Förbigå menyn
Skridsko1

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Ansökningstiden för marknadsföringssamarbetet med idrottslagen pågår

Publicerad: 22.3.2021

Uppdaterad: 31.3.2021

Marknadsföringssamarbetet med idrottslagen år 2021 fördelas enligt de kriterier som förnyades i fjol. Ansökningstiden pågår nu och avslutas 12.4.2021.

De lag som uppfyller kriterierna kan inlämna en ansökan om marknadsföringssamarbete, ansökningstiden går ut 12.4.2021.

Kriterierna för marknadsföringssamarbete

 1. Officiell gren inom olympiakommittén, dvs. ett eget grenförbund under olympiakommittén samt en nationell serie
 2. Hur vanlig och känd grenen är i Finland, (mätare är antalet vuxna +19-åriga licensspelare enligt gren) samt serienivå enligt följande:
  – kategori 1: över 10 000 licensspelare och de två högsta serienivåerna inom grenen
  – kategori 2: över 1000 licensspelare och den högsta serienivån inom grenen
  – kategori 3: under 1000 licensspelare och den högsta serienivån inom grenen
 3. Nationell synlighet under föregående år (mediasynlighet i TV och på webben samt nåbarheten av kanalerna inom sociala medier utanför det egna området). Därtill genomsnittet av åskådarmängden under bortamatcher (egen rapport inlämnad av föreningen)
 4. Förverkligandet av föregående års marknadsföringssamarbete (saker som överenskommits i avtalet), om det har förekommit ett marknadsföringssamarbete föregående år (egen rapport inlämnad av föreningen)
 5. Preliminär marknadsföringsplan där det ingår synlighet som staden får i marknadsföringssamarbetet.

Kriterierna påverkar beloppet på det marknadsföringsstöd som beviljas. Vid marknadsföringssamarbetet beaktas också jämlikhetsaspekten i enlighet med stadens likabehandlings- och jämställdhetsplan.

Om marknadsföringssamarbetet ingås ett separat avtal med varje lag och erhållande av marknadsföringsstöd förutsätter att avtalsvillkoren följs. Marknadsföringsstödet kan tas tillbaka delvis eller helt om avtalsvillkoren inte följs.

I marknadsföringssamarbetet ingår åtminstone

 • logosynlighet för staden (t.ex. på spelskjortor, sargreklam, i matchmeddelanden, på kanaler i sociala medier)
 • överenskommet antal biljetter till matcher
 • användning av överenskomna hashtaggar i avtalad mängd postningar på sociala medier i lagets kanaler på de sociala medierna
 • ifyllande av hemmamatcher i evenemangskalendern (www.vasa.fi/evenemang)
 • samt övrigt eventuellt samarbete (t.ex. under evenemang)

Om staden eller bolag som hör till stadskoncernen har fordringar hos en förening som har beviljats pengar för marknadsföringssamarbete, kvittas fordringarna först för betalning från den summa som överenskommits för marknadsföringssamarbetet.

Fyll i ansökningsblanketten här

Ansökningsblanketten och de bilagor som behövs ska levereras i elektronisk form: registraturen@vaasa.fi senast 12.4.2021.

Bilagor som krävs i ansökan

 1. Nationell synlighet under föregående år, egna rapporter inlämnade av föreningen:
  – mediasynlighet tv och webb
  – nåbarheten för lagets egna kanaler för sociala medier utanför det egna området
  – genomsnittlig åskådarmängd under bortamatcher
 2. Ifall marknadsföringssamarbete utförts under föregående år: Rapport över förverkligandet av marknadsföringssamarbetet enligt de punkter som antecknats i avtalet.
 3. Preliminär marknadsföringsplan där det ingår synlighet som staden får i marknadsföringssamarbetet.

Ytterligare information:

Mika Lehtonen, Chef för idrottsverksamheten, tfn +358407187034
Leena Forsén, Kommunikationschef, tfn +358406350762
E-postadresserna följer formen: fornamn.efternamn@vasa.fi