veckor. Arbetstiden är 4h/dag.

Tilläggsuppgifter: Anna Pakka, anna.pakka@vaasa.fi

Sommarartist

Spelar du någonting, sjunger, dansar, målar eller gör någonting annat konstnärligt? Vill du vara vår nästa sommarartist? Arbetsuppgifterna består av uppträndanden runt i stan och vid bl.a. olika evenemang, på torget och gågatan, samt i äldreboenden och dagis. Det finns ingen skillnad om du är dansare, musiker eller målare! Uppträdaren ska ha en inövad repertoar och vara beredd att framföra 45 minuter långa uppträdanden. Uppträdaren är deltidsanställd och arbetet är timbaserad (20t/vecka). Du borde ha erfarenhet om uppträdande samt duktig och företagsam uppträdareattityd.

Inom kulturtjänsterna ordnar vi program för daghem, skolor och seniorernas servicehus. Vi ordnar små och stora evenemang i staden, allt från Konstens natt till litteraturtillställningar och storevenemang för körmusik. Vi låter kulturens flagga vaja högt och fritt! Sommarens artistaktiviteter kompletterar sommarens program och erbjuder underbara kulturstunder för gammal och ung, stadsbor och turister.

För tiden: 1.-30.6.2024

Tilläggsuppgifter: Jenni Niemi, jenni.niemi@vaasa.fi

Underhållsbiträde

Underhållet sörjer för underhållsuppgifter som hänger samman med underhåll av gator, cykelvägar och allmänna områden, bland annat samlar de skräp och sköter grönområdena. Assisterande arbetuppgifter som hör till gator, cyckelvägär och grönområden tex. samlar skräp och sköter underhåll.

För tiden: juni-augusti, 6 veckor

Tilläggsuppgifter: Isak Norrgård, 0406838563

Vårdbiträde, Helppari-funktion

Vill du jobba med meningsfullt arbete i ett fint team? Kom till vårt Helppari team.

Till arbetsuppgifterna hör att umgås med Berggatans seniorer, ordna stimulerande aktiviteter och fritidsliv. En del av de boende hämtas till matsalen och följs hem efter maten. I matsalen serverar vi, ser till att salen är snygg och tar hand om disken. Vi hjälper de boende med städning och byket. Vi hoppas att du är social och duktig. Tidigare erfarenhet bedövs inte, vi lät dig jobbet. Språkkravet är finska.

För tiden: Juli-Augusti

Tilläggsuppgifter: Marika Porentola, marika.porentola@vaasa.fi

Somarjobb för ungdomar, 18-29-åringar

Arbetsledare
Arkivpraktikant
Assisterande parkarbetare
Assisterande parkarbetare – ett projekt emot skadegörelse
Assisterande parkarbetare – grönanläggning
Bibliotekassistent
Biträdande idrottsplatsarbetare
Daghemsassistent, Gerby daghem
Daghemsassistent, Gustavsborg daghem
Daghemsassistent, Lönnbacken och Trollbergets daghem
Daghemsassistent, Malmögårderns daghem
Daghemsassistent, Sundom daghem
Hamnvärd, Visit Vaasa
Hjälpledare
Idrottsplatsarbetare
Kulturassistent
Lägerbiträde
Lägerbiträde, TaiKon
Motionskompis
Motionsgrupp handlerare
Museiassistent
Museiservicebiträde
Servicebiträde, simhallens kassa
Servicerådgivare, telefonväxel
Simlärare
Sociala medier producent, Visit Vaasa
Some-Ambassadör
Sommarartist
Sommarbibliotekskompis
Sommarcoach för ungdomar med särskilda behov
Strandvakt
Trädgårdshandledare
Underhållsbiträde
Vårdbiträde, assistentverksamhet inom äldreomsorgen

Arbetsledare

Hussektorn ansvarar för stadens lokalbestånd och behöver extra arbetskraft för övervakning av underhållsprojekt.

Övervakning av renoveringsprojekt av byggnader.  Inga särskilda språkkrav.

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Hanna Pekkala, hanna.pekkala@vaasa.fi

Arkivpraktikant

Vasa stads dokumentförvaltning utgörs av ärendehanteringsenheten, registraturen och stadsarkivet. Dokumentförvaltningen sköter ärenden från inledningen ända till beslutsfattandet och förvaringen. På dokumentförvaltningen befinner vi oss i centrum av beslutsfattandet.

I uppdraget får du reda ut historien bakom och verksamhetens uppbyggnad under olika tider i fråga om dem som har producerat det material som ska förvaras i stadsarkivet, dvs stadens organ och verksamhetsenheter. Du är med och utarbetar informationsstyrningsplanen och matar in metadata om material i ärendehanteringens bakgrundssystem och du deltar i informationsservicen.  Du får använda både finska och svenska och dina it- och kundbetjäningsfärdigheter. Dina kunskaper i informationssökning behövs också.

För tiden: enligt överenskommelse.

Tillläggsuppgifter: Marja Mikola, marja.mikola@vaasa.fi

Assisterande parkarbetare

Till assisterande parkarbetarens uppgifter hör skötsel- och underhåll av stadens grönområden. Dessutom ebjuder vi några platser till skötsel av simstränder och parkanläggning.

Grönområdesenheten planerar, bygger och underhåller stadens grönområden. Vi erbjuder ungdomar ett flertal olika sommarjobb i trivsamma utemiljöer. Vi värdesätter en aktiv och energisk attityd, eget initiativ och flit.

För tiden: 6.5. – 20.6.2024 , 15.4. – 31.5.2024

Tillägguppgifter: Kaj-Erik Grandell, kaj-erik.grandell@vaasa.fi

Assisterande parkarbetare – ett projekt emot skadegörelse

Inom egendomsförvaltningens grönanläggningsteam finns det två platser i arbetsgruppen som arbetar med Ilkivallaton porkkana -projektet. Du får delta i en trevlig arbetsgemenskap med att förhindra skadegörelse och
genom praktiskt arbete hålla områdena snyggt skick.

För tiden: 2.5.-21.6.2024

Tilläggsuppgifter: Leila Roininen, leila.roininen@vaasa.fi

Assisterande parkarbetare – grönanläggning

Egendomsförvaltningens grönanläggningsteam bygger parker och grönområden. Till arbetsuppgifterna hör även underhållsarbete av lekområdena, så som träarbeten, målning och olika reparationer av lekredskap. Du får delta i ett mångsidigt utomhusarbete i en trevlig arbetsgemenskap.

