Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Liiketoiminta

Offentliga upphandlingar och öppna anbudsförfrågningar

På den här sidan finns information om Vasa stads och samupphandlingsenheten TeeSe Botnia Oy Ab:s öppna anbudsförfrågningar och annonseringsförfarandet i fråga om dem. På sidorna finns samlade uppgifter om både små upphandlingar och större konkurrensutsättningar av samupphandlingar.

Om Vasa stads och TeeSe Botnias upphandlingsservices konkurrensutsättningar som ingår i upphandlingslagens tillämpningsområde publiceras upphandlingsannonser i Hilma-annonseringskanalen. TeeSe Botnia konkurrensutsätter i princip stadens alla upphandlingar som överstiger tröskelvärdet och i fråga om dem sker konkurrensutsättningen i Tarjouspalvelu.fi-portalen.

Vasa stads anbudsförfrågningar som gäller små upphandlingar publiceras som sådana antingen på den här sidan eller alternativt i TeeSes Tarjouspalvelu.fi-portalen.

Vasa stad samarbetar i upphandlingsärenden också med Vasa Företagare i syfte att öka öppenheten i upphandlingarna samt förbättra lokala företagares möjligheter att lyckas i anbudstävlingar. Läs mera på Vasa Företagares webbsidor.

Information om stadens ikraftvarande upphandlingsavtal och uppskattade nya konkurrensutsättningstidtabeller finns i bifogade dokument (uppdaterats 1/2020): Avtalslista 01 2020

I presentationen av stadens organisation finns mera information om organisering och styrning av Vasa stads upphandlingsverksamhet. Se ytterligare uppgifter här.

Pågående konkurrensutsättningar:

Vasa stads små upphandlingar (enheternas egna konkurrensuttsättningar)

Vaasan kaupungin Vamia pyytää tarjouksia simulaatiolaitteistosta asennuksineen ja käyttökoulutuksineen.

Tarjouspyyntö (pdf)

—-

Vaasan kaupungin Perusopetuksen hallinto pyytää tarjouksia ns. nepsy-valmennuksista lukuvuodelle 2020-2021.

Tarjouspyyntö (pdf)

Vasa stads större separata upphandlingar (TeeSe Botnia)

Vaasan kaupungin Kuntatekniikka pyytää tarjouksia Vaskiluodon sataman matkustajalaiturin uusimisesta. Katso lisää!

—-

Vaasan kaupungin Kuntatekniikka pyytää tarjouksia höyrytyslaitteesta rikkakasvien myrkyttömään hävittämiseen. Katso lisää!

—-

Vaasan Talotoimi pyytää tarjouksia sen hallinnoimien kiinteistöjen ulkoalueiden koneellisesta talvikunnossapidosta. Katso lisää!

TeeSe Botnias gemensamma upphandlingar som är på gång

TeeSe Botnia kilpailuttaa uuden puitesopimuksen kertakäyttötuotteiden hankinnoista mm. Vaasan kaupungin ja TeeSe Botnian Ruokapalveluiden käyttöön. Katso lisää!

—-

TeeSe Botnia kilpailuttaa uudet puitesopimukset tilapäisistä henkilökuljetuspalveluista (tilausajot) mm. Vaasan kaupungin käyttöön. Katso lisää!

—-

TeeSe Botnia kilpailuttaa uudet puitesopimukset pehmopaperien tehdas- ja tukkutoimituksista mm. Vaasan kaupungin ja muiden lähikuntien käyttöön. Katso lisää!

I frågor som gäller stadens upphandlingar, kontakta

Telefon

  • 040 571 3657