Förbigå menyn
Liiketoiminta

Offentliga upphandlingar och öppna anbudsförfrågningar

På den här sidan finns information om Vasa stads och samupphandlingsenheten TeeSe Botnia Oy Ab:s öppna anbudsförfrågningar och annonseringsförfarandet i fråga om dem. På sidorna finns samlade uppgifter om både små upphandlingar och större konkurrensutsättningar av samupphandlingar.

Om Vasa stads och TeeSe Botnias upphandlingsservices konkurrensutsättningar som ingår i upphandlingslagens tillämpningsområde publiceras upphandlingsannonser i Hilma-annonseringskanalen. TeeSe Botnia konkurrensutsätter i princip stadens alla upphandlingar som överstiger tröskelvärdet och i fråga om dem sker konkurrensutsättningen i Tarjouspalvelu.fi-portalen.

Vasa stads anbudsförfrågningar som gäller små upphandlingar publiceras som sådana antingen på den här sidan eller alternativt i Tjänsten för småskalig upphandling.

Vasa stad samarbetar i upphandlingsärenden också med Vasa Företagare i syfte att öka öppenheten i upphandlingarna samt förbättra lokala företagares möjligheter att lyckas i anbudstävlingar. Läs mera på Vasa Företagares webbsidor.

Information om stadens ikraftvarande upphandlingsavtal och uppskattade nya konkurrensutsättningstidtabeller finns i bifogade dokument (uppdaterats 1/2020): Avtalslista 01 2020

I presentationen av stadens organisation finns mera information om organisering och styrning av Vasa stads upphandlingsverksamhet. Se ytterligare uppgifter här.

Pågående konkurrensutsättningar:

Vasa stads små upphandlingar (enheternas egna konkurrensuttsättningar)

Vaasan Talotoimi pyytää tarjouksia Pelastuslaitoksen kuntotutkimuksesta.

Tarjouspyyntöasiakirjat (zip)

—-

Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi pyytää tarjouksia vuoden 2020 ensiapukoulutuksista (EA1, EA2 ja hätäensiapu).

Tarjouspyyntö (pdf)
Tarjouspyynnön liite (pdf)
Lisätiedot tarjouspyyntöön (pdf)

—-

Vaasan Talotoimi pyytää tarjouksia rakennusautomaatiourakasta kohteessa Vaasanpuistikko 20 (Hammashuollon tilat)

Tarjouspyyntö (pdf)
Tarjouspyynnön liitteet (zip)

—-

Vaasan Talotoimi pyytää tarjouksia Urheilukeskuksen (Roller Center) ilmanvaihtosaneerauksen vaiheesta 2.

Tarjouspyyntö (pdf)
Tarjouspyynnön liitteet (zip)

—-

Vaasan Talotoimi pyytää tarjouksia Vaasan kaupunginteatterin ilmanvaihtosaneerauksesta, johon sisältyy myös jäähdytyksen lisääminen.

Tarjouspyyntö (pdf)
Tarjouspyynnön liitteet (zip)

Vasa stads större separata upphandlingar (TeeSe Botnia)

TeeSe Botnias gemensamma upphandlingar som är på gång

TeeSe Botnia kilpailuttaa maalien ja kiinnitystarvikkeiden uudet yhteishankintasopimukset omistajayhteisöjensä käyttöön. Katso lisää!

 

I frågor som gäller stadens upphandlingar, kontakta

Telefon

  • 040 571 3657