Förbigå menyn

Offentliga upphandlingar och öppna anbudsförfrågningar

På den här sidan finns information om Vasa stads och samupphandlingsenheten TeeSe Botnia Oy Ab:s öppna anbudsförfrågningar och annonseringsförfarandet i fråga om dem. På sidorna finns samlade uppgifter om både små upphandlingar och större konkurrensutsättningar av samupphandlingar.

Om Vasa stads och TeeSe Botnias upphandlingsservices konkurrensutsättningar som ingår i upphandlingslagens tillämpningsområde publiceras upphandlingsannonser i Hilma-annonseringskanalen. TeeSe Botnia konkurrensutsätter i princip stadens alla upphandlingar som överstiger tröskelvärdet och i fråga om dem sker konkurrensutsättningen i Tarjouspalvelu.fi-portalen.

Vasa stads anbudsförfrågningar som gäller små upphandlingar publiceras som sådana antingen på den här sidan eller alternativt i TeeSes Tarjouspalvelu.fi-portalen.

Vasa stad samarbetar i upphandlingsärenden också med Vasa Företagare i syfte att öka öppenheten i upphandlingarna samt förbättra lokala företagares möjligheter att lyckas i anbudstävlingar. Läs mera på Vasa Företagares webbsidor.

Information om stadens ikraftvarande upphandlingsavtal och uppskattade nya konkurrensutsättningstidtabeller finns i bifogade dokument (uppdaterats 5/2022): Avtalslista 5 20212

I presentationen av stadens organisation finns mera information om organisering och styrning av Vasa stads upphandlingsverksamhet. Se ytterligare uppgifter här.

Pågående konkurrensutsättningar:

Vasa stads små upphandlingar (enheternas egna konkurrensuttsättningar)

Vaasan kaupungin Kuntatekniikka pyytää tarjouksia autorampin tukirakenteesta ja rantaviivan rakentamisesta Vaskiluodon satamassa.

Tarjouspyyntö (Cloudia-portaali)

 

Vasa stads större separata upphandlingar (TeeSe Botnia)

Vaasan kaupungin Kuntatekniikka pyytää tarjouksia Runsorin ja Laajametsän asemakaava-alueella sijaitsevien Ratavallinkadun ja Laajametsäntien rakentamisesta kokonaishintaperusteisena kokonaisurakkana.

Katso lisää!

—-

Vaasan kaupungin Kuntatekniikka pyytää osallistumishakemuksia kilpailutukseen, jossa tavoitteena on muodostaa palveluallianssi ulkovalaistuksen ja liikennevalojen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta.

Katso lisää!

—-

Vaasan Talotoimi pyytää tarjouksia Vaasan sisäsataman yleisen wc-rakennuksen rakentamisesta.

Katso lisää! (linkki Haahtela-järjestelmään)

TeeSe Botnias gemensamma upphandlingar som är på gång

TeeSe Botnia kilpailuttaa uuden dynaamisen toimittarekisterin, jonka puitteissa hankitaan sosiaalihuoltoon liittyviä avopalveluiden ja sijaishuollon palveluita sekä asumispalveluita.
Katso lisää!

—-

TeeSe Botnia kilpailuttaa uudet yhteishankintasopimukset kunnallistekniikkaan ja maankäyttöön liittyvistä suunnittelupalveluista.
Katso lisää!

—-

TeeSe Botnia kilpailuttaa uudet yhteishankintasopimukset keittiölaitteiden huoltopalveluista uudelle toistaiseksi voimassaolevalle sopimuskaudelle.
Katso lisää!

—-

TeeSe Botnia kilpailuttaa uudet yhteishankintasopimukset maaperätutkimusten tekemisestä uudelle toistaiseksi voimassaolevalle sopimuskaudelle.
Katso lisää!

—-

TeeSe Botnia pyytää yhteishankintayksikkönä tarjouksia toiminnanohjausjärjestelmästä SaaS-palveluna.
Katso lisää!

I frågor som gäller stadens upphandlingar, kontakta

Telefon