För tiden: 2.5.-21.6.2024

Tilläggsuppgifter: Leila Roininen, leila.roininen@vaasa.fi

Biblioteksassistent

Är du intresserad av böcker, bibliotek och kultur? Sök sommarjobb på Vasa stadsbibliotek. Vasa stadsbibliotek erbjuder sommarjobb som sommarbibliotekskompis och som biblioteksassistent på bibliotekens olika verksamhetspunkter; huvudbibliotekets barnavdelning, Info, Nyhetsområdet på vuxenavdelningen samt i Variska, Brändö och Lillkyro närbibliotek och i bokbussen Rölli.

Sommarjobb i biblioteket innehåller kundservice, utlåning och återlämning av material samt placering av återlämnat material i hyllorna och hantering av tidskrifter. Vi värdesätter studerande och personer inom biblioteks- eller informationsbranschen eller sådana som har arbetserfarenhet inom biblioteksbranschen. Arbetsuppgifterna förutsätter förmåga att jobba i kundtjänst, beredskap att jobba i skift enligt bibliotekets öppethållningstider och kunskaper i finska och svenska. Kunskaper i engelska anses som en fördel. Den sökande bör vara över 18 år.

För tiden: Längden på sommarjobbstiden varierar på de olika servicepunkterna och infaller under tiden maj-augusti.

Tilläggsuppgifter: Anna Pakka, anna.pakka@vaasa.fi

Biträdande idrottsplatsarbetare Vasa/Lillkyro

Till arbetsuppgifterna hör underhåll av motions- och idrottsplatser. Körkort av klass A eller T räknas som merit.

För tiden: Arbetsperioderna på 5 veckor börjar antingen 3.6 eller 8.7.2024. Minst 18 års ålder.

Tilläggsuppgifter: Kommunal teknik/ Idrottsplatsteam, Janne Mattila tfn 040 8655034 eller Vesa Hietala tfn 040 579 9463.

Daghemsassistent, Gerby daghem

Gerby daghem är ett stort och nytt daghem med fina utrymmen. Vi lägger stor vikt på rörelseglädje och lekbaserat lärande. Hos oss får leken synas och höras!

Till daghemsassistentens uppgifter hör att hjälpa till i barngruppen genom att bland annat leka och spela med barnen både inomhus och utomhus.

Vi vid Gerby daghem vill att alla barn skall få uppleva lek och glädje.

I samband med intervjun ber vi dig visa upp ett utdrag ur straffregistret i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) och utdraget får inte vara äldre än 6 månader.

För tiden: 2.5-30.6.2024

Tilläggsuppgifter: Sara Rosendahl, 0407391433

Daghemsassistent, Gustavsborgs daghem

Gustavsborgs daghem hör till de äldsta daghemmen i staden och befinner sig rätt centralt i centrum. Vi har nära till havet och naturen och där tillbringar vi tillsammans med barngrupperna en del av vår vardag. För oss är barnen i centrum och viktigt för oss är att både barn och vuxna trivs tillsammans.

Vi söker en person som är initiativrik, ansvarstagande och som har glimten i ögat, är du en sådan person kan du vara den vi söker.

Till uppgiften som daghemsabetare hör att ta hand om daghemmets tvätt och övriga små städuppgifter. Även att vara en närvarande vuxen i barngrupperna hör till uppgifterna, att aktivt delta i den dagliga verksamheten med barnen med allt vad det innebär, lek , spel, diskussioner.

I samband med intervjun ber vi dig visa upp ett utdrag ur straffregistret i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) och utdraget får inte vara äldre än 6 månader.

För tiden: 1.-31.7.2024

Tilläggsuppgifter: Helena Skog, helena.skog@eduvaasa.fi

Daghemsassistent, Lönnbacken och Trollbergets daghem

Vi erbjuder trivsam arbetsmiljö, både inomhus och utomhus. Kom till oss och sommarjobba.

Hos oss får du ta en aktiv roll i vår pedagogiska verksamhet med barnen, Du kommer att få delta i utevistelser, bollspel, aktivteter av olika slag. Vi hoppas på en ivrig ansvarsfull person som kan bli en del av vårt sommarteam.

I samband med intervjun ber vi dig visa upp ett utdrag ur straffregistret i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) och utdraget får inte vara äldre än 6 månader.

För tiden: Juni och Juli

Tilläggsuppgifter: Pernilla Krook, pernilla.krook@edu.vaasa.fi

Daghemsassistent, Malmögårdens daghem

Daghemsassistenten deltar i genomförandet av en högklassig vård, fostran och utveckling vid daghemmet. Vi bemöter barnen med respekt och utgår från deras intressen i verksamheten. I uppgifterna ingår grundläggande barnskötsel, Att hjälpa barnen vid påklädning, måltider och toalettbesök, lättare rengöring; ex. torka bord efter maten, tvätta leksaker. Erfarenhet av barnskötsel ses som en merit. Vi värdesätter friska tag och aktivitet i arbetet. Behärskande av svenska är ett krav.

Trygghet, glädje med mycket rörelse och lek ska ingå i barnens vardag. Vi bemöter varandra med respekt och vänlighet och det ska vara roligt att komma på jobb.

I samband med intervjun ber vi dig visa upp ett utdrag ur straffregistret i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) och utdraget får inte vara äldre än 6 månader.

För tiden: 3.-28.6.2024, 1.-31.7.2024

Tilläggsuppgifter: Heidi Kanerva, heidi.kanerva@edu.vaasa.fi, 0403577816

Daghemsassistent, Sundom daghem

I uppgifterna ingår grundläggande barnskötsel, Att hjälpa barnen vid påklädning, måltider och toalettbesök, lättare rengöring; ex. torka bord efter maten, tvätta leksaker. Erfarenhet av barnskötsel ses som en merit. Vi värdesätter friska tag och aktivitet i arbetet. Behärskande av svenska är ett krav.

I samband med intervjun ber vi dig visa upp ett utdrag ur straffregistret i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) och utdraget får inte vara äldre än 6 månader.

För tiden: 3.-30.6.2024

Tilläggsuppgifter: Anna-Lena Enqvist, anna-lena.enqvist@edu.vaasa.fi

Hamnvärd, Visit Vaasa

Vill du tillbringa din sommar vid havet? Gör din sommar oförglömlig och sök jobb som hamnvärd vid Wasa Segelförenings hamn, som är Vasa stads officiella gästhamn. Arbetet innefattar mottagande av gästande båtar samt rådgivning. Arbetet är delvis skiftarbete. Språkkunskaper i minst finska och svenska, andra språk räknas som merit.

