Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Liiketoiminta

Offentliga upphandlingar och öppna anbudsförfrågningar

På den här sidan finns information om Vasa stads och samupphandlingsenheten TeeSe Botnia Oy Ab:s öppna anbudsförfrågningar och annonseringsförfarandet i fråga om dem. På sidorna finns samlade uppgifter om både små upphandlingar och större konkurrensutsättningar av samupphandlingar.

Om Vasa stads och TeeSe Botnias upphandlingsservices konkurrensutsättningar som ingår i upphandlingslagens tillämpningsområde publiceras upphandlingsannonser i Hilma-annonseringskanalen. TeeSe Botnia konkurrensutsätter i princip stadens alla upphandlingar som överstiger tröskelvärdet och i fråga om dem sker konkurrensutsättningen i Tarjouspalvelu.fi-portalen.

Vasa stads anbudsförfrågningar som gäller små upphandlingar publiceras som sådana antingen på den här sidan eller alternativt i TeeSes Tarjouspalvelu.fi-portalen.

Vasa stad samarbetar i upphandlingsärenden också med Vasa Företagare i syfte att öka öppenheten i upphandlingarna samt förbättra lokala företagares möjligheter att lyckas i anbudstävlingar. Läs mera på Vasa Företagares webbsidor.

Information om stadens ikraftvarande upphandlingsavtal och uppskattade nya konkurrensutsättningstidtabeller finns i bifogade dokument (uppdaterats 6/2020): Avtalslista 06 2020

I presentationen av stadens organisation finns mera information om organisering och styrning av Vasa stads upphandlingsverksamhet. Se ytterligare uppgifter här.

Pågående konkurrensutsättningar:

Vasa stads små upphandlingar (enheternas egna konkurrensuttsättningar)

Vasa stads större separata upphandlingar (TeeSe Botnia)

Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi pyytää tarjouksia tehostetun palveluasumisen ostopalveluista. Katso lisää!

TeeSe Botnias gemensamma upphandlingar som är på gång

TeeSe Botnia kilpailuttaa hätäviestintäjärjestelmän hankintaa koskevan puitejärjestelyn ensisijaisesti Vaasan kaupungin sivistystoimen eri oppilaitosten käyttöön. Katso lisää!

I frågor som gäller stadens upphandlingar, kontakta

Telefon

  • 040 571 3657