Förbigå menyn

Snömottagning

Stadens snömottagningsplats finns vid Myrgrund.

På området finns elektronisk passerkontroll. För att komma in genom porten behöver du tillträdesrätt som du får via kommuntekniken. Tillträdesrätten är bilvis. Varje bil har en s.k. tagg. De lass som du för sparas i en passerlogg.

Faktureringen sker månatligen utifrån logghändelserna.

Elektroniskt passertillstånd till porten kan du begära av kommuntekniks kostnadsberäknare.

Priser fr.o.m. 1.1.2023

  • Tagg = bilspecifikt kort 87,00 € inkl. moms 24 %
  • Mottagningspris för lass 22,00 € inkl. moms 24 %
Kontaktuppgifter