För tiden: Arbetet börjar enligt överenskommelse och varar ca 6–7 veckor

Tilläggsuppgifter: Mikael Blomberg, mikki@surfnet.fi

Hjälpledare

Välkommen på sommarjobb till en mångkulturell arbetsmiljö.

I uppgifterna ingår grundläggande barnskötsel, Att hjälpa barnen vid påklädning, måltider och toalettbesök, lättare rengöring; ex. torka bord efter maten, tvätta leksaker. Erfarenhet av barnskötsel ses som en merit. Vi värdesätter friska tag och aktivitet i arbetet. Behärskande av svenska är ett krav.

För tiden: 17. – 28.6.2024

Tilläggsuppgifter: Mirja Asikainen mirja.asikainen@edu.vaasa.fi

Idrottsplatsarbetare

Vasa stads idrottsservice producerar mångsidig idrotts- och fritidsservice. Idrottsservicens uppgift är att aktivera alla Vasabor att röra på sig och förbättra välmåendet med motion. Vi erbjuder mångsidiga arbetsuppgifter, där du kan påverka Vasabornas fysiska aktivitet och vara en del av vårt inspirerande team.

Övervakar idrottsutrymmen och utför mindre reparationer och underhåller idrottsservicens motionsredskap.

För tiden: 17.6-21.7.2024

Tilläggsuppgifter: Jarkko Tuovinen, jarkko.tuovinen@vaasa.fi

Kulturassistent

Inom kulturtjänsterna ordnar vi program för daghem, skolor och seniorernas servicehus. Vi ordnar små och stora evenemang i staden, allt från Konstens natt till litteraturtillställningar och storevenemang för körmusik. Vi låter kulturens flagga vaja högt och fritt! Sommarens artistaktiviteter kompletterar sommarens program och erbjuder underbara kulturstunder för gammal och ung, stadsbor och turister.

Arbetsuppgifterna ansluter sig till Kulturtjänsternas sommarevenemang och -verksamhet. Det största evenemanget vi har på sommar är Konsten Natt i augusti. Kulturassistenter hjälper att koordinera Konstens Natt, med olika byrå- och kommunikationsuppgifter samt hjälper med Konstens Natts program. Arbetet förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska. Sökande ska ha fyllt 18 år. Det är bra att ha körkortet.

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Jenni Niemi, jenni.niemi@vaasa.fi

Lägerbiträde

Bildningssektorns proffs följer Vasas barn och ungdomar från daghemstrappan till skolvägens sista vårfest. Som en del av bildningssektorn ordnar ungdomsservicen verksamhet och service för unga i enlighet med målsättningarna i ungdomslagen. Ungdomsservicens uppgift är att ge de unga i Vasa fostrande handledning, stärka deras sociala förmåga samt förbättra deras uppväxt- och levnadsförhållanden. Inom Vasa stads ungdomsservice arbetar nästan 40 sakkunniga med olika uppgifter inom ungdomsarbetet.

Lägerassistenterna arbetar som assistenter vid ungdomsservicens sommarjobbsprojekt. I arbetet ingår bl.a. handledning av ungdomar i olika sommarjobbsrelaterade ärenden.

För tiden: juni

Tilläggsuppgifter: Mika Pietilä, mika.pietila@vaasa.fi

Lägerbiträde, TaiKon

Fungera som lägerbiträde på barnens konstläger.

TaiKon ordnar konstundervisning för barn och unga i de visuella konstformerna (bildkonst, mediakonst, slöjd) och i de performativa konstformerna (teater, dans, cirkus). Sommarlägret som ordnas i början av sommarlovet förenar dessa konstformer.

För tiden: 3.-28.6.2024

Tilläggsuppgifter: Mia Wiik, 0400256961

Motionskompis

Arbetsuppgiften är att vara motionskompis för barn och unga i åldern 4-15 år. Arbetstiden är vardagar kl. 9–15 (30h/v.). Arbetsuppgiften inbegriper idrottshandledningsuppgifter, rådgivning i anslutning till användning av idrottsredskap och -platser samt idrottsplatsbesök tillsammans med deltagarna.

Arbetet förutsätter goda idrottsinstruktions-, interaktions- och samarbetsfärdigheter samt aktivitet och en energisk attityd. Arbetstagaren ska ha förutsättningar att vid behov även ge handledning på läger. Som merit räknas förmåga att använda båda inhemska språken, tidigare erfarenhet av instruktionsuppgifter inom idrott för barn samt egen idrottsbakgrund. Arbetet förutsätter möjligheter att förflytta sig från en lägerplats till en annan inom arbetsdagen.

För tiden: 30.5-28.6.2024

Tilläggsuppgifter: Siv Aro, siv.aro@vaasa.fi

Motionsgrupp handlerare

Vi letar efter positiva och ansvarsfulla ungdomar som vill jobba med ansvarsfulla uppgifter. Din roll kommer att vara att ansvara för planering och genomförande av olika sportaktiviteter. Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att vara att planera programmet, arbeta som ledare för din grupp med gott exempel, ansvara för säkerheten, motivera deltagarna och hantera uppstående utmaningar och problem.

För tiden: 30.5-28.6.2024

Tilläggsuppgifter: Siv Aro, siv.aro@vaasa.fi

Museiassistent

Arbetsuppgiften omfattar att vara verksam i olika kundbetjäningsuppgifter i publikarbetsteamen på museerna. Arbetstiden är tisdag-söndag kl. 10-17. Veckoslutsarbete är det vartannat veckoslut. Arbetsuppgifterna omfattar att övervaka utställningar, vara diskussionsguide, utföra andra arbeten som anknyter till kundservicen samt i en del av museerna också caféverksamhet.

Arbetet förutsätter goda interaktions- och samarbetsfärdigheter samt aktivitet och en energisk attityd. Som en merit räknas det om den sökande behärskar båda inhemska språken, har tidigare erfarenhet av att leda olika verkstäder samt själv är intresserad av kultur.

För tiden: juli-augusti

Tilläggsguppgifter: Leena Nyqvist, leena.nyqvist@vaasa.fi

Museiservicebiträde

Kom med och utför ett intressant och varierande kulturarbete vid Vasa stads museer.  Arbetsfältet är fyra olika museer, som alla har ett eget kulturellt innehåll som är olikt de övrigas.

Österbottens museum grundades 1895 och det fungerar både som Vasa stads historiska museum och som Österbottens naturhistoriska museum. Museets centrala verksamhetsområden är kulturhistoria, konst och naturvetenskap.

