Förbigå menyn

Teknik

Vasa är Finlands energihuvudstad och energihuvudstaden behöver specialister inom teknikbranschen. För ingenjörsstuderande är Vasa ett riktigt himmelrike. Vasaregionens framgångsrika energikluster erbjuder fina praktikmöjligheter och sommarjobb för teknikstuderanden och många arbetsplatser för färdigutbildade ingenjörer.

Vid Vasa universitet kan man utbilda sig till diplomingenjör inom elteknik, energiteknik, automations- och informationsteknik eller genom att välja de engelskspråkiga utbildningsprogrammen Smart Energy och Industrial Systems Analytics.

Vasa universitet hemsidor.

Vid Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK kan man studera energiteknik, maskinteknik, elteknik, informationsteknik och miljöteknologi. Högre YH-examen, Project Management-utbildningsprogrammet, som är avsedd för ingenjörer, fördjupar kunnandet inom projektförvaltning och affärsverksamhet.

Vaasan ammattikorkeakoulu hemsidor.

Novia utbildar svenskkunnande ingenjörer till hela landet. Man kan välja mellan utbildningsprogrammen inom byggnadsteknik, el- och automationsteknik, lantmäteri, maskin- och produktionsteknik och industriell ekonomi. Det är möjligt att avlägga högre YH-examen på engelska inom utbildningsprogrammen Industrial Management and Engineering och Automation Technology.

Yrkeshögskolan Novia hemsidor.

Alla högskoleutbildningarna inom teknik i Vasa har planerats i samarbete med de ledande energiföretagen i Finland, så ingenjörsstudierna uppfyller fullständigt kraven i nutida arbetslivet. I Vasa är det bra flyt för ingenjörer. Inte illa!