Förbigå menyn

Smidiga trafik- och transportförbindelser

Med sina mångsidiga land-, sjö- och flygförbindelser är Vasa en attraktiv plats för all företagsverksamhet.

Den internationella stadens internationella företag sporrar Vasa att utveckla logistiken alltmer för att kunna möta de globala behoven. Vi fokuserar inte bara på nuvarande behov utan bygger strategiskt fungerande förbindelser till alla delar av världen. En mångsidig flyg-, båt-, bil-, och tågtrafik erbjuder goda trafik- och transportförbindelser året runt. Vår styrka är möjligheten att kombinera olika transportmedel och därigenom skräddarsy logistiklösningar som är anpassade för olika entreprenörer och företag.

  • Vasas logistik är anpassad för global export.

Den unika porten för samarbete mellan Finland och Sverige

Kvarken Ports förenar hamnarna i Umeå och Vasa. Som svar på framtida sjöfartsbehov har Umeå och Vasa gemensamt byggt ett nytt hamn- och transportkoncept för utvecklande av världens nordligaste reguljärtrafik som fungerar året runt.

  • 4 timmar till Umeå, Sverige. För trafiken svarar Wasaline.
  • 48 timmar till Rostock, Tyskland.
  • Kvarkentrafikens transportkapacitet kommer att öka märkbart i och med den nya färjan som är planerad att börja gå i trafik år 2021.

Kvarken Ports Vasa

Huvudområden: Frakt, bulk, projektlaster, passagerare, olja
Volym 2017: 1,1 miljoner ton
Kanaldjup: 9 m
Kajtyper: lo-lo, ro-ro, passagerare och bulk (torr och flytande)

Utvecklingen av Vasklotbron och hamnområdet

De senaste åren har Vasa investerat kraftigt i förnyelsen av Vasklotbron, som förbinder stadens centrum med hamnen. Planering pågår även för att öka användningen av hamnen och järnvägen, för att bättre kunna möta dagens behov.

Kvarken Ports

Vasas internationella flygplats

Vasa flygplats är tack vare sina internationella företags- och charterflyg en av de livligaste flygplatserna i Finland. Från Vasa kan du flyga med endast en mellanlandning till Europa, Amerika och Asien.

  • Ligger 10 kilometer från Vasa centrum.
  • En av de flygplatser i Finland som har mest trafik.
  • Nominerad tre gånger till årets flygplats i Finland: 2005, 2008 och 2017.

Vasa flygplats

Väg- och järnvägstrafik

Vasa har ett omfattande vägnät som sträcker sig över hela Finland. Även tågförbindelserna är bra till stora delar av Finland och också till Ryssland.

  • Med tåg 3,5 timmar till Helsingfors och med bil 4,5 timmar.