Vid Kuntsis museum för modern konst grundar sig utställningsverksamheten på tillfälliga utställningar av modern konst och nutidskonst samt på utställningar som presenterar museets egna samlingar. Kuntsis utställningar djuplodar nutidskonstens fenomen och aktuella teman och erbjuder byggstenar för att bygga egna identiteter och förstå fenomenen i vår tid.

I Tikanojas konsthem ordnas utställningar av inhemsk och utländsk gammal konst, kulturhistoriska temautställningar samt tillfälliga utställningar ur de egna samlingarna.

Gamla Vasa museum finns i Wasastjernahuset i stadsdelen Gamla Vasa. I museet kan man bekanta sig med Vasas historia före branden år 1852, som förstörde största delen av dåvarande Vasa stad.

Vi söker fem (5) museiserviceassistenter till vårt inspirerande team. I uppgifterna ingår huvudsakligen att övervaka och guida vid utställningarna. I uppgifterna ingår också kassaarbete och dagliga rutiner som anknyter till öppethållningen, arbete i barnens verkstad, rådgivning och handledning av publiken samt andra uppgifter i anknytning till museets verksamhet och öppethållning. Museerna håller öppet från tisdag till söndag, och därför ingår i arbetet också arbetsturer vartannat veckoslut.

Utöver kunskaper i finska och/eller svenska räknas mångsidiga andra språkkunskaper som en merit.  Det räknas som merit om sökanden har avlagt studier i historia, konsthistoria eller motsvarande. Vi önskar att de sökande har en aktiv och positiv attityd till arbetet samt goda kundbetjäningsfärdigheter.

För tiden: 27.5.-31.7.2024, 1.7.-31.8.2024

Tilläggsuppgifter: Leena Nyqvist, leena.nyqvist@vaasa.fi

Servicebiträde, simhallens kassa

Vasa stads idrottsservice producerar mångsidig idrotts- och fritidsservice. Idrottsservicens uppgift är att aktivera alla Vasabor att röra på sig och förbättra välmåendet med motion. Vi erbjuder mångsidiga arbetsuppgifter, där du kan påverka Vasabornas fysiska aktivitet och vara en del av vårt inspirerande team.

Sevicebiträde arbetar i simhallens reception.

För tiden: 3.-28.6.2024

Tilläggsuppgifter: Jarkko Tuovinen, jarkko.tuovinen@vaasa.fi

Servicerådgivare, telefonväxel

Telefonservicen förmedlar samtal inom staden, upprätthåller elektroniska kontaktuppgiftslistor och hjälper invånarna via chatten.

Till arbetsuppgifterna hör kundbetjäning per telefon och chatt inom hela stadsorganisationens område.

Vi värdesätter ett energiskt grepp om arbetet, goda ict-färdigheter, positiv kundbetjäningsattityd samt intresse för den offentliga förvaltningen. Språkkunskaper är goda kunskaper i finska och svenska, kunskaper i engelska och andra språk räknas som merit.

För tiden: 8 veckor, enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Johanna Holmaback, johanna.holmback@vaasa.fi

Simlärare

Vasa stads idrottsservice producerar mångsidig idrotts- och fritidsservice. Idrottsservicens uppgift är att aktivera alla Vasabor att röra på sig och förbättra välmåendet med motion. Vi erbjuder mångsidiga arbetsuppgifter, där du kan påverka Vasabornas fysiska aktivitet och vara en del av vårt inspirerande team.

Arbetar som simlärare vid barnens simskolor i simhallen.

För tiden: 3.-28.6.2024

Tilläggsuppgifter: Jarkko Tuovinen, jarkko.tuovinen@vaasa.fi

Sociala medier producent, Visit Vaasa

Vi söker en positiv person, som kan producera och behandla bilder och texter samt göra korta videoklipp. Är du nyfiken, har initiativförmåga och tycker om att skapa innehåll, på finska, svenska och engelska, som andra vill dela? Då är det dig vi söker. Våra kanaler är Facebook och Instagram. Till arbetsuppgifterna kan tillkomma jobb i turistinfon, samt övriga kontorsarbeten. Körkort är ett krav. Språkkunskaper: finska, svenska och engelska

För tiden: 24.6-8.8.2024

Tilläggsuppgifter: Max Jansson, max.jansson@vaasa.fi

Some-Ambassadör

Bildningssektorns proffs följer Vasas barn och ungdomar från daghemstrappan till skolvägens sista vårfest. Som en del av bildningssektorn ordnar ungdomsservicen verksamhet och service för unga i enlighet med målsättningarna i ungdomslagen. Ungdomsservicens uppgift är att ge de unga i Vasa fostrande handledning, stärka deras sociala förmåga samt förbättra deras uppväxt- och levnadsförhållanden. Inom Vasa stads ungdomsservice arbetar nästan 40 sakkunniga med olika uppgifter inom ungdomsarbetet.

Sommarjobbaren som arbetar med sociala medier tar över ungdomsservicens konto #youngvaasa under juni och skriver om ungdomsservicens sommarverksamhet.

För tiden: juni

Tilläggsuppgifter: Mika Pietilä, mika.pietila@vaasa.fi

Sommarartist

Spelar du någonting, sjunger, dansar, målar eller gör någonting annat konstnärligt? Vill du vara vår nästa sommarartist? Arbetsuppgifterna består av uppträdanden runt i stan och vid bl.a. i olika evenemang, på torget och gågatan samt i äldreboenden och dagis. Det finns ingen skillnad om du är dansare, musiker eller målare!

Uppträdaren ska ha en inövad repertoar och vara beredd att framföra 45 minuter långa uppträdanden. Uppträdaren är deltidsanställd och arbetet är timbaserat (20t/vecka). Du borde ha erfarenhet om uppträdande samt duktig och företagsam uppträdareattityd.

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Jenni Niemi, jenni.niemi@vaasa.fi

Sommarbibliotekskompis

I början av skolornas sommarlov (3-30.6) ordnas på Vasa stadsbibliotekets servicepunkter (huvudbiblioteket, Träffpunkt Huudi i Roparnäs, Brändö, Sundom, Sunnanviken, Variska och Lillkyro) sagoverkstäder för lågstadieelever (främst för 7-10 åringar).

Sagoverkstädernas program är litteraturbaserat. Saga och fakta behandlas mångsidigt med hjälp av ordkonst, spel, lek och pyssel. Sommarbibliotekskompisarna planerar sagoverkstädernas program och fungerar som handledare. Före sagoverkstädernas början har sommarbibliotekskompisarna möjlighet att använda fem arbetsdagar för att planera programmet.

