Förbigå menyn

Social- och hälsovård

Social- och hälsovårdsbranschen förändras och utvecklas ständigt. Nya, ansvarsfulla experter är i stort behov i branschen. Arbetet i branschen är ett teamspel, eftersom man får samarbeta med specialister från olika branscher och har att göra med folk i olika åldrar.

När du vill bli toppexpert inom social- och hälsovårdsförvaltning, erbjuder Vasa universitet möjligheter till det på magisternivå. I social- och hälsovårdsadministration analyserar man välfärdssamhället och social- och hälsovårdssystem ur organisations- och ledarskapsläroperspektiv.

Vasa universitet hemsidor.

Vid Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK kan man utbilda sig till sjukskötare, hälsovårdare eller socionom. För specialister som redan utbildat sig och fått arbetserfarenhet erbjuder VAMK högre YH-examen inom social- och hälsovård.

Vaasan ammattikorkeakoulu hemsidor.

Vid den svenskspråkiga yrkeshögskolan Novia utbildar sig barnmorskor, sjukskötare, hälsovårdare och socionomer, som är högt uppskattade på den nordiska arbetsmarknaden på grund av sina kunskaper i svenska. Vid Novia kan man även avlägga högre YH-examen inom social- och hälsovård. I Nursing-programmet studerar man till sjukskötare helt och hållet på engelska.

Yrkeshögskolan Novia hemsidor.

Bekanta dig närmare med studier inom social- och hälsovård på högskolornas egna sidor.