Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Liiketoiminta

Offentliga upphandlingar och öppna anbudsförfrågningar

På den här sidan finns information om Vasa stads och samupphandlingsenheten TeeSe Botnia Oy Ab:s öppna anbudsförfrågningar och annonseringsförfarandet i fråga om dem. På sidorna finns samlade uppgifter om både små upphandlingar och större konkurrensutsättningar av samupphandlingar.

Om Vasa stads och TeeSe Botnias upphandlingsservices konkurrensutsättningar som ingår i upphandlingslagens tillämpningsområde publiceras upphandlingsannonser i Hilma-annonseringskanalen. TeeSe Botnia konkurrensutsätter i princip stadens alla upphandlingar som överstiger tröskelvärdet och i fråga om dem sker konkurrensutsättningen i Tarjouspalvelu.fi-portalen.

Vasa stads anbudsförfrågningar som gäller små upphandlingar publiceras som sådana antingen på den här sidan eller alternativt i TeeSes Tarjouspalvelu.fi-portalen.

Vasa stad samarbetar i upphandlingsärenden också med Vasa Företagare i syfte att öka öppenheten i upphandlingarna samt förbättra lokala företagares möjligheter att lyckas i anbudstävlingar. Läs mera på Vasa Företagares webbsidor.

Information om stadens ikraftvarande upphandlingsavtal och uppskattade nya konkurrensutsättningstidtabeller finns i bifogade dokument (uppdaterats 1/2021): Avtalslista 1 2021

I presentationen av stadens organisation finns mera information om organisering och styrning av Vasa stads upphandlingsverksamhet. Se ytterligare uppgifter här.

Pågående konkurrensutsättningar:

Vasa stads små upphandlingar (enheternas egna konkurrensuttsättningar)

Vaasan Talotoimi pyytää tarjouksia Kappelinmäen päiväkodin kuntotutkimuksesta.

Tarjouspyyntö (linkki Haahtela-järjestelmään)

—-

Vaasan kaupungin Suomenkielisen perusopetuksen hallinto pyytää tarjouksia koulupsykologin ostopalveluista kevätlukukaudelle 2021.

Tarjouspyyntö (pdf)

—-

Vaasan Vesi pyytää tarjouksia IOT-vesimittareiden toimituksista vuodelle 2021.

Tarjouspyyntö (pdf)

—-

Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi pyytää tarjouksia vuoden 2021 ensiapukoulutuksista.

Tarjouspyyntö (pdf)
Tarjouspyynnön liite (pdf)

—-

Vasa stads ägarstyrning och Söfuk (Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur) ber om anbud för en fusionsutredning av två fastighetsbolag.

Anbudsförfrågan (pdf)
Bilagor (zip)

Vasa stads större separata upphandlingar (TeeSe Botnia)

Vaasan Talotoimi pyytää tarjouksia talonrakentamishankkeiden rakennuttamis- ja valvontapalveluista.
Katso lisää!

—-

Vaasan Talotoimi pyytää tarjouksia hissihuoltopalveluista uudelle sopimuskaudelle.
Katso lisää!

—-

Vaasan kaupungin Kuntatekniikka / Viheralueyksikkö pyytää tarjouksia kaupungin vastuulle kuuluvien yleisten viheralueiden sekä liikenneviheralueiden hoidosta ja kunnossapidosta Ristinummen ja Haapaniemen alueella.
Katso lisää!

—-

Vaasan Vesi pyytää tarjouksia painehuuhteluautopalveluista uudelle sopimuskaudelle.
Katso lisää!

TeeSe Botnias gemensamma upphandlingar som är på gång

TeeSe Botnia kilpailuttaa uuden dynaamisen toimittarekisterin, jonka puitteissa hankitaan sosiaalihuoltoon liittyviä avopalveluiden ja sijaishuollon palveluita sekä asumispalveluita.
Katso lisää!

—-

TeeSe Botnia kilpailuttaa uuden sopimuksen metallijätteen kierrätyspalvelusta.
Katso lisää!

—-

TeeSe Botnia kilpailuttaa uudet puitesopimukset oppikirjojen hankinnoista.
Katso lisää!

I frågor som gäller stadens upphandlingar, kontakta

Telefon

  • 040 571 3657