Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Allt fler passagerare i kollektivtrafiken – det nya året medför ändringar i tidtabellen

Publicerad: 28.12.2022

Vasas och Korsholms gemensamma kollektivtrafik Lifti inledde trafiken i juli. Förnyelsen har fått ett gott mottagande, vilket syns i en ökad mängd passagerare. Man fortsätter utveckla Liftis linjenät på basen av erfarenheter och respons från kunderna. För linje 5 planeras ändringar av tidtabell och rutter redan till början av nästa år.

Lifti inledde sin trafik i början av juli och genast under den första månaden ökade passagerarantalet med hela 14 procent jämfört med år 2019 innan coronapandemin.

– Vi har noggrant följt med passagerarantalet och responsen med stort intresse. Man kunde ana linjenätens framgång redan i juli, vilket angav riktningen för resten av året. Trots den stora förändringen och de nya rutterna har invånarna i Vasa använt Lifti flitigt, säger Anastassia Backlund som är kollektivtrafiksakkunnig.

Under augusti och september ökade mängden passagerare med cirka 10 procent och samma trend märktes också i försäljningen av Waltti-resekort.

– Förutom en ökad mängd passagerare visar Waltti-resekortets försäljningssiffror, mängden användare av kontaktlös betalning och mängden respons om ett intresse för den förnyade kollektivtrafiken, berättar Backlund.

Vi har inte ännu fått information om passagerarantalet för hela året, men enligt nuvarande uppskattning kommer året 2022 i sin helhet att bli minst lika bra som 2019.

– Det verkar som att Vasaborna har återgått till att använda kollektivtrafiken efter coronapandemin och linjeförnyelsen har lockat nya passagerare att ta bussen, berättar Backlund.

Utveckling av linjenätet även i fortsättningen

Nästa år tas mervärdesskatten på 10 % bort från kollektivtrafikens biljettprodukter. I praktiken sjunker biljettpriset med mervärdesskattens del.

Det nya året medför även förändringar i tidtabellerna, när turerna för linje 5 utökas från och med 4.1.2023. Förändringarna gäller tiden mellan klockan 11 och 18.

– Linje 5 har varit väldigt populär och vi har fått rikligt med respons som gäller dess tidtabell och belastning. Redan i slutet av året tillsattes s.k. hjälpbussar för de populäraste bussturerna, vilket har möjliggjort att man har kunnat fördela passagerarna jämt på två bussar. Med hjälp av de förändringar som gjorts försöker vi förbättra servicen för studerande och skolelever vid skoldagens slut, berättar Backlund.

Samtidigt ändras linjens färdriktning mellan centrum och Centralsjukhuset för att göra det lättare att hålla tidtabellen.

– Korsningen mellan Korsholmsesplanaden och Skolhusgatan är livligt trafikerad och för tillfället tar det för lång tid att svänga till vänster där, förtydligar Backlund.

Man kan redan nu bekanta sig med ändringarna av tidtabellen på Liftis webbsidor och i reseplaneraren.

– Man fortsätter utveckla Lifti enligt passagerarnas behov även i fortsättningen. Hela teamet för kollektivtrafiken och trafikidkaren Vekka Group Oy tackar passagerarna för det gångna året och önskar ett bättre nytt år, hälsar Backlund.