Förbigå menyn
studenter

Sex högskolor

Vasa är som ett himmelrike för den som söker studieplats. Sex högskoleenheter erbjuder tiotals examina inom tiotals olika områden på finska, svenska och engelska. I Vasa har man sällsynt gott samarbete mellan de olika studentorganisationerna. Bekanta dig med utbudet i Vasa på högskolornas hemsidor.

Vasa universitet utbildar ansvarsfulla och internationellt inriktade ledare och experter. Du kan studera handelsvetenskap, teknik, förvaltningsvetenskap och kommunikation. Från universitetet utexamineras fördomsfria vägvisare som har ett nytt tänkesätt.

Vasa universitets hemsida

Vid Svenska handelshögskolan Hanken i Vasa kan du välja mellan fem huvudämnen: finansiell ekonomi, företagsledning och organisation, handelsrätt, marknadsföring eller redovisning.

Svenska handelshögskola Hankens hemsida

Åbo Akademins enhet i Vasa är beläget mitt i centrum. Pedagogiska studier är det huvudsakliga utbildningsområdet, där man kan studera t.ex. till lärare. Visste du, att var femte studerande vid Åbo Akademi är finskspråkig?

Åbo Akademis hemsida

Juridik i Vasa? Varför inte, och till och med tvåspråkigt. Vid Helsingfors universitets juridiska fakultet i Vasa kan man utbilda sig till rättsnotarie i utbildningsprogrammet för rättsnotarie eller till juris magister i magisterprogrammet i rättsvetenskap.

Helsingfors universitets hemsida

Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK är med sin tid och utbildar ingenjörer, tradenomer, sjukskötare, socionomer och sjukvårdare på finska och engelska. Energiteknologi och internationalitet är nyckelord när det kommer till VAMKs specialiteter.

Vaasan ammattikorkeakoulus hemsida

Yrkerhögskolan Novia är en svenskspråkig yrkeshögskola, där man kan utbilda sig till vad som helst: ingenjör, tradenom, barnmorska, bioanalytiker, röntgenskötare eller till exempel socionom. You name it! De som utexaminerats från Novia är väldigt eftertraktade på arbetsmarknaden på grund av sina kunskaper i svenska.

Yrkeshögskolan Novias hemsida

Här finns det alltså att välja mellan. Vid sidan av studerandet får du hänga på Finlands absolut vackraste campus vid havet. Välkommen att bli en del av halarfolket i det passionerade, energiska och havsnära Vasa!