Vi värdesätter erfarenhet av ordkonst och vana att handleda barngrupper och kunskaper i båda inhemska språken. Åtminstone den ena av de anställda handledarna bör ha körkort och tillgång till bil.

För tiden: Längden på sommarjobbet är 4 veckor + 5 arbetsdagar för planering av programmet. Arbetstiden är 6h/dag.

Tilläggsuppgifter: Anna Pakka, anna,pakka@vaasa.fi

Sommarcoach för ungdomar med särskilda behov

Den viktigaste uppgiften för en arbetscoach för ungdomar med särskilda behov är att vara handledare för dessa ungdomar som anställs för sommarjobb vid stadens enheter. Arbetstränaren är den som ungdomarna kan ringa till när de känner sig osäkra eller vill fråga om vad som helst. Var och en av ungdomarna har ju också en egen närmaste chef, och arbetstränaren är ett kompletterande stöd i vardagen till denna chef.
I arbetet ingår att röra sig i stadens enheter med egen bil, buss eller cykel.

Arbetet börjar på våren genom en träff och intervju med varje ung person med särskilda behov. Efter det går du med enheterna igenom vem som passar bäst i vilken uppgift/enhet. Vidare går du med närchefen igenom de särskilda krav som måste beaktas i det dagliga arbetet när det är fråga om ungdomar med särskilda behov.
När en arbetsenhet har hittats för alla ungdomar, sörjer arbetstränaren för att ett arbetsavtal ingås och ungdomarnas arbetsförhållanden anpassas så att arbetstränaren klarar av att sköta sin uppgift. Alla kan alltså inte vara på jobb samtidigt.

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: työllistämispalvelut@vaasa.fi, Pirjo Simelius 040 5847235 ja Daniel Front 040 5734964

Strandvakt

Arbetsuppgifter för badvakten vid Sandö badstrand. uppgiften kräver utmärkt simkunnighet eller avlagd kurs för simövervakare.

För tiden: 24.6-2.8.2024

Tilläggsuppgifter: Jarkko Tuovinen, jarkko.tuovinen@vaasa.fi

Trädgårdshandledare

Jobbet som trädgårdshandledare är att planera och styra sommararbetarnas arbete. Vi hoppas att den sökande har erfarenhet av trädgårdsskötsel och att arbeta med ungdomar.

För tiden: 3.6.-29.7.2024

Tilläggsuppgifter: Leena Virkki, leena.virkki@edu.vaasa.fi

Underhållsbiträde

Underhållet sörjer för underhållsuppgifter som hänger samman med underhåll av gator, cykelvägar och allmänna områden, bland annat samlar de skräp och sköter grönområdena. Assisterande arbetuppgifter som hör till gator, cyckelvägär och grönområden tex. samlar skräp och sköter underhåll på grönområden osv.

För tiden: april-augusti, 8 veckor

Tilläggsuppgifter: Isak Norrgård, 0406838563

Vårdbiträde, assistentverksamhet inom äldreomsorgen

Vill du arbeta med seniorer? Om ditt svar är jakande ska du söka som vårdbiträde till oss! Som vårdbiträde går du på promenader med seniorer, samtalar och hjälper dem med små hemsysslor. Hos oss får du bidra med ett betydelsefullt arbete som gör andra på gott humör! Uppgiften förutsätter goda muntliga färdigheter i finska, initiativförmåga och ett självständigt grepp om arbetet.

I assistentverksamheten inom äldreomsorgen arbetar man med seniorer. Målsättningen är att man genom interaktion ska förbättra seniorens livskvalitet och funktionsförmåga. Vi vann pris för Årets äldregärning 2023, så hos oss ingår du i ett toppenteam!

För tiden: 3.6-26.7.24

Tilläggsuppgifter: Maarit Raukko, maarit.raukko@vaasa.fi

 

Sommarjobb för högskolestuderande, 18-29-åringar

Arbetare i entréhall
Arbetsledarpraktikant
Byråpraktikant, sekreterarservice
Byråpraktikant, välfördsenhet
Byråpraktikant, ärendehanteringservice
Daghemsassistent, Vindängens daghem
Elplaneringspraktikant
Ingenjörspraktikant, enheten byggande
Ingenjörspraktikant, grönanläggningsteam
Ingenjörspraktikant, Hussektorn
Ingenjörspraktikant, tillstånd och övervakt
Ingenjörspraktikant, trafikområden
Juristpraktikant
Kommunikationspraktikant
Lantmätarpraktikant
Praktikant, Planläggning
Servicerådgivare, samservice
Sommarcoach för invandrare
Sommarcoach för ungdomar med särskilda behov
Sommarcoach Tsemppis-lägret
Tillgänglighetskartläggare
Turistinformatör

Arbetare i entréhall

Integrationsservicen utgör en del av välfärdsservicens resultatområde. Enheten tar emot individer och familjer som fått internationellt skydd och ett positivt uppehållstillstånd och flyttar till Vasa. Integrationsservicens kunder får i det inledande integrationsskedet målinriktat stöd och handledning i olika vardagliga situationer, myndighetsärenden samt andra viktiga frågor. Verksamheten styrs av lagen om främjande av integration. Ta chansen och kom med i en mångkulturell arbetsgemenskap där vi gör ett verkningsfullt kundarbete!

Som arbetare i entréhall tar du emot kunder vid servicedisken och förmedlar tolkjourens meddelanden. Till dina uppgifter hör också tillfälligt arbete som arbetspar i vår gruppverksamhet samt assisterande uppgifter inom kontorsarbete. En kundinriktad inställning och tillräckliga datatekniska färdigheter hjälper dig att klara uppgiften. I arbetet behöver du kunna finska, färdigheter i svenska och engelska räknas som merit.

För tiden: 3.6-26.7.2024

Tilläggsuppgifter: Hanna Kakko, hanna.kakko@vaasa.fi

Arbetsledarpraktikant

Arbetsledarpraktikantens huvudsakliga uppgift är sommararbetarnas introduktion, handledning och instruktion. Till arbetet i teamet hör också allmänna arbetsledaruppgifter och övervakning av parkområden och badstränder. Vi söker en anvarsvarsfull praktikant som är intresserad av närmilljön. Körkort krävs.

