Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Liiketoiminta

Offentliga upphandlingar och öppna anbudsförfrågningar

På den här sidan finns information om Vasa stads och samupphandlingsenheten TeeSe Botnia Oy Ab:s öppna anbudsförfrågningar och annonseringsförfarandet i fråga om dem. På sidorna finns samlade uppgifter om både små upphandlingar och större konkurrensutsättningar av samupphandlingar.

Om Vasa stads och TeeSe Botnias upphandlingsservices konkurrensutsättningar som ingår i upphandlingslagens tillämpningsområde publiceras upphandlingsannonser i Hilma-annonseringskanalen. TeeSe Botnia konkurrensutsätter i princip stadens alla upphandlingar som överstiger tröskelvärdet och i fråga om dem sker konkurrensutsättningen i Tarjouspalvelu.fi-portalen.

Vasa stads anbudsförfrågningar som gäller små upphandlingar publiceras som sådana antingen på den här sidan eller alternativt i TeeSes Tarjouspalvelu.fi-portalen.

Vasa stad samarbetar i upphandlingsärenden också med Vasa Företagare i syfte att öka öppenheten i upphandlingarna samt förbättra lokala företagares möjligheter att lyckas i anbudstävlingar. Läs mera på Vasa Företagares webbsidor.

Information om stadens ikraftvarande upphandlingsavtal och uppskattade nya konkurrensutsättningstidtabeller finns i bifogade dokument (uppdaterats 1/2021): Avtalslista 1 2021

I presentationen av stadens organisation finns mera information om organisering och styrning av Vasa stads upphandlingsverksamhet. Se ytterligare uppgifter här.

Pågående konkurrensutsättningar:

Vasa stads små upphandlingar (enheternas egna konkurrensuttsättningar)

Vaasan kaupungin Kuntatekniikka pyytää tarjouksia uudesta kävelysillasta Suvilahteen.

Tarjouspyyntö (zip)

—-

Vaasan kaupungin Viheralueyksikkö pyytää tarjouksia koirapuiston aitauksista Ristinummelle.

Tarjouspyyntö (zip)

—-

Vaasan kaupungin viheralueyksikkö pyytää tarjouksia viherrakentamisessa käytettävistä tuotteista (maantiivistimet, tasolaser, upotussaha, DC-merikontti).

Tarjouspyyntö (pdf)

Vasa stads större separata upphandlingar (TeeSe Botnia)

Vaasan Talotoimi pyytää tarjouksia Vikinga skolan julkisivun saneerauksesta (uusittu kilpailutus)
Katso lisää (linkki Haahtela-järjestelmään)!

—-

Mico Botnia pyytää tarjouksia työajanseurantajärjestelmästä ensisijaisesti Vaasan kaupungin käyttöön.
Katso lisää!

—-

Vaasan kaupungin Kuntatekniikka pyytää tarjouksia Vaasan paikallisliikenteen linjan 13 (Satamalinja) reittipohjaisesta joukkoliikenteen käyttöoikeussopimuksesta Wasaline Oy:n Vaasa – Uumaja – Vaasa laivaliikenteen aikatauluihin perustuen.
Katso lisää!

TeeSe Botnias gemensamma upphandlingar som är på gång

TeeSe Botnia kilpailuttaa uuden dynaamisen toimittarekisterin, jonka puitteissa hankitaan sosiaalihuoltoon liittyviä avopalveluiden ja sijaishuollon palveluita sekä asumispalveluita.
Katso lisää!

—-

TeeSe Botnia kilpailuttaa uudet puitesopimukset ilmanpuhdistimien vuokrauspalvelusta toistaiseksi voimassaolevalle sopimuskaudelle.
Katso lisää!

—-

TeeSe Botnia kilpailuttaa uudet puitesopimukset verhojen ja muiden sisustustekstiilien sekä niihin liittyvien oheispalveluiden hankinnoista.
Katso lisää!

I frågor som gäller stadens upphandlingar, kontakta

Telefon