Förbigå menyn
Familjen utomhus

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Anbudsförfarande om tre småhustomter inleds 1.9

Publicerad: 1.9.2023

Vasa stad säljer tre småhustomter på basis av prisanbud. Tomterna finns i Bobäck, Orrnäs och Gamla Vasa.

Anbud på tomterna kan lämnas in i den elektroniska tjänsten eTontti under tiden 1.9–22.9.2023. Varje anbudsgivare kan lämna in endast en ansökan, som innehåller anbud på en eller flera tomter. Tomterna säljs till dem som har lämnat in det högsta anbudet.

Bekanta dig med tomterna och reglerna för anbudsförfarandet på vasa.fi/anbudstomter2023