För tiden: juni-juli

Tilläggsuppgifter: Kaj-Erik Grandell, kaj-erik.grandell@vaasa.fi

Byråpraktikant, sekreterarservice

Vasa stads sekreterarservice sköts centraliserat som stödservicearbete under koncernförvaltningen vid flera olika verksamhetsenheter, och arbetet omfattar mångsidiga kontorsuppgifter.

Sekreterarservicen producerar och utvecklar administrativa stöduppgifter för den dagliga verksamheten, såsom uppgifter i anslutning till

  • beslutsfattande
  • operativ kontorsservice inom personal- och ekonomiförvaltning
  • inköps- och försäljningsfakturering
  • arrangemang i anslutning till mötes- och representationsverksamhet
  • resebokningar
  • rapportering
  • statistikföring och kundrådgivning och handledning

Beroende på placering kommer sommarjobbarens arbete att bestå av olika slags kontorsuppgifter, såsom kundservice, hantering av fakturor, statistikföring, uppdatering och insamling av information, mötesarrangemang, uppgifter i anslutning till personalförvaltning och löneutbetalningar samt övriga assisterande kontorsuppgifter.

För tiden: 1.6.-31.7.2024, 15.6.-14.8.2024

Tilläggsuppgifter: Mari Yli-Kivistö, mari.yli-kivisto@vaasa.fi

Byråpraktikant, välfördsenhet

Vi söker en motiverad sommararbetare till vår välfärdsenhet. Vi främjar invånarnas välbefinnande med fokus på jämställdhet och likvärdighet. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat informationssökning, rapportering samt analys baserad på indikatorer. För sommarjobbet krävs god eller nöjaktig kunskap i finska, och kunskaper i svenska eller engelska ses som en fördel. Om du är motiverad att påverka välfärden i Vasa, välkommen med!

För tiden: 20.5-14.6.2024

Tilläggsuppgifter: Seija Nyqvist, seija.nyqvist@vaasa.fi

Byråpraktikant, ärendehanteringservice

Vasa stads dokumentförvaltning utgörs av ärendehanteringsenheten, registraturen och stadsarkivet. Dokumentförvaltningen sköter ärenden från inledningen ända till beslutsfattandet och förvaringen. På dokumentförvaltningen befinner vi oss i centrum av beslutsfattandet.

Byråpraktikant (2 sty), Ärendehanteringsservicen Vid ärendehanteringsservicen inom koncernförvaltningen får du betjäna kunder mångsidigt genom olika kanaler. Du änvänder ärendehanteringssystem i arbetet, lär dig mycket om ärenden och handlingarnas livscykel, blir bekant med stadens organisation och ser på breda ärendehelheter. Du får prata dagligen på finska och svenska samt använda dina it-och kundservicekunskaper. Din kunnande i informationssökningar behöver du också.

För tiden: 2.5.-30.6.2024, 26.6.-18.8.2024

Tillläggsuppgifter: Marja Mikola, marja.mikola@vaasa.fi

Daghemsassistent, Vindängens daghem

Vindängens daghem är ett tvåspråkigt daghem i Sundom. Daghemmet öppnades 2013 och har 6 grupper; 5 svenska och en finsk. Daghemmet har ändamålsenliga utrymmen; bildkonstrum, bibliotek, gymnastiksal och utrymmen för personalens administrativa arbete och möten. Daghemmet har en stor gård som finns i anslutning till skogen som ger möjlighet till utepedagogik och rörelse.

I uppgifterna ingår grundläggande barnskötsel, Att hjälpa barnen vid påklädning, måltider och toalettbesök, lättare rengöring; ex. torka bord efter maten, tvätta leksaker. Erfarenhet av barnskötsel ses som en merit. Vi värdesätter friska tag och aktivitet i arbetet. Behärskande av svenska är ett krav.

I samband med intervjun ber vi dig visa upp ett utdrag ur straffregistret i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) och utdraget får inte vara äldre än 6 månader.

För tiden: 3.-30.6.2024

Tilläggsuppgifter: Anna-Lena Enqvist, anna-lena.enqvist@edu.vaasa.fi

Elplaneringspraktikant

Kommuntekniken svarar för planering, byggande och underhåll som berör trafik, trafikleder, grönområden, allmänna områden, båthamnar och mark- och vattenbyggande samt för därtill anslutna anläggningar, samt för myndighetsuppgifter som berör vattentjänster och kollektivtrafik.

Assistera i följande uppgifter: uppdatering av de detaljerade uppgifterna om gatubelysningsnätet och dokumentering i den elektroniska databasen, ritning av planer över gatubelysning, övervakning av underhåll och byggande av gatu- och trafikljusnätet, kontorsarbeten.

Krav: minst två års studier inom elbranschen (yrkeshögskoleingenjör). Minst 18 år. Utbildningsstadium 3.

För tiden: 2.5-30.8.2024

Tilläggsuppgifter: Harri Heino, 0405863001

Ingenjörspraktikant, enheten byggande

Enheten Byggande vid Kommunteknikens projektverksamhet söker en ingenjörspraktikant för arbete med lägesdata. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är utredningsarbete kring åtgärdsprogrammet för cykelparkering och därtill hörande assisterande uppgifter.   I arbetsuppgifterna ingår kontors- och fältarbete.

Av sökanden förutsätts minst ett års högskolestudier (YH eller universitet) inom ett lämpligt område och erfarenhet av lägesdataprogram (till exempel ArcGIS Pro).

Kommuntekniken svarar för planering, byggande och underhåll av trafik, trafikleder, grönområden, allmänna områden, båthamnar och mark- och vattenbyggande samt för därtill anslutna anläggningar, och även för myndighetsuppgifter i anslutning till avfallshantering, vattentjänster och kollektivtrafik.

På Projektbyrån handhar och behandlar vi större projekt, såsom Vasa hamn och GigaVaasa. Projektbyrån har också hand om utvecklandet av cyklingen inom vårt område.

Teamet för elfrågor ansvarar bl.a. för trafikljusen och underhållet av dem, gatubelysningen samt planeringen och byggandet av den.

Dagvatteningenjören inom Kommuntekniken utvecklar ärenden som gäller dagvattenbyggande i kommunen samt svarar för planering och konkurrensutsättning av dessa projekt.

Vi i byggnadsteamet ansvarar för anläggande av gator och vägar.

Planeringsteamet ansvarar för allmänna frågor kring planering av kommunalteknik, såsom planering av gator, broar och vattentjänster, och tar också hand om planläggningen och byggandet.

Till arbetsuppgifterna hör kundbetjäning per telefon och chatt inom hela stadsorganisationens område.

