Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Anmälan till medborgarinstitutet börjar i Vasa 17.8

Publicerad: 14.8.2023

Medborgarinstitutet Alma i Vasa erbjuder glädjen i att lära sig nya färdigheter och hundratals möjligheter att utveckla sig och sitt kunnande.

Anmälan till Vasa medborgarinstitut Almas kurser börjar torsdag 17.8 kl. 9. Kurserna och föreläsningarna är öppna för alla. Man kan bekanta sig med utbudet på webben!

På campus i centrum på Rådhusgatan ordnas lördag 19.8 kl. 11–15 Öppet hus. Då kan man bekanta sig med höstens kurser och pröva sina färdigheter i olika verkstäder.

Alma har verksamhet i Vasa, Lillkyro, Laihela och Storkyro.

-Alma är en väsentlig del av den lokala gemenskapen. På våra kurser lyckas man tillsammans och blir bekant med nya människor, säger ledande rektor Sannasirkku Autio.

Två språk och kulturell mångfald är en fast del av Alma

-De två medborgarinstituten i Vasa slogs ihop till Alma år 2021. Vi har kunnat behålla och förstärka det omfattande spektret av kurser på både finska och svenska. Till våra särdrag hör tvåspråkiga kurser, som även fungerar som språkbad utan att pruta av på inlärningen, säger Autio glatt.

Alma erbjuder också grundläggande utbildning för vuxna, som riktar sig till dem som har fyllt 17 år. I den kan man avlägga till exempel grundskolestudier som helt saknas eller som blivit på hälft samt få behörighet att söka till studier på andra stadiet.

-I vår grundläggande vuxenutbildning deltar årligen över 150 studerande, av vilka största delen är invandrare. De får en bra start då det gäller att förstå det finska samhället, vilket ger vägkost för att fundera på framtida planer, berättar rektor Autio.