Förbigå menyn
GigaVaasa

GigaVaasa

Energiteknologicentret gör Vasa till den bästa platsen för framtida innovationer

Vi går framåt för fullt eftersom Vasaregionen enhälligt har stått bakom batterifabriksprojektet ända sedan det offentliggjordes.
Tomas Häyry
stadsdirektör i Vasa

Grunden för er affärsverksamhet har redan lagts i Vasa. Det omfattande GigaVaasa-projektet har resulterat i en verksamhetsmiljö i världsklass för företag inom det energiteknologiska området. En bred företagsbas, kompetenta experter och ett erkänt kunnande inom energi är faktorer som gör GigaVaasa till den bästa platsen för investeringar och skapandet av framtida innovationer, speciellt när det gäller batteriproduktion.

Vi har reserverat en tomt uteslutande för batteriindustrin där ert företag kan placeras. GigaVaasa-området är unikt bland de nordiska länderna och i hela Europa. Detta enhetliga hundratals hektar stora område är mycket lämpligt för batterifabriker. Det planerade området, som kommer att fungera som en industriell zon för farliga kemikalier, finns logistiskt mitt i Finlands viktigaste råvaruresurser som krävs för batteriindustrin. Genom att investera er affärsverksamhet i området kan ni både utnyttja den billigaste hållbara energin i Europa samt den innovativa och samverkande energiteknologiska designen och tillverkningskompetensen hos vår lokala arbetskraft. Fördelen med ett sådant ekosystem är inte enbart kortare tider än normalt för utveckling och planering utan också betydligt förmånligare produktionskostnader.

GigaVaasa fabriksområde

 • Plats: Mellan Vasas internationella flygplats och järnväg, nära riksvägarna E3 och E8
 • Storlek på den totala ytan: Omkring 1 000 hektar
 • Tomtstorlekar för kemisk industri: Tomter av olika storlekar, den största ca 200 hektar
 • Miljöundersökning: Avslutad 11/2017
 • Program för miljökonsekvensbedömning med nuvarande utvärdering: Avslutad 12/2017

Vasa kan erbjuda alla fyra transportmedel – flyg-, sjö-, landsvägs- och järnvägstrafik – vilka säkerställer bra trafik- och transportmöjligheter till GigaVaasas fabriksområde för företagen.

Lokal tillgång på nyckelresurser

De viktigaste resurserna litium, kobolt, nickel och grafit finns på 2–3 timmars avstånd från Vasa.

 • Finland har väsentliga koboltresurser. Världens största koboltraffinaderi, Freeport Cobalt, är beläget i Karleby.
 • I Sotkamo finns en av de största nickelgruvorna i Europa. Terrafame i Sotkamo planerar att starta en betydande produktion av koboltsulfat och nickelsulfat under 2020.
 • Keliber, ett inhemskt gruvbolag i Mellersta Österbotten, startar litiumkemikalieproduktion med målet att årligen producera 9 000 ton litiumkarbonat särskilt för batteriindustrins behov.
 • Norilsk Nickel i Harjavalta producerar årligen 50 000 ton nickel.
 • Jättekoncernen inom kemibranschen, BASF, BASF anlägger i Harjavalta en fabrik som producerar batterimaterial.
 • Finlands grafitförekomster anses vara lovande. Den första gruvan, som en del av Beowulf Miningis Beowulf grafitprojektet, öppnas i Heinävesi i början av år 2020.

Mineraalien sijainnit

Ta kontakt