Vi värdesätter ett energiskt grepp om arbetet, goda ict-färdigheter, positiv kundbetjäningsattityd samt intresse för den offentliga förvaltningen. Arbetsspråken är finska, svenska och engelska.

För tiden: maj-augusti

Tilläggsuppgifter: Samuli Huusko, samuli.huusko@vaasa.fi

Ingenjörspraktikant, grönanläggningsteam

Egendomsförvaltningsenhetens team för grönbyggande bygger och reparerar stadens grönområden, parker, lekområden. Vi erbjuder ungdomar sommarjobb i trivsamma utemiljöer. Vi värdesätter en energisk attityd, initiativförmåga och flit. Vi arbetar tillsammans för att göra Vasa trivsamt.

Vi söker en praktikant inom maskin- och produktionsteknik till projektet Från vass till biogas för att utveckla projektets maskinkonstruktioner och utrustning. Efter praktikperioden finns möjlighet att fortsätta med projektet som examensarbete.

För tiden: 2.5-2.8.2024

Tilläggsuppgifter: Leila Roininen, leila.roininen@vaasa.fi

Ingenjörspraktikant, Hussektorn

Hussektorn ansvarar för stadens lokalbestånd och behöver extra arbetskraft till kontorsarbetet under sommaren.

Underhållet av byggnader kräver ett datasystem. Inga särskilda språkkrav.

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Hanna Pekkala, hanna.pekkala@vaasa.fi

Ingenjörspraktikant, tillstånd och övervakt

Till Kommunteknikens tillstånd och övervakt -enhet sökes en ingenjörsstuderande. Den huvudsakliga uppgiften är beredning av tillstånd, övervakning och inspektioner. Därtill andra arbetsuppgifter inom Kommunteknikens uppgiftsområde. Minst ett års ingenjörsstudier vid yrkeshögskola inom ett lämpligt område (byggnads-, miljö- eller samhällsteknik).

För tiden: 1.5-31.8.2024

Tilläggsuppgifter: Siri Gröndahl, siri.grondahl@vaasa.fi

Ingenjörspraktikant, trafikområden

På trafikområdena utförs olika uppgifter som sammanhänger med underhållet av gator och vägrenar. Uppgifterna är mångsidiga och sommarjobbsavtalets minimilängd beroende på åldersgrupp är två månader när det är fråga om trafikområden. Beroende på åldersgrupp är arbetsuppgifterna till exempel att lappa med oljegrus, måla vägmarkeringar, sätta upp trafikmärken samt annan allmän renhållning av gator.

Underhålls arbetsuppgifter som hör till gator, cyckelvägar och grönområderna. Ingenjörspraktikant ansvarar för sommararbetarens dagliga arbetsuppgifter, samt kontorsuppgifterna enligt personalens anvisningar.

För tiden: enligt överkommelse

Tilläggsuppgifter: Isak Norrgård, 0406838563

Juristpraktikant

Juristpraktikanten bistår stadens jurister med lagstadgade uppdrag inom hela stadsorganisationen. Arbetet är mångsidigt och erbjuder möjlighet till närmare bekantskap med kommunal- och förvaltningsrätt samt kommunsektorns avtalsjuridik i det praktiska arbetslivet.

Vi förutsätter några års högskolestudier inom juridik. Vi värdesätter eventuell kunskap och erfarenhet som stöder arbetet, god förmåga att använda finska och svenska i tal och skrift samt förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.

För tiden: juni-juli, start möjlig redan i maj

Tilläggsuppgifter: Marja Ylisalmi, marja.ylisalmi@vaasa.fi

Kommunikationspraktikant

Inom kulturtjänsterna ordnar vi program för daghem, skolor och seniorernas servicehus. Vi ordnar små och stora evenemang i staden, allt från Konstens natt till litteraturtillställningar och storevenemang för körmusik. Vi låter kulturens flagga vaja högt och fritt! Sommarens artistaktiviteter kompletterar sommarens program och erbjuder underbara kulturstunder för gammal och ung, stadsbor och turister.

Till uppgifterna hör bland annat att informera och marknadsföra biblioteket och kulturen i olika medier, göra puffar och artiklar till vårt webbiblioteket och bistå i evenemangsproduktionen, speciellt Konstens Natt. Uppgiften förutsätter studier inom kommunikation, förmåga till växelverkan och att ta egna initiativ samt aktivt arbetstag. Kulturkännedom och arbetserfarenhet ses som merit. Tjänsten kräver goda kunskaper i ett andra nationellt språk, andra språkkunskaper är meriterande.

För tiden: 24.6-18.8.2024

Tilläggsuppgifter: Jenni Niemi, jenni.niemi@vaasa.fi

Lantmätarpraktikant

Vi utför terrängmätningar som hör till avstyckning av tomter och allmänna områden. Dessutom märker vi ut byggnadernas platser och utför lägessyner som föreskrivs i bygglov. Vi gör också kompletterande mätningar för baskartan.

I arbetsuppgifterna ingår att arbeta i mätningsteam. Du bör vara studerande inom lantmäteribranschen.

För tiden: 3.6.2024 – 30.8.2024 eller enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Klas Blom, 0400 292763, klas.blom@vaasa.fi

Praktikant, planläggning

Som sommarjobbare får du konkret delta i arbetet med markanvändningsplanering, bl.a. modellering, analys eller sammanställning av utredningar eller uppgörande av mindre planeringsobjekt.  Arbetet förutsätter studier inom markanvändningsplanering, dvs. några års studier inom arkitektur, byggnadsarkitektur, regionvetenskap, stadsplanering eller lantmäteri. Bakgrundsmaterialen är skrivna på finska och svenska, så färdigheter i dessa språk underlättar arbetet.

Välkommen till ett lagom stort regioncentrum som är känt för sin energi och sin historia, för att i olika grad påverka framtida lösningar inom samhällsplaneringen. Vi väntar dig till vår mångprofessionella och diskuterande grupp, där vi lär oss tillsammans.

För tiden: 8vk, mellan 6.5. – 27.9.2024

Tilläggsuppgifter: Päivi Korkealaakso, paivi.korkealaakso@vaasa.fi

Servicerådgivare, Samservice

Vasa stads serviceenheter Medborgarinfo och Welcome Office är i sommar verksamma i en splitterny lokal vid Ekgården! Vi vägleder invånarna i Vasa stads och den övriga offentliga förvaltningens service både på servicestället och bland annat i en chatt. Vid Medborgarinfo finns också stadens kassa. Welcome Office är ett flerspråkigt informationsställe för alla som är nya i Finland och i kundernas frågor ligger tyngdpunkten följaktligen på hur man bosätter sig i staden.

