Förbigå menyn
Liiketoiminta

Offentliga upphandlingar och öppna anbudsförfrågningar

På den här sidan finns information om Vasa stads och samupphandlingsenheten TeeSe Botnia Oy Ab:s öppna anbudsförfrågningar och annonseringsförfarandet i fråga om dem. På sidorna finns samlade uppgifter om både små upphandlingar och större konkurrensutsättningar av samupphandlingar.

Om Vasa stads och TeeSe Botnias upphandlingsservices konkurrensutsättningar som ingår i upphandlingslagens tillämpningsområde publiceras upphandlingsannonser i Hilma-annonseringskanalen. TeeSe Botnia konkurrensutsätter i princip stadens alla upphandlingar som överstiger tröskelvärdet och i fråga om dem sker konkurrensutsättningen i Tarjouspalvelu.fi-portalen.

Vasa stads anbudsförfrågningar som gäller små upphandlingar publiceras som sådana antingen på den här sidan eller alternativt i TeeSes Tarjouspalvelu.fi-portalen.

Vasa stad samarbetar i upphandlingsärenden också med Vasa Företagare i syfte att öka öppenheten i upphandlingarna samt förbättra lokala företagares möjligheter att lyckas i anbudstävlingar. Läs mera på Vasa Företagares webbsidor.

Information om stadens ikraftvarande upphandlingsavtal och uppskattade nya konkurrensutsättningstidtabeller finns i bifogade dokument (uppdaterats 5/2022): Avtalslista 5 20212

I presentationen av stadens organisation finns mera information om organisering och styrning av Vasa stads upphandlingsverksamhet. Se ytterligare uppgifter här.

Pågående konkurrensutsättningar:

Vasa stads små upphandlingar (enheternas egna konkurrensuttsättningar)

Vaasan kaupungin Kuntatekniikka pyytää tarjouksia tiekaiteiden asentamisesta Vaskiluodon öljysatamaan.

Tarjouspyyntöasiakirjat (zip)

—-

Vaasan kaupungin Kuntatekniikka pyytää tarjouksia Onkilahden puistoon heinäkuussa 2022 valmistuvan kahvilan vuokrasopimuksesta.

Tarjouspyyntöasiakirjat (zip)

—-

Vaasan Talotoimi pyytää tarjouksia Onkilahden ala-asteen liikuntasalin valaisinten uusimisesta.

Tarjouspyyntöasiakirjat (zip)

—-

Vaasan Talotoimi pyytää tarjouksia Hietalahden koulun liikuntasalin valaisinten uusimisesta.

Tarjouspyyntöasiakirjat (zip)

—-

Vaasan kaupungin Kuntatekniikka pyytää tarjouksia Vaasan satamaterminaalin kuntotutkimuksesta.

Tarjouspyyntöasiakirjat (zip)

—-

Vaasan Talotoimi pyytää tarjouksia kaupunginteatterin hissiurakasta.

Tarjouspyyntöasiakirjat (zip)

—-

Vaasan kaupungin Kuntatekniikka pyytää tarjouksia joukkoliikenteen bussien sisätilojen matkustamonäytöistä palveluna.

Tarjouspyyntö (pdf)

Vasa stads större separata upphandlingar (TeeSe Botnia)

TeeSe Botnias gemensamma upphandlingar som är på gång

TeeSe Botnia kilpailuttaa uuden dynaamisen toimittarekisterin, jonka puitteissa hankitaan sosiaalihuoltoon liittyviä avopalveluiden ja sijaishuollon palveluita sekä asumispalveluita.
Katso lisää!

—-

I frågor som gäller stadens upphandlingar, kontakta

Telefon