Förbigå menyn
Liiketoiminta

Offentliga upphandlingar och öppna anbudsförfrågningar

På den här sidan finns information om Vasa stads och samupphandlingsenheten TeeSe Botnia Oy Ab:s öppna anbudsförfrågningar och annonseringsförfarandet i fråga om dem. På sidorna finns samlade uppgifter om både små upphandlingar och större konkurrensutsättningar av samupphandlingar.

Om Vasa stads och TeeSe Botnias upphandlingsservices konkurrensutsättningar som ingår i upphandlingslagens tillämpningsområde publiceras upphandlingsannonser i Hilma-annonseringskanalen. TeeSe Botnia konkurrensutsätter i princip stadens alla upphandlingar som överstiger tröskelvärdet och i fråga om dem sker konkurrensutsättningen i Tarjouspalvelu.fi-portalen.

Vasa stads anbudsförfrågningar som gäller små upphandlingar publiceras som sådana antingen på den här sidan eller alternativt i Tjänsten för småskalig upphandling.

Vasa stad samarbetar i upphandlingsärenden också med Vasa Företagare i syfte att öka öppenheten i upphandlingarna samt förbättra lokala företagares möjligheter att lyckas i anbudstävlingar. Läs mera på Vasa Företagares webbsidor.

Information om stadens ikraftvarande upphandlingsavtal och uppskattade nya konkurrensutsättningstidtabeller finns i bifogade dokument (uppdaterats 8/2019): Avtalslista 08 2019

I presentationen av stadens organisation finns mera information om organisering och styrning av Vasa stads upphandlingsverksamhet. Se ytterligare uppgifter här.

Pågående konkurrensutsättningar:

Vasa stads små upphandlingar (enheternas egna konkurrensuttsättningar)

Vaasan Vesi pyytää tarjouksia IOT-kylmävesimittareista 1+1 vuoden sopimuskaudelle.

Tarjouspyyntöasiakirja (pdf)

 

Vasa stads större separata upphandlingar (TeeSe Botnia)

TeeSe Botnia pyytää Vaasan kaupungin Kuntatekniikan toimeksiannosta tarjouksia Itäisen ratakadun PLV 80-1200 ja Strömbergin puistotie PLV 0-160 kunnallistekniikan rakentamisesta. Katso lisää!

TeeSe Botnias gemensamma upphandlingar som är på gång

TeeSe Botnia kilpailuttaa rautakauppatuotteiden ja lvi-tarvikkeiden uudet yhteishankintasopimukset omistajayhteisöjensä käyttöön. Katso lisää!

TeeSe Botnia kilpailuttaa omaseurantaan soveltuvien verensokeriliuskojen, -mittareiden, pistolaitteiden ja lansettien uuden yhteishankintasopimuksen omistajayhteisöjensä käyttöön. Katso lisää!

TeeSe Botnia kilpailuttaa inkontinenssituotteiden uudet yhteishankintasopimukset omistajayhteisöjensä käyttöön. Katso lisää!

TeeSe Botnia kilpailuttaa päivittäis- ja käyttötavaroiden myymäläostojen uudet yhteishankintasopimukset pääosin Vaasan kaupungin sekä TeeSe Botnian eri yksiköiden käyttöön. Katso lisää!

 

I frågor som gäller stadens upphandlingar, kontakta

Telefon

  • 040 571 3657