Hos oss får du betjäna kunder mångsidigt i olika kanaler samt hjälpa till med kontorsarbetet. Du får använda dina språkkunskaper mångsidigt, för vi använder dagligen finska, svenska och engelska. Utöver detta är det ett plus om du kan andra språk! Om du är energisk, tycker om att söka information och dina ICT-kunskaper är i skick, kan du vara en lämplig person för oss. Genom detta arbete får du bekanta dig med stadens organisation samt samla på dig värdefulla erfarenheter av kundbetjäning.

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Johanna Holmback, johanna.holmback@vaasa.fi

Sommarcoach för invandrare

Det här är en fin möjlighet för dig som högskolestuderande. För sommaren 2024 söker vi två arbetstränare till CulturalCamp-lägret för nyinflyttade i soliga Vasa. Under sommaren ordnas flera läger, och till lägren tas omkring 40–50 invandrare.

Vi värdesätter sökande, som är varmhjärtade, har goda sociala färdigheter och har en förmåga att bemöta människor. Du har bra interaktions- och problemlösningsförmåga samt ett självständigt och flexibelt sätt att arbeta. För uppgiften krävs att man behärskar engelska. Du kan vara studerande inom branschen, redan ha arbetserfarenhet eller annars bara vara lämplig att arbeta bland människor med olika ursprung och utgångslägen. Intresse för och eventuell erfarenhet av stödformer för människor som gått igenom traumatiska händelser ses som merit.

Hos oss råder en vänlig och uppmuntrande atmosfär, där var och en ges frihet och ansvar. Alla bemöts likvärdigt och var och en kan öppet vara sig själv. De som kallas till intervju ska ta med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: työllistämispalvelut@vaasa.fi, Pirjo Simelius 040 5847235 ja Daniel Front 040 5734964

Sommarcoach för ungdomar med särskilda behov

Det här är en fin möjlighet för dig som högskolestuderande. Sommaren 2024 söker vi två arbetstränare för unga med specialbehov till soliga Vasa.

Den viktigaste uppgiften för en arbetstränare för ungdomar med särskilda behov är att vara handledare för dessa ungdomar som anställs för sommarjobb vid stadens enheter. Arbetstränaren är den som ungdomarna kan ringa till när de känner sig osäkra eller vill fråga om vad som helst. Var och en av ungdomarna har ju också en egen närmaste chef, och arbetstränaren är ett kompletterande stöd i vardagen till denna chef.
I arbetet ingår att röra sig i stadens enheter med egen bil, buss eller cykel.

Arbetet börjar på våren genom en träff och intervju med varje ung person med särskilda behov. Efter det går du med enheterna igenom vem som passar bäst i vilken uppgift/enhet. Vidare går du med närchefen igenom de särskilda krav som måste beaktas i det dagliga arbetet när det är fråga om ungdomar med särskilda behov.

När en arbetsenhet har hittats för alla ungdomar, sörjer arbetstränaren för att ett arbetsavtal ingås och ungdomarnas arbetsförhållanden anpassas så att arbetstränaren klarar av att sköta sin uppgift. Alla kan alltså inte vara på jobb samtidigt

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: tyollistamispalvelut@vaasa.fi, Pirjo Simelius 0405847235 ja Daniel Front 040 5734964

Sommarcoach, tsemppis-lägret

För sommaren 2023 söker vi två arbetscoacher till soliga Vasa för Tsemppis-lägret som stöder ungdomar.

Arbetet är inriktat på Tsemppis-lägret som stöder ungdomar. På lägret deltar ungefär 20 unga, som t.ex. kan ha en förlängd läroplikt eller handledning för arbetssökning som nyutexaminerad. Arbetscoachens huvudsakliga arbetsuppgifter är att coacha de unga, ge dem handledning och uppmuntran till vidare studier eller till arbetslivet.

Hos den sökande värdesätter vi goda sociala kunskaper, empati, samarbetsfärdigheter samt vilja att utveckla de ungas sysselsättning på området. Du har bra interaktions- och problemlösningsförmåga samt har ett självständigt och flexibelt sätt att arbeta.

Du kan vara studerande inom branschen, redan ha arbetserfarenhet eller annars bara vara lämplig att arbeta bland unga. Intresse och eventuell arbetserfarenhet av stödjande åtgärder för unga ses som merit.Hos oss råder en vänlig och uppmuntrande atmosfär, där var och en ges frihet och ansvar. Alla bemöts likvärdigt och var och en kan öppet vara sig själv.

För tiden: enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: tyollistamispalvelut@vaasa.fi, Pirjo Simelius 0405847235 ja Daniel Front 040 5734964

Tillgänglighetskartläggare

Fastighetssektorns boendeserviceenhet ansvarar för stadens bostadspolitik och koordineringen av tillgänglighetsfrämjandet. Det innebär bl.a. uppgörande av olika program, utredningar och kartläggningar, myndighetsuppgifter samt genomförande av praktiska åtgärder i samarbete med flera olika instanser.

Tillgänglighetskartläggarens uppgift är att kartlägga tillgängligheten gällande inomhusutrymmen och gårdsplaner för byggnader som ägs av Vasa stad samt att anteckna och rapportera observationerna. I kartläggningarna kan eventuellt ingå också olika idrotts- och rekreationsområden. Eventuella övriga uppgifter kan komma på fråga inom ramen för vad arbetstiden tillåter.

För tiden: 2.5-31.8.2024, 8 veckors arbetsperiod enligt överenskommelse

Tilläggsuppgifter: Jonas Nylen, jonas.nylen@vaasa.fi

Turistinformatör

Tycker du om att jobba med kundbetjäning och att hjälpa och informera människor? Då skall du söka detta jobb! Till arbetsuppgifterna hör turistinformation, uppdatering av sociala medier och webbsidor, kontors- och försäljningsarbete, samt även uthyrning och koordinering av torgplatser. Arbetet utförs vid Visit Vasas turistinfo på Vasa salutorg och på Visit Vasas kontor.
Vi värdesätter en person som är utåtriktad, initiativrik, stresstålig och glad samt har god lokalkännedom.

Utbildning: turism-, marknadsförings- eller kommunikationsutbildning är till fördel.

Språkkunskaper: finska, svenska och engelska

För tiden: 3.6.-31.8.2024

Tilläggsuppgifter: Max Jansson, max.jansson@visitvaasa.fi, 040 533 5083